Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 60 có đáp án: Cơ quan sinh dục nam

12/1/2021 10:49:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 60 có đáp án có đáp án: Cơ quan sinh dục nam

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 60 có đáp án: Cơ quan sinh dục nam

Câu 1: Nơi sản xuất tinh trùng là

   A. Tinh hoàn.

   B. Túi tinh.

   C. Bìu.

   D. Mào tinh.

Nơi sản xuất tinh trùng là tinh hoàn.

Câu 2: Nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo, nằm phía trên mỗi tinh hoàn là

   A. Mào tinh.  

   B. Dương vật.

   C. Túi tinh.

   D. Tuyến tiền liệt.

Mào tinh là nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo, nằm phía trên mỗi tinh.

Câu 3: Bộ phận nào của cơ quan sinh dục nam nằm ở ngoài cơ thể tạo điều kiện cho sản xuất sinh trùng?

   A. Tinh hoàn.

   B. Dương vật.

   C. Túi tinh.

   D. Bìu.

Bìu nằm bên ngoài cơ thể tạo điều kiện cho sản xuất tinh trùng.

Câu 4: Tại sao bìu nằm bên ngoài cơ thể mà không phải bên trong như gan, thận…?

   A. Vì trong cơ thể nhiệt độ cao không thích hợp cho sản xuất tinh trùng.  

   B. Vì bên ngoài cơ thể thuận tiện cho việc xuất tinh.

   C. Vì từ khi sinh ra đã thế, không lý giải được.

   D. Vì trong cơ thể không còn chỗ chứa.

Bìu nằm bên ngoài cơ thể tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho việc sản xuất tinh trùng. Nếu ở bên trong sẽ gây chết tinh trùng do nhiệt độ cơ thể cao hơn bên ngoài.

Câu 5: Tinh trùng từ mào tinh hoàn sẽ theo ống dẫn tinh đến chứa tại đâu?

   A. Mào tinh.

   B. Túi tinh.

   C. Tuyến hành.

   D. Tinh hoàn.

Tinh trùng từ mào tinh hoàn sẽ theo ống dẫn tinh đến chứa tại túi tinh.

Câu 6: Bộ phận nào sau đây không thuộc cơ quan sinh dục nam?

   A. Buồng trứng.

   B. Bìu.

   C. Bóng đái.

   D. Dương vật.

Giải thích: Buồng trứng thuộc cơ quan sinh dục nữ.

Câu 7: Ở túi tinh, tinh trùng tiếp tục được nuôi dưỡng là nhờ đâu?

   A. Tuyến hành tiết dịch nuôi dưỡng tinh trùng.

   B. Tuyến tiền liệt tiết dịch.

   C. Chất dịch do thành túi tiết ra.

   D. Chất dịch giàu glucozo do tinh hoàn tiết ra.

Ở túi tinh, tinh trùng tiếp tục được nuôi dưỡng là nhờ chất dịch giàu glucozo do thành túi tiết ra.

Câu 8: Có 2 loại tinh trùng, đó là 2 loại nào?

   A. Tinh trùng A và tinh trùng B.

   B. Tinh trùng αX và tinh trùng βY.

   C. Tinh trùng X và tinh trùng Y.

   D. Tinh trùng α và tinh trùng β.

Có 2 loại tinh trùng là tinh trùng X và tinh trùng Y.

Câu 9: Tuyến hành trong cơ quan sinh dục nam có chức năng gì?

   A. Nơi nước tiểu và tinh dịch đi qua.

   B. Tiết dịch để trung hòa axit trong ống đái, chuẩn bị cho tinh phóng qua, đồng thời làm giảm ma sát trong quan hệ tình dục.

   C. Giúp tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo và chức năng khi được chuyển vào túi tinh.

   D. Tiết dịch hòa với tinh trùng từ túi tinh chuyển ra để tạo thành tinh dịch.

Tuyến hành trong cơ quan sinh dục nam có chức năng tiết dịch để trung hòa axit trong ống đái, chuẩn bị cho tinh phóng qua, đồng thời làm giảm ma sát trong quan hệ tình dục.

Câu 10: Trong cơ quan sinh dục nữ, tinh trùng có khả năng sống trong bao lâu?

   A. 1-2 ngày.

   B. 2-3 ngày.

   C. 3-4 ngày.

   D. 1 tuần.

Giải thích: Trong cơ quan sinh dục nữ, tinh trùng có khả năng sống trong 3-4 ngày.

Phần tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 60 có đáp án: Cơ quan sinh dục nam (tiếp)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác