Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 41 có đáp án: Cấu tạo và chức năng của da

11/25/2021 3:14:00 PM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 41 có đáp án chính xác: Cấu tạo và chức năng của da

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 41 có đáp án: Cấu tạo và chức năng của da

Câu 1: Lớp nào nằm ngoài cùng, tiếp xúc với môi trường trong cấu trúc của da?

   A. Lớp biểu bì

   B. Lớp mỡ dưới ra

   C. Lớp bì

   D. Lớp mạch máu

Da có cấu trúc 3 lớp, trong đó lớp biểu bì nằm ngoài cùng.

Câu 2: Đặc điểm nào không có ở tầng sừng của da?

   A. Tế bào chết

   B. Dễ bong  

   C. Chứa hạt sắc tố

   D. Tế bào xếp sít nhau

Tầng sừng của da là các tế bào chết hóa sừng, xếp sít nhau, dễ bong.

Câu 3: Lỗ chân lông co vào được là nhờ hoạt động của bộ phận nào?

    A. Tuyến nhờn

   B. Dây thần kinh

   C. Cơ co lỗ chân lông

   D. Mạch máu

Cơ co lỗ chân lông giúp lỗ chân lông đóng mở phù hợp với điều kiện môi trường.

Câu 4: Bộ phận nào không xuất hiện ở cấu trúc của da?

   A. Dây thần kinh

   B. Thụ cảm

   C. Lớp mỡ  

   D. Thụ quan ánh sáng

Thụ quan ánh sáng không nằm ở các cấu trúc của da.

Câu 5: Vai trò của lớp mỡ dưới da là gì?

   A. Lớp cách nhiệt  

   B. Nơi chứa chất thải từ các tế bào da tầng trên

   C. Một sản phẩm của các tế bào da

   D. Nuôi dưỡng các dây thần kinh

Lớp mỡ dưới da nằm cuối cùng trong cấu trúc da có vai trò cách nhiệt.

Câu 6: Lông và móng có bản chất là gì?

   A. Một loại tế bào trong cấu trúc da

   B. Sản phẩm của các túi cấu tạo từ tầng tế bào sống 

   C. Một mảng mô tăng sinh

   D. Các thụ quan

Lông và móng là sản phẩm của các tế bào trong tầng tế bào sống tiết ra.

Câu 7: Chức năng nào không được thực hiện bởi da người?

      A. Hô hấp

      B. Tạo vẻ đẹp cho cơ thể

     C. Bảo vệ

     D. Điều hòa thân nhiệt

Ở da người không có các cấu trúc thực hiện chức năng hô hấp như da ếch.

Câu 8: Nguyên nhân nào không liên quan đến hiện tượng có nhiều màu da khác nhau?

   A. Do di truyền

   B. Do ảnh hưởng của nhiệt độ

   C. Do lớp sắc tố dưới da

   D. Do độ dày của lớp mỡ dưới da

Lớp mỡ dưới da chỉ đảm bảo chức năng cách nhiệt và dự trữ, không liên quan đến việc tạo màu da.

Câu 9: Hạt sắc tố da có trong cấu trúc nào của da?

   A. Lớp mỡ

   B. Lông  

   C. Tầng tế bào sống

   D. Thụ quan

Giải thích: Tầng tế bào sống chứa các hạt sắc tố tạo nên màu sắc của da.

Câu 10: Vì sao da có thể điều hòa thân nhiệt? Chọn câu trả lời sai:

   A. Mạch máu dưới da có thể co hoặc dãn

   B. Do da có thụ quan nhiệt độ

   C. Do da có cơ đóng mở lỗ chân lông

   D. Da có lớp sừng bên ngoài.

Lớp sừng ngoài cùng da là lớp tế bào chết, chỉ có chức năng bảo vệ.

Câu 1: Vào mùa hanh khô, da thường có vảy trắng bong ra là do

A. lớp da ngoài cùng bị tổn thương.

B. lớp tế bào ngoài cùng hoá sừng và bị chết.

C. mọc lớp da mới.

D. cả A, B và C.

Vào mùa hanh khô, lớp tế bào ngoài cùng hoá sừng và bị chết.

Câu 2: Trong cấu tạo của da người, các sắc tố mêlanin phân bố ở đâu ?

A. Tầng tế bào sống

B. Tuyến nhờn

C. Tầng sừng

D. Tuyến mồ hôi

Các sắc tố mêlanin phân bố ở tầng tế bào sống.

Câu 3: Ở người, lông và móng sinh ra từ các túi cấu tạo bởi các tế bào của

A. tầng sừng.

B. tầng tế bào sống.

C. cơ co chân lông.

D. mạch máu.

Ở người, lông và móng sinh ra từ các túi cấu tạo bởi các tế bào của tầng tế bào sống.

Câu 4: Ở người, lông không bao phủ ở vị trí nào dưới đây ?

A. tầng sừng.

B. tầng tế bào sống.

C. mạch máu.

D. cơ co chân lông.

Ở người, lông và móng sinh ra từ các túi cấu tạo bởi các tế bào của tầng tế bào sống.

Câu 5: Lông mày có tác dụng gì?

A. Hạn chế bụi bay vào mắt

B. Bảo vệ trán

C. Ngăn không cho mồ hôi chảy xuống mắt

D. Giữ ẩm cho đôi mắt

Lông mày có tác dụng ngăn không cho mồ hôi chảy xuống mắt.

Câu 6: Lớp bì do loại mô nào tạo nên?

A. Mô liên kết

B. Mô cơ

C. Mô biểu bì

D. Mô thần kinh

Cấu tạo từ các sợi mô liên kết bện chặt.

Câu 7: Thành phần nào dưới đây không nằm ở lớp bì ?

A. Tuyến nhờn

B. Mạch máu

C. Sắc tố da

D. Thụ quan

Sắc tố da không nằm ở lớp bì.

Câu 8: Hoạt động của bộ phận nào giúp da luôn mềm mại và không bị thấm nước?

A. Tuyến mồ hôi

B. Thụ quan

C. Tuyến nhờn

D. Tầng tế bào sống

Hoạt động của tuyến nhờn giúp da luôn mềm mại và không bị thấm nước.

Câu 9: Cảm giác nóng, lạnh ta có được trên da là do hoạt động chức năng của thành phần nào mang lại?

A. Thụ quan

B. Tuyến mồ hôi

C. Cơ co chân lông

D. Mạch máu

Cảm giác nóng, lạnh ta có được trên da là do hoạt động chức năng của thụ quan.

Câu 10: Lớp mỡ dưới da có vai trò chủ yếu là gì?

A. Dự trữ đường

B. Cách nhiệt

C. Vận chuyển chất dinh dưỡng

D. Thu nhận kích thích từ môi trường ngoài

Lớp mỡ dưới da có vai trò chủ yếu là cách nhiệt.

Câu 11: Người ta thường dùng da trâu, bò để làm trống, đó thực chất là phần nào của da?

A. Tầng tế bào sống

B. Tầng sừng

C. Lớp bì

D. Lớp mỡ

Da trâu, bò dùng để làm trống, đó thực chất là lớp bì của da

Câu 12: Da có vai trò gì đối với đời sống con người?

A. Góp phần tạo nên vẻ đẹp bên ngoài

B. Bảo vệ cơ thể

C. Điều hòa thân nhiệt

D. Tất cả các phương án còn lại

Da có vai trò:

- Góp phần tạo nên vẻ đẹp bên ngoài

- Bảo vệ cơ thể

- Điều hòa thân nhiệt

Phần tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 41 có đáp án: Cấu tạo và chức năng của da (tiếp)

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác