Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 38 có đáp án: Đa dạng sinh học

1/13/2022 1:58:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 38 có đáp án chính xác nhất: Đa dạng sinh học

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 38 có đáp án: Đa dạng sinh học

Câu 1: Đa dạng sinh học không biểu thị ở tiêu chí nào sau đây?

A. Đa dạng loài.                       

B. Đa dạng nguồn gen.            

C. Đa dạng hệ sinh thái.

D. Đa dạng môi trường.

Đáp án cần chọn là: D vì môi trường sông của sinh vật bao gồm các môi trường sống cơ bản đã biết là: môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí và môi trường sinh vật nên chúng ta không sử dụng tiêu chỉ đa dạng môi trường để xét sự đa dạng sinh học.

Câu 2: Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất?

A. Rừng ôn đới

B. Hoang mạc                           

C. Rừng mưa nhiệt đới             

D. Đài nguyên

Đáp án cần chọn là: C vì rừng mưa nhiệt đới là nơi có điều kiện khí hậu và môi trường thuần lợi cho sự phát triển của đa số các loài sinh vật nên sẽ có độ đa dạng sinh học lớn nhất.

Câu 3: Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?

A. Hoang mạc                           

B. Rừng mưa nhiệt đới             

C. Đài nguyên

D. Rừng ôn đới

Đáp án cần chọn là: A vì lạc đà là sinh vật đặc trưng ở các môi trường hoang mạc. Chúng có các đặc điểm cấu tạo cơ thể thích nghi với việc sinh sống và di chuyển trong môi trường này.

Câu 4: Động vật nào sau đây không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam?

A. Cá heo                                

B. Rắn lục mũi hếch                

C. Gà lôi lam đuôi trắng

D. Sóc đen Côn Đảo

Đáp án cần chọn là: A vì cá heo không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể săn bắt hay nuôi nhốt trái phép cá heo.

Câu 5: Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?

A. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.

B. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.

C. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.

D. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người.

Đáp án cần chọn là: D vì nếu dừng hết các hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp các loại thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu… và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người nên chúng ta cần khai thác một cách hợp lí mà không nên dừng hẳn.

Câu 6: Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?

A. Đốt rừng làm nương rẫy                

B. Xây dựng nhiều đập thủy điện

C. Trồng cây gây rừng                       

D. Biến đất rừng thành đất phi nông nghiệp

Đáp án cần chọn là: C vì từ đó hỗ trợ khôi phục đa dạng sinh học.

Câu 7: Ý nào dưới đây không phải là hậu quả của việc suy giảm đa dạng sinh học?

A. Bệnh ung thư ở người                   

B. Biến đổi khí hậu

C. Hiệu ứng nhà kính                             

D. Tuyệt chủng động, thực vật

Đáp án cần chọn là: A vì bệnh ung thư ở người là do ảnh hưởng của rối loạn phân bào, không phải là hậu quả của việc suy giảm đa dạng sinh học.

Câu 8: Cho các vai trò sau:

(1) Đảm bảo sự phát triển bền vũng của con người

(2) Là nguồn cung cấp tài nguyên vô cùng, vô tận

(3) Phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của con người

(4) Giúp con người thích nghi với biến đổi khí hậu

(5) Liên tục hình thành thêm nhiều loài mới phục vụ cho nhu cầu của con người

Những vai trò nào là vai trò của đa dạng sinh học đối với con người?

A. (1), (2), (3)                

B. (2), (3), (5)                 

C. (1), (3), (4)                

D. (2), (4), (5)

Đáp án cần chọn là: C vì:

(2) sai vì đa dạng sinh học là nguồn tài nguyên hữu hạn, không phải là nguồn tài vô cùng vô tận

(5) sai vì đa dạng sinh học chỉ giúp bảo tồn và phát triển các loài hiện có và thúc đẩy hình thành các loài mới qua một khoảng thời gian rất lâu chứ không thể liên tục hình thành loài mới.

Câu 9: Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?

A. Điều hòa khí hậu

B. Cung cấp đất phi nông nghiệp

C. Là nơi ở của các loài động vật hoang dã

D. Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên

Đáp án cần chọn là: B vì rừng tự nhiên không cung cấp đất phi nông nghiệp và cũng không nên chuyển thành đất phi nông nghiệp mà cần được gìn giữ và bảo tồn.

Câu 10: Sinh cảnh nào dưới đây có độ đa dạng sinh học thấp nhất?

A. Rừng mưa nhiệt đới

B. Thảo nguyên              

C. Hoang mạc                

D. Rừng ôn đới

Đáp án cần chọn là: C vì hoang mạc là nơi có khí hậu khắc nghiệt, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao, lượng mưa ít nên có rất ít các loài sinh vật có thể thích nghi với môi trường này dẫn đến độ đa dạng sinh học thấp.

Đáp án cần chọn là: C

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 40 có đáp án: Lực là gì

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác