Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 4 có đáp án: Sử dụng kính hiển vi quang học

1/11/2022 3:01:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 4 có đáp án chính xác: Sử dụng kính hiển vi quang học

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 4 có đáp án: Sử dụng kính hiển vi quang học

Câu 1: Khi nói về cách ngắm chừng qua kính hiển vi, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Điều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

B. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

C. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

D. Điều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

Đáp án cần chọn là C để quan sát được ảnh của vật qua kính hiển vi, ta cần điều chỉnh khoảng cách giữa vật và kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

Câu 2: Khi sử dụng kính hiển vi để quan sát các vật nhỏ, người ta điều chỉnh theo cách nào sau đây?

A. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên hay xuống sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

B. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

C. Thay đổi khoảng cách giữa vật và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

D. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách giữ nguyên toàn bộ ống kính, đưa vật lại gần vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

Đáp án cần chọn là A vì khi sử dụng kính hiển vi để quan sát các vật nhỏ, người ta điều chỉnh theo cách thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên hay xuống sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

Câu 3: Người ta sử dụng kính hiển vi để quan sát:

A. Hồng cầu

B. Máy bay

C. Con kiến

D. Mặt Trăng

Đáp án cần chọn là A vì người ta sử dụng kính hiển vi để quan sát hồng cầu.

Câu 4: Hệ thống điều chỉnh của kính hiển vi bao gồm các bộ phận:

A. Ốc to và ốc nhỏ.

B. Vật kính và thị kính.

C. Thân kính và chân kính.

D. Đèn chiếu sáng và đĩa quay gắn các vật kính.

Đáp án cần chọn là A vì hệ thống điều chỉnh của kính hiển vi bao gồm các bộ phận ốc to và ốc nhỏ.

Câu 5: Cách nào sau đây là cách nên thực hiện để bảo quản kính hiển vi?

A. Lau thị kính và vật kính bằng giấy chuyên dụng trước và sau khi dùng.

B. Khi di chuyển kính hiển vi, một tay cầm vào thân kính, tay kia đỡ chân đế của kính.

C. Không được để tay ướt hay bẩn lên kính hiển vi.

D. Cả 3 phương án trên.

Đáp án cần chọn là D vì bảo quản kính hiển vi quang học:

- Khi di chuyển kính hiển vi, một tay cầm vào thân kính, tay kia đỡ chân đế của kính.

- Không được để tay ướt hay bẩn lên kính hiển vi.

- Lau thị kính và vật kính bằng giấy chuyên dụng trước và sau khi dùng

Câu 6: Kính hiển vi quang học có thể phóng to ảnh của vật được quan sát:

A. Khoảng từ 3 đến 20 lần.

B. Khoảng từ 40 đến 3000 lần.

C. Khoảng từ 5 đến 2000 lần.

D. Khoảng từ 10 đến 1000 lần.

Đáp án cần chọn là B vì kính hiển vi quang học có thể phóng to ảnh của vật được quan sát khoảng từ 40 đến 3000 lần.

Câu 7: Hãy sắp xếp các bước sau đây sao cho có thể sử dụng kính hiển vi quang học để quan sát vật rõ nét.

(1) Chọn vật thích hợp (10x, 40x hoặc 100x) theo mục đích quan sát.

(2) Đặt tiêu bản lên bàn kính, dùng kẹp để giữ tiêu bản. Vặn ốc to theo chiều kim đồng hồ để hạ vật kính gần quan sát vào tiêu bản (cẩn thận không để mặt của vật kính chạm vào tiêu bản).

(3) Vặn ốc nhỏ thật chậm, đến khi nhìn thấy mẫu vật thật rõ nét.

(4) Điều chỉnh ánh sáng cho thích hợp với vật kính.

(5) Mắt nhìn vào thị kính, vặn ốc to theo chiều ngược lại để đưa vật kính lên từ từ đến khi nhìn thấy mẫu vật cần quan sát.

A. (1), (2), (3), (4), (5)

B. (1), (4), (3), (5), (2)

C. (1), (4), (2), (5), (3)

D. (4), (1), (2), (3), (5)

Đáp án cần chọn là C vì các bước sử dụng kính hiển vi để quan sát vật:

Bước 1: Chọn vật thích hợp (10x, 40x hoặc 100x) theo mục đích quan sát.

Bước 2: Điều chỉnh ánh sáng cho thích hợp với vật kính.

Bước 3: Đặt tiêu bản lên bàn kính, dùng kẹp để giữ tiêu bản. Vặn ốc to theo chiều kim đồng hồ để hạ vật kính gần quan sát vào tiêu bản (cẩn thận không để mặt của vật kính chạm vào tiêu bản).

Bước 4: Mắt nhìn vào thị kính, vặn ốc to theo chiều ngược lại để đưa vật kính lên từ từ đến khi nhìn thấy mẫu vật cần quan sát.

Bước 5: Vặn ốc nhỏ thật chậm, đến khi nhìn thấy mẫu vật thật rõ nét.

Câu 8: Vật dụng nào sau đây có thể coi giống như kính hiển vi quang học?

A. Kính lão

B. Ti vi

C. Kính cận

D. Máy ca – mê – ra

Đáp án cần chọn là D vì máy ca – mê – ra có khả năng phóng to ảnh của vật được quan sát từ 40 lần lên đến 1000 lần. Cũng có thể coi là một kính hiển vi.

Câu 9: Quan sát vật nào dưới đây không cần phải sử dụng kính hiển vi quang học

A. Hồng cầu

B. Tế bào virus

C. Gân lá cây

D. Tế bào lá cây

Đáp án cần chọn là C vì để quan sát gân lá cây ta chỉ cần dùng kính lúp để quan sát.

Câu 10: Hệ thống giá đỡ của kính hiển vi bao gồm

A. Ốc to và ốc nhỏ.

B. Thị kính và vật kính.

C. Đèn chiếu sáng, gương, màn chắn sáng.

D. Chân kính, thân kính, bàn kính và kẹp giữ mẫu.

Đáp án cần chọn là D vì

Thị kính và vật kính là hệ thống phóng đại

Đèn chiếu sáng, gương, màn chắn sáng là hệ thống chiếu sáng

Ốc to và ốc nhỏ là hệ thống điều chỉnh

Chân kính, thân kính, bàn kính và kẹp giữ mẫu là hệ thống giá đỡ

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 5 có đáp án: Đo chiều dài

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác