Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 51 có đáp án: Tiết kiệm năng lượng

1/13/2022 3:56:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 51 có đáp án chính xác nhất: Tiết kiệm năng lượng

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 51 có đáp án: Tiết kiệm năng lượng

Câu 1: Hoạt động nào dưới đây sử dụng năng lượng hiệu quả?

A. Để máy tính ở chế độ chờ khi không sử dụng

B. Để thức ăn còn nóng vào tủ lạnh

C. Sử dụng bóng đèn dây tóc thay cho đèn led

D. Sử dụng máy giặt khi đủ lượng quần áo để giặt

Đáp án cần chọn là: D

Câu A: Lãng phí năng lượng, vì máy tính vẫn cắm vào nguồn vẫn tiêu hao năng lượng điện.

Câu B: Lãng phí năng lượng, vì thức ăn còn nóng làm tủ lạnh phải hoạt động nhiều hơn.

Câu C: Lãng phí năng lượng, vì bóng đèn dây tóc tiêu hao năng lượng điện nhiều hơn bóng đèn led.

Câu D: Đúng

Câu 2: Lựa chọn các biện pháp phù hợp để tiết kiệm năng lượng cho gia đình và xã hội:

(1) Phơi quần áo tự nhiên dưới ánh nắng

(2) Thay các bóng đèn dây tóc bằng đèn tiết kiệm điện

(3) Sử dụng các vật dụng (chai, lọ, giấy cũ,…) để tạo thành đồ tái chế phục vụ cho cuộc sống.

(4) Tưới cưới khi trời vừa mưa xong

(5) Sử dụng hệ thống cảm biến tự động để tắt mở đèn khi có người.

(6) Sử dụng hết các thiết bị điện trong giờ cao điểm.

A. (1), (2), (3)

B. (1), (2), (3), (4)

C. (1), (2), (3), (5)

D. (4), (6)

Đáp án cần chọn là: C

Các biện pháp phù hợp để tiết kiệm năng lượng cho gia đình và xã hội:

(1) Phơi quần áo tự nhiên dưới ánh nắng

(2) Thay các bóng đèn dây tóc bằng đèn tiết kiệm điện

(3) Sử dụng các vật dụng (chai, lọ, giấy cũ,…) để tạo thành đồ tái chế phục vụ cho cuộc sống.

(5) Sử dụng hệ thống cảm biến tự động để tắt mở đèn khi có người.

Câu 3: Biện pháp nào dưới đây giúp tiết kiệm năng lượng?

A. Sử dụng máy điều hòa đúng cách.

B. Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì thắp sáng đèn vào ban ngày.

C. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

D. Tất cả các biện pháp trên.

Đáp án cần chọn là: D vì biện pháp giúp tiết kiệm năng lượng:

- Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì thắp sáng đèn vào ban ngày.

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng

- Sử dụng máy điều hòa đúng cách

Câu 4: Trong các cách sử dụng năng lượng dưới đây, đâu là cách tiết kiệm năng lượng phù hợp nhất?

A. Xả vòi nước chảy liên tục trong lúc đánh răng.

B. Sử dụng quạt điện suốt ngày kể cả khi không có người.

C. Để máy tính hoạt động liên tục ngay cả trong lúc nghỉ trưa.

D. Sử dụng các dụng cụ điện khi cần thiết, tắt chúng khi không sử dụng.

Đáp án cần chọn là: D vì:

Câu A: Hành động lãng phí năng lượng

Câu B: Hành động lãng phí năng lượng

Câu C: Hành động lãng phí năng lượng

Câu D: Hành động tiết kiệm năng lượng

Câu 5: Trong các hành động sau đây, hành động nào lãng phí năng lượng?

A. Hai bếp đun đã sôi nhưng không tắt bếp.

B. Ti vi không dùng nhưng vẫn bật.

C. Trời sáng nhưng vẫn bật đèn.

D. Cả 3 phương án trên.

Đáp án cần chọn là: D vì hành động lãng phí năng lượng là:

- Ti vi không dùng nhưng vẫn bật.

- Trời sáng nhưng vẫn bật đèn.

- Hai bếp đun đã sôi nhưng không tắt bếp.

Câu 6: Các hành động sau đây, hành động nào tiết kiệm năng lượng?

(1) Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn thắp sáng vào ban ngày.

(2) Rút phích cắm hoặc tắt thiết bị điện khi không sử dụng.

(3) Đóng, mở tủ lạnh hoặc máy điều hòa đúng cách.

(4) Bật tivi xem cả ngày.

(5) Tắt vòi nước trong khi đánh răng

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án cần chọn là: C vì các hành động tiết kiệm năng lượng là:

(1) Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn thắp sáng vào ban ngày.

(2) Rút phích cắm hoặc tắt thiết bị điện khi không sử dụng.

(3) Đóng, mở tủ lạnh hoặc máy điều hòa đúng cách.

(5) Tắt vòi nước trong khi đánh răng

Câu 7: Vì sao phải tiết kiệm năng lượng?

A. góp phần giảm lượng chất thải và giảm ô nhiễm môi trường

B. để tiết kiệm chi phí

C. bảo tồn các nguồn năng lượng không tái tạo

D. Cả 3 phương án trên

Đáp án cần chọn là: D vì tiết kiệm năng lượng giúp:

- Tiết kiệm chi phí

- Bảo tồn các nguồn năng lượng không tái tạo

- Góp phần giảm lượng chất thải và giảm ô nhiễm môi trường

Câu 8: Các biện pháp nào sau đây tiết kiệm năng lượng?

A. Ưu tiên dùng các nguồn năng lượng tái tạo

B. Sử dụng điện, nước hợp lí

C. Tiết kiệm nhiên liệu

D. Cả 3 phương án trên

Đáp án cần chọn là: D vì các biện pháp tiết kiệm năng lượng:

- Sử dụng điện, nước hợp lí

- Tiết kiệm nhiên liệu

- Ưu tiên dùng các nguồn năng lượng tái tạo

Câu 9: Hoạt động nào dưới đây giúp tiết kiệm năng lượng trong gia đình?

A. Ra khỏi phòng quá 10 phút không tắt điện.

B. Bật tất cả các bóng đèn trong phòng khi ngồi ở bàn học.

C. Bật bình nóng lạnh thật lâu trước khi tắm.

D. Dùng ánh sáng tự nhiên và không bật đèn khi ngồi học cạnh cửa sổ.

Đáp án cần chọn là: D vì:

Câu A: Lãng phí năng lượng, nên tắt điện khi ra khỏi phòng

Câu B: lãng phí năng lượng, vì chỉ cần bật đèn ở bàn học

Câu C: Lãng phí năng lượng, chỉ nên bật bình 30 phút trước khi tắm

Câu D: Tiết kiệm năng lượng

Câu 10: Hành động nào sau đây làm lãng phí điện năng?

A. Tan học không tắt đèn, quạt trong phòng học.

B. Bật đèn ở phòng tắm, phòng vệ sinh khi có nhu cầu.  

C. Khi đi xem ti vi tắt đèn ở bàn học tập.      

D. Cả ba hành động trên.

Đáp án cần chọn là: A

Câu A: Lãng phí năng lượng

Câu B: Tiết kiệm năng lượng

Câu C: Tiết kiệm năng lượng

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 52 có đáp án: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Thiên thể

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác