Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 56 có đáp án: Tuyến yên, tuyến giáp

12/1/2021 10:05:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 56 có đáp án chính xác: Tuyến yên, tuyến giáp

 

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 56 có đáp án: Tuyến yên, tuyến giáp

Câu 1: Tuyến yên không tiết hoocmon nào dưới đây

   B. FSH.

   A. LH. 

   C. Insullin.

   D. ACTH.

Insullin là do tụy tiết ra.

Câu 2: Thùy sau tiết ra

   A. Kích tố tuyến giáp.

   B. Kích tố tuyến sữa.

   C. Kích tố tăng trưởng.

   D. Kích tố chống đái tháo nhạt.

Thùy sau tiết ra kích tố chống đái tháo nhạt.

Câu 3: Cơ quan chịu ảnh hưởng khi thùy trước tiết kích tố thể vàng là

   A. Buồng trứng.

   B. Tinh hoàn.

   C. Buồng trứng, tinh hoàn.

   D. Tuyến sữa.

Cơ quan chịu ảnh hưởng khi thùy trước tiết kích tố thể vàng là buồng trứng và tinh hoàn.

Câu 4: Thùy trước không tiết kích tố nào dưới đây?

   A. Kích tố tuyến sữa.

   B. Kích tố vỏ tuyến trên thận.

   C. Kích tố sinh trưởng. 

   D. Kích tố chống đái tháo nhạt.

Kích tố chống đái tháo nhạt do thùy sau tiết ra.

Câu 5: Thùy sau tiết kích tố chống đái tháo nhạt có tác dụng gì?

   A. Giữ nước.

   B. Sinh tinh.

   C. Phát triển bao noãn.

   D. Tăng trưởng cơ thể.

Chọn đáp án: A

Thùy sau tiết kích tố chống đái tháo nhạt có tác dụng giữ nước.

Câu 6: Tuyến nào lớn nhất?

   A. Tuyến yên.

   B. Tuyến giáp.

   C. Tuyến tụy.

   D. Tuyến cận giáp.

Tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất.

Câu 7: Tuyến giáp tiết ra hoocmon nào dưới đây?

   A. Insullin.

   B. FSH.

   C. ACTH.

   D. Tiroxin.

Tuyến giáp tiết ra hoocmon tiroxin.

Câu 8: Bệnh nào xuất hiện nếu tuyến giáp không tiết ra tiroxin?

   A. Trẻ em chậm lớn.

   B. Bệnh Bazodo.

   C. Người lớn trí nhớ kém.

   D. Hệ thần kinh hoạt động giảm sút.

Bệnh Bazodo do tuyến giáp hoạt động mạnh.

Câu 9: Bệnh nào dưới đây không xuất hiện nếu tuyến giáp hoạt động mạnh?

   A. Bướu cổ.

   B. Bệnh Bazodo.  

   C. Chậm lớn.

   D. Mắt lồi do tích nước.

Chậm lớn là tác hại của việc tuyến giáp không tiết ra tiroxin.

Câu 10: Tuyến giáp còn tiết ra hoocmon canxitonin cùng hoocmon của tuyến cận giáp có tác dụng gì?

    A. Giúp trẻ em hấp thụ canxi tốt để phát triển.

   B. Điều hòa canxi trong máu.

   C. Tham gia điều hòa canxi và photpho trong máu.

   D. Điều hòa photpho trong máu.

Tuyến giáp còn tiết ra hoocmon canxitonin cùng hoocmon của tuyến cận giáp có tác dụng tham gia điều hòa canxi và photpho trong máu.

Câu 11: Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác?

A. Tuyến sinh dục

B. Tuyến yên

C. Tuyến giáp

D. Tuyến tuỵ

Tuyến yên là một tuyến quan trọng giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác và các quá trình sinh lí của cơ thể.

Câu 12: Thuỳ trước tuyến yên tiết ra hoocmôn nào dưới đây?

A. ADH

B. TH

C. ACTH

D. OT

Thuỳ trước tuyến yên tiết ra ACTH.

Câu 13: Trong các hoocmôn dưới đây, có bao nhiêu hoocmôn do thuỳ trước tuyến yên tiết ra?

1. FSH

2. PRL

3. TH

4. ADH

5. OT

6. GH

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Các hoocmôn do thuỳ trước tuyến yên tiết ra là: FSH, PRL, GH.

Câu 14: Khi tác động lên buồng trứng, FSH có vai trò gì?

A. Kích thích quá trình sinh tinh

B. Kích thích bao noãn phát triển và tiết ơstrôgen

C. Kích thích tiết testôstêrôn

D. Tất cả các phương án còn lại

FSH kích thích bao noãn phát triển và tiết ơstrôgen.

Câu 15: Hiện tượng “người khổng lồ” có liên quan mật thiết đến việc dư thừa hoocmôn nào?

A. GH

B. FSH

C. LH

D. TSH

Hiện tượng “người khổng lồ” có liên quan mật thiết đến việc dư thừa hoocmôn GH.

Câu 16: ADH sẽ tác động trực tiếp đến cơ quan nào dưới đây?

A. Tim

B. Gan

C. Thận

D. Phổi

ADH sẽ tác động trực tiếp đến thận.

Câu 17: Hoocmôn nào dưới đây có tác dụng tăng cường sự co bóp cơ trơn, hỗ trợ quá trình tiết sữa và sinh nở ở phụ nữ?

A. Ôxitôxin

B. Canxitônin

C. Tirôxin

D. Insulin

Ôxitôxin có tác dụng tăng cường sự co bóp cơ trơn, hỗ trợ quá trình tiết sữa và sinh nở ở phụ nữ.

Câu 8: Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người?

A. Tuyến giáp

B. Tuyến yên

C. Tuyến tùng

D. Tuyến trên thận

Tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất, nặng chừng 20 – 25g.

Câu 19: Iôt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn nào dưới đây?

A. Tirôxin

B. Canxitônin

C. Glucagôn

D. Ôxitôxin

Hoocmôn của tuyến giáp là tiroxin (TH), trong thành phần có iot.

Câu 20: Người bị bệnh ‘Cường giáp’ thường có biểu hiện như thê nào ?

A. Mắt lồi

B. Sút cân nhanh

C. Tất cả các phương án còn lại

D. Mất ngủ, luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng

Người bị bệnh cường giáp luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng, mất ngủ, sút cân nhanh.

Do tuyến giáp hoạt động nhiều nên cũng gây nên bệnh bướu cổ, mắt lồi.

Câu 21: Tuyến cận giáp có chức năng gì?

A. Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu.

C. Điều hoà đường huyết, muối natri trong máu.

B. Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn.

D. Tiết hoocmôn sinh dục.

Tuyến giáp còn tiết hoocmôn canxitoxin + hoocmôn của tuyến cận giáp tham gia điều hòa canxi và photpho trong máu.

Phần tiếp theo:

 + Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 56 có đáp án: Tuyến yên, tuyến giáp (tiếp)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác