Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

1/11/2022 3:57:00 PM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Tổng hợp các câu trắc nghiệm khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Bài 1: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 1 có đáp án: Giới thiệu về KHTN

Bài 2: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 2 có đáp án: An toàn trong phòng thực hành

Bài 3: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 3 có đáp án: Sử dụng kính lúp

Bài 4:Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 4 có đáp án: Sử dụng kính hiển vi quang học

Bài 5: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 5 có đáp án: Đo chiều dài

Bài 6: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 6 có đáp án: Đo khối lượng

Bài 7: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 7 có đáp án: Đo thời gian

Bài 8: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Bài 8 (có đáp án): Đo nhiệt độ

CHƯƠNG 2: CHẤT QUANH TA

Bài 9: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 9 có đáp án: Sự đa dạng của chất

Bài 10: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 10 có đáp án: Các thể của chất và sự chuyển thể

Bài 11: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 11 có đáp án: Oxygen. Không khí

CHƯƠNG 3: MỢT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM THÔNG DỤNG

Bài 12: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 12 có đáp án: Một số vật liệu

Bài 13: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 13 có đáp án: Một số nguyên liệu

Bài 14: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 14 có đáp án: Một số nhiên liệu

Bài 15: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 15 có đáp án: Một số lương thực, thực phẩm

CHƯƠNG 4: HỖN HỢP, TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP

Bài 16: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 16 có đáp án: Hỗn hợp các chất

Bài 17: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 17 có đáp án: Tách chất khỏi hỗn hợp

CHƯƠNG 5: TẾ BÀO

Bài 18: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 18 có đáp án: Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống

Bài 19: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 19 có đáp án: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

CHƯƠNG 6: TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

Bài 20: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 20 có đáp án: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

Bài 22: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 22 có đáp án: Cơ thể sinh vật

CHƯƠNG 7: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

Bài 23: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 23 có đáp án: Tổ chức cơ thể đa bào

Bài 25: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 25 có đáp án: Hệ thống phân loại sinh vật

Bài 26: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 26 có đáp án: Khóa lưỡng phân

Bài 27: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 27 có đáp án: Vi khuẩn

Bài 29: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 29 có đáp án: Virus

Bài 32: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 32 có đáp án: Nấm
Bài 34: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 34 có đáp án: Thực vật
Bài 36: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 36 có đáp án: Động vật
Bài 38: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 38 có đáp án: Đa dạng sinh học 

CHƯƠNG 8: LỰC TRONG ĐỜI SỐNG
Bài 40: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 40 có đáp án: Lực là gì
Bài 41: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 41 có đáp án: Biểu diễn lực
Bài 42: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 42 có đáp án: Biến dạng của lò xo
Bài 43: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 43 có đáp án: Trọng lượng, lực hấp dẫn
Bài 44: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 44 có đáp án: Lực ma sát

CHƯƠNG 9: NĂNG LƯỢNG
Bài 45: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 45 có đáp án: Lực cản của nước
Bài 46:Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 46 có đáp án: Năng lượng và sự truyền năng lượng
Bài 47: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 47 có đáp án: Một số dạng năng lượng 
Bài 48: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 48 có đáp án: Sự chuyển hóa năng lượng 
Bài 49: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 49 có đáp án: Năng lượng hao phí
Bài 50: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 50 có đáp án: Năng lượng tái tạo 
Bài 51: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 51 có đáp án: Tiết kiệm năng lượng 

CHƯƠNG 10: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜi

Bài 52: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 52 có đáp án: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể

Bài 53: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 53 có đáp án: Mặt trăng

Bài 54: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 54 có đáp án: Hệ mặt trời

Bài 55: Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 55 có đáp án: Ngân hà

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác