Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 46 có đáp án: Trụ não, tiểu não, não trung gian

11/27/2021 4:25:00 PM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 46 có đáp án chính xác: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 46 có đáp án: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Câu 1: Phần nào không phải là cấu trúc của trụ não?

   A. Vùng dưới đồi

   C. Hành não

   B. Não giữa

   D. Cầu não

Trụ não chỉ gồm 3 thành phần cấu trúc: não giữa, hành não và cầu não.

Câu 2: Cấu trúc nào của não chiếm diện tích nhiều nhất?

   A. Não giữa

   B. Tiểu não

   C. Đại não

   D. Não trung gian

Đại não nằm trên cùng não bộ chiếm diện tích lớn nhất.

Câu 3: Trụ não cấu tạo từ các thành phần nào?

   A. Các rễ trước và rễ sau thần kinh

   B. Chất xám và chất trắng

   D. Chỉ có chất xám hoặc chất trắng

   C. Một phần tủy sống

Giải thích: Trụ não gồm chất trắng nằm bên trong và chất xám bao bên ngoài.

Câu 4: Loại nào sau đây không thuộc dây thần kinh não?

   A. Dây thần kinh vận động

   B. Dây thần kinh tủy

   C. Dây thần kinh cảm giác

   D. Dây thần kinh pha

Giải thích: Dây thần kinh tủy sống thuộc tủy sống, là các đôi dây thần kinh riêng biệt.

Câu 5: Nhận định nào sau đây đúng?

    A. Chất trắng là nơi xuất phát các đôi dây thần kinh, gồm các đường dây vận động dẫn truyền lên và xuống.

   B. Chất trắng là nơi xuất phát các đôi dây thần kinh não, gồm các đường dây cảm giác dẫn truyền lên và các đường dây vận động dẫn truyền xuống. 

  C. Chất trắng làm nhiệm vụ xử lý thông tin, gồm các đường dây cảm giác dẫn truyền lên và các đường dây vận động dẫn truyền xuống

   D. Chất trắng làm nhiệm vụ dẫn truyền, gồm các đường dây cảm giác dẫn truyền lên và các đường dây vận động dẫn truyền xuống.

Chất trắng là các đường liên lạc làm nhiệm vụ dẫn truyền thông tin, gồm sợi cảm giác dẫn truyền lên và sợi vận động dẫn truyền xuống.

Câu 6: Não trung gian có chức năng gì ?

   A. Điều hòa trao đổi chất và thân nhiệt.

   B. Điều hòa trao đổi chất và bảo vệ cơ thể.

   C. Ngăn cách rõ các cấu trúc khác của não bộ.

   D. Giữ thăng bằng, định vị cơ thể trong không gian.

Não trung gian có vùng nhân xám trong đồi thị điều khiển các phản ứng trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

Câu 7: Vì sao luật giao thông quy định người uống rượu bia không được điều khiển phương tiện giao thông?

   A. Rượu có chứa chất gây ức chế đại não.

   B. Rượu có chất ảnh hưởng trực tiếp đến tiểu não.

   C. Rượu có chứa chất ảnh hưởng đến tủy sống.

   D. Rượu có chứa chất kích thích não trung gian.

Rượu chứa chất ảnh hưởng đến hoạt động của tiểu não, khiến việc định vị cơ thể trong không gian rất khó, nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông rất dễ gây tai nạn.

Câu 8: Đại não bên trái điều khiển phần cơ thể nào?

   A. Chi dưới

   B. Toàn bộ cơ thể

   C. Chi trên  

   D. Chi bên phải

Do dây thần kinh não bắt chéo nên phần não bên trái sẽ điều khiển hoạt động cơ thể bên phải.

Câu 9: Vì sao xem điện thoai trước khi đi ngủ gây khó ngủ?

   A. Não bị kích thích hưng phấn.

   B. Não trung gian bị ức chế hoạt động trao đổi chất.

   C. Sóng điện từ từ điện thoại gây thôi miên.

   D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Sóng từ các thiết bị điện tử phát ra kích thích thần kinh tiết ra chất gây hưng phấn nên khó trở về trạng thái nghỉ ngơi.

Câu 10: Các đôi dây thần kinh lên não thường bắt chéo ở vị trí nào?

   A. Não trung gian

   B. Đốt sống cổ

   C. Trụ não

   D. Vùng dưới đồi

Trụ não là nơi trung chuyển các dây thần kinh từ tủy lên não bộ, ở bộ phận này thường có hiện tượng dây thần kinh bắt chéo nhau.

Câu 11: Liền phía sau trụ não là

A. Đại não.

B. Não giữa

C. Tiểu não

D. Hành não.

Phía sau trụ não là tiểu não.

Câu 12: Bộ phận nào của não nối liền trực tiếp với tủy sống?

A. Não trung gian

B. Cầu não

C. Não giữa

D. Hành não

Hành nào thuộc trụ não tiếp liền với tủy sống ở phía dưới.

Câu 13: Trụ não không bao gồm cấu trúc nào dưới đây ?

A. Não giữa

B. Hành não

C. Cầu não

D. Tiểu não

Trụ não gồm: Não giữa (củ não sinh tư và cuống não), cầu não và hành não.Trụ não không bao gồm tiểu não.

Câu 14: Trụ não được cấu tạo bởi?

A. Chất trắng bên ngoài, chất xám bên trong

B. Chất trắng và chất xám đan xen vào nhau

C. Chất trắng bên trong, chất xám bên ngoài

D. Chất trắng bên phải và chất xám bên trái

Trụ não được cấu tạo bởi chất trắng (bên ngoài) và chất xám (bên trong).

Câu 15: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, … là các trung khu thần kinh, nơi xuất phát của các dây thần kinh não.

A. Não trung gian

B. Tiểu não

C. Nhân xám của trụ não

D. Chất trắng của trụ não

Ở trụ não, chất xám tập trung thành nhân xám là trung khu thần kinh nơi xuất phát các dây thần kinh não.

Câu 16: Con người có tất cả bao nhiêu đôi dây thần kinh não?

B. 31 đôi

A. 6 đôi

C. 12 đôi

D. 24 đôi

Con người có tất cả 12 đôi dây thần kinh não.

Câu 7: Ở người, trụ não có chức năng chủ yếu là gì?

A. Điều khiển các hoạt động có ý thức của con người.

B. Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa.

C. Là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

D. Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giúp giữ thăng bằng cơ thể.

Ở người, trụ não có chức năng:

+ Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan.

+ Đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa do các nhân xám đảm nhiệm.

Câu 8: Bộ phận nào của não là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường truyền cảm giác từ dưới đi lên não?

A. Não giữa

B. Cầu não

C. Đồi thị của não trung gian

D. Nhân xám của não trung gian

Đồi thị của não trung gian là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường dẫn truyền cảm giác từ dưới đi lên.

Câu 9: Cấu tạo của tiểu não bao gồm:

A. Chất xám ở trong và chất trắng ở ngoài

B. Chất xám ở ngoài và chất trắng ở trong

C. Chất trắng ở trên và chất xám ở dưới

D. Chất xám ở trong và chất trắng ở dưới

Cấu tạo của tiểu não bao gồm:

+ Chất xám ở ngoài làm thành lớp vỏ tiểu não và các nhân

+ Chất trắng: nằm ở phía trong.

Câu 20: Khi phá hủy một phần của bộ phận nào dưới đây, ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng?

A. Cuống não

B. Tiểu não

D. Cầu não

C. Hành não

Phá tiểu não ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng, mất thăng bằng.

Câu 21: Chức năng của tiểu não là gì?

A. Tiểu não điều hòa, phối hợp các cơ

B. Giữ thăng bằng cơ thể và điều hòa các cứ động đi đứng

C. Bán cẩu tiêu não duy trì tinh cường cơ

D. Tiểu não điều hòa, phối hợp các cửđộng phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.

Chức năng của tiểu não là: điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.

Câu 22: Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não?

A. Hạch thần kinh

B. Tủy sống

C. Não trung gian

D. Tiểu não

Nằm giữa trụ não và đại não là não trung gian.

Phần tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 46 có đáp án: Trụ não, tiểu não, não trung gian (tiếp)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác