Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

1/17/2022 10:03:00 AM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 có đáp án chính xác nhất: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

 

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 1 có đáp án: Bài mở đầu

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 2 có đáp án: Cấu tạo cơ thể người

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 2 có đáp án (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 3 có đáp án: Tế bào

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 3 có đáp án (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 4 có đáp án: Mô

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 4 có đáp án (phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 6 có đáp án: Phản xạ

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 6 có đáp án (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 8 có đáp án: Cấu tạo và tính chất của xương

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 8 có đáp án (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 9 có đáp án: Cấu tạo và tính chất của cơ

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 9 có đáp án: Cấu tạo và tính chất của cơ (phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 10 có đáp án: Hoạt động của cơ

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 10 có đáp án: Hoạt động của cơ (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 11 có đáp án: Tiến hóa của hệ vận động

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 11 có đáp án: Tiến hóa của hệ vận động (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 13 có đáp án: Máu và môi trường trong cơ thể

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 13 có đáp án: Máu và môi trường trong cơ thể (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 14 có đáp án: Bạch cầu - Miễn dịch

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 14 có đáp án: Bạch cầu – miễn dịch (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 15 có đáp án: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 15 có đáp án: Đông máu và nguyên tắc truyền máu (Tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 16 có đáp án: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 16 có đáp án: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 17 có đáp án: Tim và mạch máu

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 17 có đáp án: Tim và mạch máu (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 18 có đáp án: Vận chuyển máu qua hệ mạch

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 18 có đáp án: Vận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoàn (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 20 có đáp án: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 20 có đáp án: Hô hấp và các cơ quan hô hấp (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 21 có đáp án: hoạt động hô hấp

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 22 có đáp án: Vệ sinh hô hấp

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 24 có đáp án: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 25 có đáp án: Tiêu hóa ở khoang miệng

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 27 có đáp án: Tiêu hóa ở dạ dày

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 28 có đáp án: Tiêu hóa ở ruột non

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 29 có đáp án: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 30 có đáp án: Vệ sinh tiêu hóa

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 31 có đáp án: Trao đổi chất

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 31 có đáp án: Trao đổi chất (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 32 có đáp án: Chuyển hóa

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 32 có đáp án: Chuyển hoá (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 33 có đáp án: Thân nhiệt

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 33 có đáp án: Thân nhiệt (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 34 có đáp án: Vitamin và muối khoáng

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 34 có đáp án: Vitamin và muối khoáng (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 35 có đáp án: Ôn tập học kì I

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 36 có đáp án: Tiêu chuẩn ăn uống

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 bài 36 có đáp án: Nguyên tắc lập khẩu phần (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 38 có đáp án: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 38 có đáp án: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 39 có đáp án: Bài tiết nước tiểu

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 39 có đáp án: Bài tiết nước tiểu (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 40 có đáp án: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 40 có đáp án: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 41 có đáp án: Cấu tạo và chức năng của da

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 41 có đáp án: Cấu tạo và chức năng của da (tiếp)

Đề kiểm tra Sinh học lớp 8 Chương 6 có đáp án: Trao đổi chất và năng lượng

Đề kiểm tra Sinh học lớp 8 Chương 7 có đáp án: Bài tiết

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 42 có đáp án: Vệ sinh da

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 42 có đáp án: Vệ sinh da (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 43 có đáp án: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 43 có đáp án: Hệ thần kinh và giác quan

Đề kiểm tra Sinh học lớp 8 Chương 8: Da

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 45 có đáp án: Dây thần kinh tủy

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 45 có đáp án: Dây thần kinh tủy (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 46 có đáp án: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 46 có đáp án: Trụ não, tiểu não, não trung gian (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 47 có đáp án: Đại não

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 47 có đáp án: Đại não (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 48 có đáp án: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 48 có đáp án: Hệ thần kinh sinh dưỡng (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 49 có đáp án: Cơ quan phân tích thị giác

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 49 có đáp án (tiếp): Cơ quan phân tích thị giác

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 50 có đáp án: Vệ sinh mắt

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 50 có đáp án: Vệ sinh mắt (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 51 có đáp án: Cơ quan phân tích thính giác

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 51 có đáp áp: Cơ quan phân tích thính giác (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 52 có đáp án: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 52 có đáp án: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 53 có đáp án: Hoạt động cấp cao ở người

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 53 có đáp án: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 54 có đáp án: Vệ sinh hệ thần kinh

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 54 có đáp án: Vệ sinh hệ thần kinh (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 55 có đáp án: Giới thiệu chung hệ nội tiết

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 56 có đáp án: Tuyến yên, tuyến giáp

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 56 có đáp án: Tuyến yên, tuyến giáp (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 57 có đáp án: Tuyến tụy và tuyến trên thận

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 57 có đáp án: Tuyến tuỵ và tuyến trên thận (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 58 có đáp án: Tuyến sinh dục

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 58 có đáp án: Tuyến sinh dục (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 59 có đáp án: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 59 có đáp án: Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết (tiếp)

Đề kiểm tra Sinh 8 Chương 10 có đáp án: Nội tiết

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 60 có đáp án: Cơ quan sinh dục nam

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 60 có đáp án: Cơ quan sinh dục nam (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 61 có đáp án: Cơ quan sinh dục nữ

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 61 có đáp án: Cơ quan sinh dục nữ (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 62 có đáp án: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 62 có đáp án: Thụ tinh, thụ thai và sự phát triển của thai (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 63 có đáp án: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 63 có đáp án: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 64 có đáp án: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 64 có đáp án: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 65 có đáp án: Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người

Câu trắc nghiệm Sinh 8 Bài 65 có đáp án: Đại dịch AIDS - Thảm hoạ của loài người (tiếp)

Đề kiểm tra Sinh lớp 8 Chương 11 có đáp án: Sinh sản

Đề kiểm tra Sinh lớp 8 Chương 11 có đáp án: Sinh sản

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác