Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 61 có đáp án: Cơ quan sinh dục nữ (tiếp)

12/2/2021 10:28:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 61 có đáp án chính xác: Cơ quan sinh dục nữ (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 61 có đáp án: Cơ quan sinh dục nữ (tiếp)

Câu 1. Ở cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào dưới đây nối trực tiếp với ống dẫn trứng?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Tử cung

C. Âm đạo

D. Âm vật

Câu 2. Ở cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào có vai trò tiết chất nhờn để bôi trơn?

A. Tuyến tiền đình

B. Tuyến hành

C. Tuyến tiền liệt

D. Ống dẫn trứng

Câu 3. Một người phụ nữ bình thường có khoảng bao nhiêu trứng đạt đến độ trưởng thành?

A. 2000 trứng

B. 400 trứng

C. 1000 trứng

D. 800 trứng

Câu 4. Ở người, sau khi rụng, trứng chỉ duy trì được khả năng thụ tinh trong vòng

A. 12 giờ.     

B. 24 giờ.

C. 6 giờ.     

D. 48 giờ.

Câu 5. Theo chiều lưng-bụng thì ống đái, âm đạo và trực tràng của người phụ nữ sắp xếp theo trật tự như thế nào?

A. Ống đái – âm đạo – trực tràng

B. Âm đạo – Trực tràng - ống đái

C. Trực tràng – ống đái – âm đạo

D. Trực tràng – âm đạo - ống đái

Câu 6. Trong cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào dưới đây nằm tách biệt với những bộ phận còn lại?

A. Ống dẫn trứng

B. Tử cung

C. Âm đạo

D. Âm vật

Câu 7. Chu kì rụng trứng ở người bình thường nằm trong khoảng

A.14 – 20 ngày.

B. 24 – 28 ngày.

C. 28 – 32 ngày.

D. 35 – 40 ngày.

Câu 8. Ở nữ giới, trứng sau khi thụ tinh thường làm tổ ở đâu?

A. Buồng trứng

B. Âm đạo

C. Ống dẫn trứng

D. Tử cung

Câu 9. Tế bào trứng ở người có đường kính khoảng

A. 0,65 – 0,7 mm.

B. 0,05 – 0,12 mm.

C. 0,15 – 0,25 mm.

D. 0,3 – 0,45 mm.

Câu 10. Ở những phụ nữ có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì nếu trứng không được thụ tinh, thể vàng sẽ được bong ra sau

A. 14 ngày.     

B. 28 ngày.

C. 32 ngày.     

D. 20 ngày.

Đáp án

1. B         2. A        3. B         4. B         5. D

6. D        7. C         8. D        9. C         10. A

Phần tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 61 có đáp án: Cơ quan sinh dục nữ

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác