Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 57 có đáp án: Tuyến tụy và tuyến trên thận

12/1/2021 10:14:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 57 có đáp án chính xác: Tuyến tụy và tuyến trên thận

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 57 có đáp án: Tuyến tụy và tuyến trên thận

Câu 1: Cấu trúc nào dưới đây không thuộc tuyến tụy?

   A. Ống dẫn mật.

   B. Ống mật.

   C. Tá tràng.

   D. Dạ dày.

Dạ dày không thuộc tuyến tụy.

Câu 2: Tuyến tụy có 2 loại tế bào, đó là 2 loại tế bào nào?

   A. Tế bào tiết glucagon và tế bào tiết insullin.  

   B. Tế bào tiết glucagon và tế bào tiết glucozo.

  C. Tế bào tiết glyceril và tế bào tiết insullin.

   D. Tế bào tiết glucozo và tế bào tiết insullin.

Tuyến tụy có 2 loại tế bào, đó là 2 loại tế bào tiết glucagon và tế bào tiết insullin.

Câu 3: Chức năng ngoại tiết của tụy là gì?

   A. Tiết hoocmon điều hòa lượng đường trong máu.

   B. Tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng, giúp cho sự biến đổ thức ăn trong ruột non.

   C. Tiết dịch insulin để tích lũy glucozo.

   D. Tiết dịch glucagon để chuyển hóa glycogen.

Chức năng ngoại tiết của tụy là tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng, giúp cho sự biến đổ thức ăn trong ruột non.

Câu 4: Khi đói thì tuyến tụy tiết ra glucagon có tác dụng gì?

    A. Kích thích tế bào sản sinh năng lượng.

   B. Chuyển glucozo thành glycogen dự trữ trong gan và cơ.  

   C. Chuyển glycogen dự trữ thành glucozo.

   D. Gây cảm giác đói để cơ thể bổ sung năng lượng.

Khi đói thì tuyến tụy tiết ra glucagon có tác dụng chuyển glycogen dự trữ thành glucozo.

Câu 5: Nếu cơ thể tiết ít insullin hoặc không tiết insullin thì dẫn tới bệnh gì?

   A. Tiếu đường.

   B. Đau đầu.

   C. Béo phì.

   D. Sốt cao.

Nếu cơ thể tiết ít insullin hoặc không tiết insullin thì dẫn tới cơ thể không sử dụng hết glucozo sẽ bị đào thải qua nước tiểu nên cơ thể sẽ bị tiểu đường.

Câu 6: Cấu trúc nào sau đây không thuộc tuyến trên thận?

   A. Vỏ tuyến.

   B. Màng liên kết.

   C. Tủy tuyến.

   D. Ống dẫn.

Ống dẫn không thuộc cấu trúc của tuyến trên thận.

Câu 7: Vỏ tuyến trên thận được chia ra làm 3 lớp, đó là 3 lớp nào?

   A. Lớp cầu, lớp giữa, lớp sợi.

   B. Lớp cầu, lớp sợi, lớp lưới.

   D. Lớp trên, lớp lưới, lớp cuối.

   C. Lớp cầu, lớp sợi, lớp giữa.

Vỏ tuyến trên thận được chia ra làm 3 lớp, đó là lớpcầu, lớp sợi, lớp lưới.

Câu 8: Lớp ngoài vỏ tuyến tiết hoocmon có chức năng gì?

   A. Điều hòa các muối natri, kali trong máu.

   B. Điều hòa sinh dục nam.

   C. Điều hòa đường huyết.

   D. Gây biến đổi đặc tính sinh học nam.

Lớp ngoài vỏ tuyến tiết hoocmon có chức năng điều hòa các muối natri, kali trong máu.

Câu 9: Phần tủy tuyến tiết 2 loại hoocmon có tác dụng gần như nhau là

   A. Adrenalin và noradrenalin.

   B. Insullin và noradrenalin.

   C. Glucagon và noradrenalin.

   D. Glucagon và noradrenalin.

Phần tủy tuyến tiết 2 loại hoocmon có tác dụng gần như nhau là adrenalin và noradrenalin.

Câu 10: Phần tủy tuyến tiết hoocmon có năng gì?

   A. Điều hòa các muối natri, kali trong máu.

   B. Điều hòa sinh dục nam, gây biến đổi đặc tính sinh học nam.

   C. Điều hòa đường huyết. 

   D. Tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dãn phế quản.

Phần tủy tuyến tiết hoocmon có năng tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dãn phế quản.

Câu 11: Ở đảo tuỵ của người có bao nhiêu loại tế bào có khả năng tiết hoocmôn điều hoà đường huyết?

A. 4 loại

B. 5 loại

C. 2 loại

D. 3 loại

Ở đảo tuỵ của người có 2 loại tế bào có khả năng tiết hoocmôn điều hoà đường huyết.

Câu 12: Hoocmôn insulin do tuyến tuỵ tiết ra có tác dụng sinh lí như thế nào?

A. Chuyển glicôgen thành glucôzơ dự trữ trong gan và cơ

B. Chuyển glicôgen thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ

C. Chuyển glucôzơ thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ

D. Chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ

Hoocmôn insulin có tác dụng chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ.

Câu 13: Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hoocmôn có tác dụng sinh lý trái ngược nhau?

A. Ôxitôxin và tirôxin

B. Insulin và canxitônin

C. Insulin và glucagôn

D. Insulin và tirôxin

Insulin và glucagôn có tác dụng sinh lý trái ngược nhau.

Câu 14: Bệnh tiểu đường có liên quan đến sự thiếu hụt hoặc rối loạn hoạt tính của hoocmôn nào dưới đây?

A. Glucagôn

B. GH

C. Insulin

D. Ađrênalin

Bệnh tiểu đường có liên quan đến sự thiếu hụt hoặc rối loạn hoạt tính của insulin.

Câu 15: Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm mấy lớp?

A. 2 lớp

B. 3 lớp

C. 5 lớp

D. 4 lớp

Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm 3 lớp.

Câu 16: Lớp nào của vỏ tuyến trên thận tiết ra hoocmôn điều hoà đường huyết?

A. Lớp cầu

B. Lớp lưới

C. Lớp sợi

D. Tất cả các phương án còn lại

Lớp giữa (lớp sợi): tiết hoocmôn điều hòa lượng đường huyết (tạo glucose từ protein và lipit).

Câu 17: Hoocmôn nào dưới đây do phần tuỷ tuyến trên thận tiết ra?

A. Norađrênalin

B. Canxitônin

C. Cooctizôn

D. Tirôxin

Tủy tuyến trên thận tiết 2 loại hoocmôn là: adrenalin và noradrenalin.

Câu 18: Hoocmôn điều hoà sinh dục nam có thể được tiết ra bởi tuyến nội tiết nào dưới đây

A. Tuyến tùng

B. Tuyến trên thận

C. Tuyến giáp

D. Tuyến tuỵ

Tuyến trên thận có thể tiết ra hoocmôn điều hoà sinh dục nam.

Câu 19: Hoocmôn ađrênalin gây ra tác dụng sinh lí nào dưới đây?

A. Tăng nhịp hô hấp

B. Dãn phế quản

C. Tăng nhịp tim

D. Tất cả các phương án còn lại

Hoocmôn ađrênalin gây ra tác dụng: gây tăng nhịp tim, tăng nhịp hô hấp, dãn phế quản.

Câu 20: Loại hoocmôn nào dưới đây giúp điều chỉnh đường huyết khi cơ thể bị hạ đường huyết?

A. Ađrênalin

B. Norađrênalin

C. Glucagôn

D. Tất cả các phương án còn lại

Ađrênalin, norađrênalin, glucagôn đều giúp điều chỉnh đường huyết khi cơ thể bị hạ đường huyết.

Phần tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 57 có đáp án: Tuyến tụy và tuyến trên thận (tiếp)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác