Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 58 có đáp án: Tuyến sinh dục

12/1/2021 10:26:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 58 có đáp án chính xác: Tuyến sinh dục

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 58 có đáp án: Tuyến sinh dục

Câu 1: Hoạt động của tuyến sinh dục chịu ảnh hưởng của hoocmon nào?

   A. FSH.

   B. LH.

   C. Ostrogen.

   D. FSH và LH.

Hoạt động của tuyến sinh dục chịu ảnh hưởng của hoocmon FSH và LH do tuyến yên tiết ra.

Câu 2: Tuyến sinh dục bao gồm tinh hoàn và trứng có chức năng gì?

   A. Sản sinh ra các tế bào sinh dục.

   B. Thúc đẩy quá trình sinh sản.

   C. Tiết hoocmon sinh dục có tác dụng xuất hiện đặc tính với nam và nữ. 

   D. Cả 3 đáp án trên.

Tuyến sinh dục bao gồm tinh hoàn và trứng có chức năng sản sinh ra các tế bào sinh dục, tiết hoocmon sinh dục có tác dụng xuất hiện đặc tính với nam và nữ, thúc đẩy quá trình sinh sản.

Câu 3: Tinh hoàn tiết ra hoocmon sinh dục nam nào?

    A. Ostrogen.

   B. LH.

   C. FSH.

   D. Testosteron.

Tình hoàn tiết ra hoocmon testosteron.

Câu 4: Tế bào nào trong tinh hoàn tiết hoocmon sinh dục nam?

   A. Tế bào kẽ.

   B. Tế bào sinh tinh.

   C. Tế bào mạch máu.

   D. Ống sinh tinh.

Tế bào kẽ nằm giữa các ống sinh tinh trong tinh hoàn tiết hoocmon sinh dục nam.

Câu 5: Testosteron có tác dụng gây những biến đổi cơ thể dậy thì như thế nào đối với nam?

   A. Xuất hiện mụn trứng cá.

   B. Sụn giáp phát triển, lộ hầu.

   C. Xuất tinh.

   D. Cả 3 đáp án trên.

Testosteron có tác dụng gây những biến đổi cơ thể dậy thì đối với nam như là: sụn giáp phát triển, lộ hầu, xuất tinh, xuất hiện mụn trứng cá.

Câu 6: Trứng bắt đầu hoạt động ở các bạn gái vào thời điểm nào?

   A. 9-10 tuổi.

   B. 10-11 tuổi.

   D. 12-13 tuổi.

   C. 11-12 tuổi.

Trứng bắt đầu hoạt động ở các bạn gái vào khoảng 10-11 tuổi.

Câu 7: Các tế bào trứng bắt đầu phát triển trong cái gì?

   A. Nang trứng.

   B. Tinh hoàn.

   C. Buồng trứng.

   D. Thể vàng.

Các tế bào trứng bắt đầu phát triển trong nang trứng.

Câu 8: Thể vàng tiết ra hoocmon sinh dục nữ là hoocmon nào?

    A. FSH.

   B. LH.

   C. Ostrogen.

   D. Testosteron.

Thể vàng tiết ra hoocmon sinh dục nữ là hoocmon ostrogen.

Câu 9: Điều nào dưới đây là không đúng?

    A. Sau khi trứng rụng, nang trứng trở thành thể vàng.

  B. Nang trứng càng phát triển, hoocmon tiết ra càng nhiều.

   C. Dưới tác dụng của kích thích tố buồng trứng do tuyến yên tiết ra.

   D. Nang trứng là một lớp tế bào bao quanh trứng.

Nang trứng là lớp tế bào biểu bì dẹp bao quanh tế bào trứng, sau đó dày lên và phân chia thành nhiều lớp.

Câu 10: Ostrogen có tác dụng gây nên biến đổi dạy thì gì ở nữ?

   A. Xuất tinh.

   B. Mọc ria mép.

   C. Bắt đầu hành kinh.

   D. Vỡ tiếng, giọng ồm.

Ostrogen có tác dụng gây nên biến đổi ở nữ là bắt đầu hành kinh.

Câu 11: Hoocmôn nào dưới đây tham gia vào cơ chế điều hoà sinh dục ở nam giới và nữ giới?

A. Testôstêrôn

B. FSH

C. LH

D. Cả B và C

FSH, LH tham gia vào cơ chế điều hoà sinh dục ở nam giới và nữ giới.

Câu 12: Tinh hoàn có chức năng:

A. Sản sinh ra tinh trùng và ơstrôgen

B. Sản sinh ra tinh trùng và testôstêrôn

C. Sản sinh tinh trùng và prôgesteron

D. Sản sinh và nuôi dưỡng tinh trùng

Tinh hoàn có chức năng sản sinh ra tinh trùng và testôstêrôn.

Câu 13: Loại hoocmôn nào gây ra những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam giới?

A. Prôgestêrôn

B. Ôxitôxin

C. Testôstêrôn

D. Ơstrôgen

Testosteron có tác dụng gây những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam.

Câu 14: Ở nam giới, testôstêrôn do loại tế bào nào tiết ra?

A. Tế bào nón

B. Tế bào hạch

C. Tế bào que

D. Tế bào kẽ

Các tế bào kẽ nằm giữa các ống sinh tinh trong tinh hoàn tiết hoocmôn testôstêrôn.

Câu 15: Dấu hiệu nào dưới đây thường xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam?

A. Vú phát triển

B. Sụn giáp phát triển, lộ hầu

C. Xuất hiện kinh nguyệt

D. Hông nở rộng

Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam: sụn giáp phát triển, lộ hầu.

Câu 16: Ở nữ giới, hoocmôn nào có vai trò kích thích trứng chín và rụng?

A. Ơstrôgen

B. FSH

C. Prôgestêrôn

D. LH

LH có vai trò kích thích trứng chín và rụng.

Câu 17: Ở nữ giới, hoocmôn nào có tác dụng sinh lí tương tự như testôstêrôn ở nam giới?

A. Prôgestêrôn

B. Ađrênalin

C. Insulin

D. Ơstrôgen

Ơstrôgen ở nữ giới có tác dụng sinh lí tương tự như testôstêrôn ở nam giới.

Câu 18: Ở nữ giới, hoocmôn prôgestêrôn được tiết ra từ?

A. Tuyến yên

B. Buồng trứng

C. Thể vàng

D. Nang trứng

Hoocmôn prôgestêrôn được tiết ra từ thể vàng

Câu 19: Dấu hiệu nào dưới đây xuất hiện ở độ tuổi dậy thì của cả nam và nữ?

A. Lớn nhanh

B. Xuất hiện mụn trứng cá

C. Mọc lông nách

D. Tất cả các phương án còn lại

Các dấu hiệu A, B, C đều xuất hiện ở độ tuổi dậy thì của cả nam và nữ.

Phần tiếp theo

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 58 có đáp án: Tuyến sinh dục (tiếp)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác