Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 38 có đáp án: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu (tiếp)

11/25/2021 2:39:00 PM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 38 có đáp ánchính xác: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu (tiếp)

Câu 1. Sản phẩm bài tiết của thận là gì?

A. Nước mắt     

B. Nước tiểu

C. Phân     

D. Mồ hôi

Câu 2. Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái?

A. Ống dẫn nước tiểu

B. Ống thận

C. Ống đái

D. Ống góp

Câu 3. Ở người bình thường, mỗi quả thận chứa khoảng bao nhiêu đơn vị chức năng?

A. Một tỉ     

B. Một nghìn

C. Một triệu     

D. Một trăm

Câu 4. Trong thận, bộ phận nào dưới đây nằm chủ yếu ở phần tuỷ?

A. Ống thận

B. Ống góp

C. Nang cầu thận

D. Cầu thận

Câu 5. Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là

A. Bóng đái.

B. Thận.

C. Ống dẫn nước tiểu.

D. Ống đái.

Câu 6. Đơn vị chức năng của thận không bao gồm thành phần nào sau đây ?

A. Ống góp

B. Ống thận

C. Cầu thận

D. Nang cầu thận

Câu 7. Cầu thận được tạo thành bởi

A. một chuỗi các tĩnh mạch thận xếp nối tiếp nhau.

B. hệ thống các động mạch thận xếp xen kẽ nhau.

C. một búi mao mạch dày đặc.

D. một búi mạch bạch huyết có kích thước bé.

Câu 8. Bộ phận nào dưới đây nằm liền sát với ống đái?

A. Bàng quang

B. Thận

C. Ống dẫn nước tiểu

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 9. Chọn số liệu thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau: Ở người, thận thải khoảng … các sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu (trừ khí cacbônic).

A. 80%     

B. 70%

C. 90%     

D. 60%

Câu 10. Cơ quan nào dưới đây không tham gia vào hoạt động bài tiết ?

A. Ruột già     

B. Phổi

C. Thận     

D. Da

Đáp án

1. B         2. A        3. C         4. B         5. B

6. A        7. C         8. A        9. C         10. A

Bài tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 38 có đáp án: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác