Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 61 có đáp án: Cơ quan sinh dục nữ

12/2/2021 10:24:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 61 có đáp án chính xác: Cơ quan sinh dục nữ

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 61 có đáp án: Cơ quan sinh dục nữ

Câu 1: Bộ phận nào dưới đây KHÔNG thuộc cơ quan sinh dục nữ?

   A. Tử cung

   B. Âm đạo

   C. Tuyến tiền liệt

   D. Tuyến tiền đình

Tuyến tiền liệt (thuộc cơ quan sinh dục nam) - Tiết dịch hoà với tinh trùng từ túi tinh chuyển ra để tạo thành tinh dịch

Câu 2: Bộ phận nào dưới đây thuộc cơ quan sinh dục nữ?

   A. Tử cung

   B. Âm đạo

   C. Tuyến tiền đình

   D. Tất cả các đáp án trên

Tử cung: đón nhận và nuôi dưỡng trứng đã thụ tinh

   - Âm đạo: thông với tử cung

   - Tuyến tiền đình: tiết dịch nhờn

Câu 3: Bộ phận nào trong cơ quan sinh dục nữ làm nhiệm vụ sản sinh trứng?

   A. Buồng trứng

   B. Tử cung

   C. Âm đạo

   D. Ống dẫn trứng

Buồng trứng: nơi sản sinh trứng

Câu 4: Bộ phận nào làm nhiệm vụ đón và thu trứng đã thụ tinh?

   A. Ống dẫn trứng

   B. Buồng trứng

   C. Tử cung

   D. Âm đạo

Tử cung: đón nhận và nuôi dưỡng trứng đã thụ tinh

Câu 5: Tuyến tiền đình trong cơ quan sinh dục nữ có chức năng gì?

   A. Tạo tinh dịch

   B. Trung hòa acid trong ống đái

   C. Tiết dịch nhờn

   D. Bảo vệ

Tuyến tiền đình: tiết dịch nhờn => giảm ma sát trong quá trình quan hệ tình dục

Câu 6: Khi nào thì cơ thể nữ bắt đầu sản sinh trứng?

   A. Mới sinh ra

   B. Tuổi dậy thì

   C. Bất kể khi nào

   D. Tuổi trưởng thành

Trứng được sinh ra từ buồng trứng bắt đầu từ tuổi dậy thì

Câu 7: Đặc điểm KHÔNG phải của trứng?

    A. Không di chuyển được

  B. Có kích thước lớn

   C. Chứa nhiều chất dinh dưỡng

   D. Di chuyển được

Trứng có kích thước lớn hơn tinh trùng, chứa nhiều chất dinh dưỡng và không di chuyển được

Câu 8: Sau khi trứng rụng, nó có thể sống sót trong tử cung bao lâu?

   A. 2-3 ngày

   B. 1 tháng

   C. 1 tuần

   D. Cho tới khi gặp được tinh trùng

Trứng sống được trong tử cung từ 2 -3 ngày và chỉ có khả năng thụ tinh trong vòng 1 ngày nếu gặp được tinh trùng.

Câu 9: Trứng có mấy loại?

   A. 1      B. 2

   C. 3      D. 4

Trứng chỉ có một loại (X)

Câu 10: Bé gái khi sinh ra chứa khoảng bao nhiêu trứng?

   A. 400

   B. 500

   C. 2 triệu

   D. 7 triệu

Vào tháng thứ năm của thời kỳ thai nghén, buồng trứng bào thai có khoảng 7 triệu trứng. Nhưng khi sinh ra, buồng trứng bé gái chỉ chứa khoảng 2 triệu trứng, đến tuổi dậy thì còn khoảng 400.000 trứng.

Câu 11: Cơ quan sinh dục nữ gồm

A. Buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và bóng đái

B. Buồng trứng, ống dẫn trứng, âm đạo và ống dẫn nước tiểu.

C. Buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo.

D. Buổng trứng, tử cung, âm đạo và bóng đái.

Cơ quan sinh dục nữ gồm buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo.

Bóng đái và ống dẫn nước tiểu là của hệ bài tiết.

Câu 12: Ở cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào dưới đây nối trực tiếp với ống dẫn trứng?

A. Âm vật

B. Tử cung

C. Âm đạo

D. Tất cả các phương án còn lại

Tử cung nối trực tiếp với ống dẫn trứng.

Câu 13: Ở cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào có vai trò tiết chất nhờn để bôi trơn?

A. Tuyến tiền đình

B. Tuyến tiền liệt

C. Tuyến hành

D. Ống dẫn trứng

Tuyến tiền đình có vai trò tiết chất nhờn để bôi trơn.

Câu 14: Trong cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào dưới đây nằm tách biệt với những bộ phận còn lại?

A. Âm đạo

B. Ống dẫn trứng

C. Tử cung

D. Âm vật

Âm vật nằm tách biệt với ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo.

Câu 15: Theo chiều lưng-bụng thì ống đái, âm đạo và trực tràng của người phụ nữ sắp xếp theo trật tự như thế nào?

A. Ống đái – âm đạo – trực tràng

B. Trực tràng – ống đái – âm đạo

C. Âm đạo – Trực tràng - ống đái

D. Trực tràng – âm đạo - ống đái

Theo chiều lưng-bụng thì trật tự đúng là trực tràng – âm đạo - ống đái.

Câu 16: Ở nữ giới, trứng sau khi thụ tinh thường làm tổ ở đâu?

A. Ống dẫn trứng

B. Buồng trứng

C. Âm đạo

D. Tử cung

Ở nữ giới, trứng sau khi thụ tinh sẽ làm tổ ở tử cung.

Câu 17: Tế bào trứng ở người có đường kính khoảng

A. 0,05 – 0,12 mm.

B. 0,65 – 0,7 mm.

C. 0,15 – 0,25 mm.

D. 0,3 – 0,45 mm.

Tế bào trứng có đường kính 0,15 – 0,25 mm.

Câu 18: Một người phụ nữ bình thường có khoảng bao nhiêu trứng đạt đến độ trưởng thành?

A. 2000 trứng

B. 400 trứng

C. 800 trứng

D. 1000 trứng

Chỉ có khoảng 400 trứng đạt đến tuổi trưởng thành.

Câu 19: Ở người, sau khi rụng, trứng chỉ duy trì được khả năng thụ tinh trong vòng

A. 12 giờ.

B. 24 giờ.

D. 48 giờ.

C. 6 giờ.

Tế bào trứng chỉ có khả năng thụ tinh trong vòng 1 ngày nếu gặp được tinh trùng.

Câu 20: Chu kì rụng trứng ở người bình thường nằm trong khoảng

A. 24 – 28 ngày.

B. 14 – 20 ngày.

C. 28 – 32 ngày.

D. 35 – 40 ngày.

Chu kì rụng trứng ở người bình thường nằm trong khoảng 28 - 32 ngày.

Phần tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 61 có đáp án: Cơ quan sinh dục nữ (tiếp)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác