Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 62 có đáp án: Thụ tinh, thụ thai và sự phát triển của thai (tiếp)

12/2/2021 10:39:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 62 có đáp án chính xác: Thụ tinh, thụ thai và sự phát triển của thai (tiếp)

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 62 có đáp án: Thụ tinh, thụ thai và sự phát triển của thai (tiếp)

Câu 1. Trong cơ quan sinh dục nữ, sự thụ tinh thường diễn ra ở đâu?

A. Âm đạo

B. Ống dẫn trứng

C. Buồng trứng

D. Tử cung

Câu 2. Thông thường, sau khi thụ tinh thì mất bao lâu để hợp tử di chuyển xuống tử cung và làm tổ tại đấy?

A. 7 ngày    

 B. 14 ngày

C. 24 ngày     

D. 3 ngày

Câu 3. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, hoocmôn prôgestêrôn được tiết ra chủ yếu nhờ bộ phận nào ?

A. Tử cung

B. Thể vàng

C. Nhau thai

D. Ống dẫn trứng

Câu 4. Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ

A. trứng đã được thụ tinh nhưng không rụng.

B. hợp tử được tạo thành bị chết ở giai đoạn sớm.

C. trứng không có khả năng thụ tinh.

D. trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh.

Câu 5. Ở nữ giới có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì trong các thời điểm sau, nồng độ LH đạt giá trị cao nhất ở thời điểm nào?

A. Ngày thứ 28 tính từ ngày kinh đầu tiên của chu kì gần nhất

B. Ngày thứ 14 tính từ ngày kinh đầu tiên của chu kì gần nhất

C. Ngày kinh đầu tiên của mỗi chu kì

D. Ngày kinh cuối cùng của mỗi chu kì

Câu 6. Quá trình mang thai ở người thường kéo dài trong bao lâu?

A. 280 ngày     

B. 290 ngày

C. 260 ngày     

D. 240 ngày

Câu 7. Ở một người phụ nữ có chu kì đều đặn 28 ngày, giả sử ngày kinh đầu tiên của một chu kì là ngày mùng 2 thì trong các thời điểm sau, ở thời điểm nào trong tháng, người phụ nữ đó sẽ có nồng độ prôgestêrôn cao nhất?

A. Ngày mùng 3

B. Ngày 30

C. Ngày 10

D. Ngày 20

Câu 8. Ở nữ giới, hoocmôn nào dưới đây không tham gia vào hoạt động điều hoà kinh nguyệt?

A. Prôgestêrôn

B. Ôxitôxin

C. LH

D. FSH

Câu 9. Thai nhi thực hiện quá trình trao đổi chất với cơ thể mẹ thông qua bộ phận nào?

A. Buồng trứng

B. Ruột

C. Nhau thai

D. Ống dẫn trứng

Câu 10. Hiện tượng chậm kinh có thể phát sinh do nguyên nhân nào dưới đây?

A. Tác dụng phụ của các loại thuốc: thuốc tránh thai, thuốc chống trầm cảm…

B. Tất cả các phương án còn lại

C. Mang thai

D. Rối loạn tâm lý: lo âu, căng thẳng,….

Đáp án

1. B         2. A        3. B         4. D        5. B

6. A        7. D        8. B         9. C         10. B

Phần tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 8 Bài 62 có đáp án: Thụ tinh, thụ thai và sự phát triển của thai

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác