Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 39 có đáp án: Bài tiết nước tiểu (tiếp)

11/25/2021 2:54:00 PM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 39 có đáp án chính xác: Bài tiết nước tiểu (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 39 có đáp án: Bài tiết nước tiểu (tiếp)

Câu 1. Loại cơ nào dưới đây không tham gia vào hoạt động đào thải nước tiểu?

A. Cơ vòng ống đái

B. Cơ lưng xô

C. Cơ bóng đái

D. Cơ bụng

Câu 2. Trong quá trình tạo thành nước tiểu, giai đoạn nào dưới đây không cần đến ATP?

A. Bài tiết tiếp

B. Hấp thụ lại

C. Lọc máu

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 3. Mỗi ngày, một người bình thường thải ra khoảng bao nhiêu lít nước tiểu?

A. 1,5 lít     

B. 2 lít

C. 1 lít     

D. 0,5 lít

Câu 4. Nước tiểu chứa trong bộ phận nào dưới đây là nước tiểu chính thức?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Bể thận

C. Ống thận

D. Nang cầu thận

Câu 5. Có bao nhiêu cơ vòng ngăn cách giữa bóng đái và ống đái?

A. 2      B. 1

C. 3      D. 4

Câu 6. Trong nước tiểu đầu không chứa thành phần nào dưới đây?

A. Hồng cầu

B. Nước

C. Ion khoáng

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 7. Thành phần nào dưới đây của nước tiểu đầu sẽ được hấp thụ lại?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Crêatin

C. Axit uric

D. Nước

Câu 8. Trong quá trình lọc máu ở thận, các chất đi qua lỗ lọc nhờ

A. sự vận chuyển chủ động của các kênh ion trên màng lọc.

B. sự chênh lệch áp suất giữa hai bên màng lọc.

C. sự co dãn linh hoạt của các lỗ lọc kèm hoạt động của prôtêin xuyên màng.

D. lực liên kết của dòng chất lỏng cuốn các chất đi qua lỗ lọc.

Câu 9. Thông thường, lượng nước tiểu trong bóng đái đạt đến thể tích bao nhiêu thì cảm giác buồn đi tiểu sẽ xuất hiện?

A. 50 ml     

B. 1000 ml

C. 200 ml     

D. 600 ml

Câu 10. Thành phần của nước tiểu đầu có gì khác so với máu?

A. Không chứa các chất cặn bã và các nguyên tố khoáng cần thiết

B. Không chứa chất dinh dưỡng và các tế bào máu

C. Không chứa các tế bào máu và prôtêin có kích thước lớn

D. Không chứa các ion khoáng và các chất dinh dưỡng

Đáp án

1. B         2. C         3. A        4. B         5. A

6. A        7. D        8. B         9. C         10. C

Phần tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 Bài 39 có đáp án: Bài tiết nước tiểu

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác