Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 20 có đáp án: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

12/22/2021 2:46:00 PM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 20 có đáp án chính xác nhất: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 20 có đáp án: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Câu 1: Quá trình hô hấp bao gồm:  

   A. Sự thở và sự trao đổi khí ở tế bào

   B. Sự thở và sự trao đổi khí ở phổi

   C. Sự trao đổi khí ở phổi và sự trao đổi khí ở tế bào

   D. Sự thở, sự trao đổi khí ở tế bào và sự trao đổi khí ở phổi.

Quá trình hô hấp gồm sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào

Câu 2: Cơ quan nào không có ở đường dẫn khí trong hệ hô hấp?

   A. Hầu 

   B. Phổi

   C. Thanh quản

   D. Sụn nhẫn

Hầu là một cơ quan thuộc hệ tiêu hóa.

Câu 3: Các cơ quan thuộc đường dẫn khí là:

   A. Họng

   B. Thanh quản

   C. Phế quản

   D. Tất cả các đáp án trên

Đường dẫn khi bao gồm: lỗ mũi =>khoang mũi => họng=> khí quản => phế quản => lá phổi.

Câu 4: Cơ quan nào có lớp niêm mạc tiết chất nhày, có lớp mao mạch dày đặc?

   A. Mũi

   B. Thanh quản

   C. Họng

   D. Phổi

Mũi nằm trong đường dẫn khí, có nhiều long mũi, cod lớp niêm mạc tiết chất nhày, có lớp mao mạch dày đặc thực hiện chức năng dẫn khí và làm sạch không khí

Câu 5: Cơ quan nào có chứa tuyến amidan và V.A có chứa các tế bào limpo

   A. Mũi

   B. Họng

   C. Phổi

   D. Thanh quản

Có chứa tuyến amidan và V.A có chứa các tế bào limpo

Câu 6: Trong đường dẫn khí của người, khí quản là bộ phận nối liền với

   A. Họng và phế quản.

   B. Họng và thanh quản

   C. Phế quản và mũi.

   D. Thanh quản và phế quản.

Đường dẫn khí lỗ mũi =>khoang mũi => họng => khí quản => phế quản => lá phổi.

Câu 7: Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng khí gì và loại thải ra khí gì?

   A. Sử dụng khí cacbônic và loại thải khí ôxi

   B. Sử dụng khí nitơ và loại thải khí cacbônic

   C. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí cacbônic

   D. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí nitơ

Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

Câu 8: Cơ thể người có khoảng bao nhiêu phế nang?

   A. 600-700 triệu phế nang

   B. 500-600 triệu phế nang

   C. 700-800 triệu phế nang

   D. 800-900 triệu phế nan

Đơn vị cấu tạo của phổi là các phế nang, cơ thể người có khoảng 700-800 triệu phế nang.

Câu 9: Đơn vị cấu tạo của phổi là:

   A. Phế nang

   B. 2 lá phổi

  C. Phế quản

   D. Đường dẫn khí

Đơn vị cấu tạo của phổi là các phế nang, mọc thành từng cụm và được bao bọc bởi mạng lưới mao mạch dày đặc.

Câu 10: Loại sụn nào có chức năng đậy kín đường hô hấp khi nuốt thức ăn làm ngăn chặn thức ăn chui vào đường hô hấp?

   A. Sụn giáp trạng

   B. Sụn thanh thiệt

   C. Sụn nhẫn

   D. Tất cả các đáp án trên

Sụn thanh thiệt (sụn nắp thanh quản có chức năng đậy kín đường hô hấp khi cử động nuốt của con người diễn ra)

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác