Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 49 có đáp án: Năng lượng hao phí

1/13/2022 3:41:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 49 có đáp án chính xác: Năng lượng hao phí

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 49 có đáp án: Năng lượng hao phí

Câu 1: Khi quạt điện hoạt động thì

A. Điện năng chuyển hóa thành động năng của cánh quạt là năng lượng có ích.

B. Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng là năng lượng có ích.

C. Diện năng chuyển hóa thành động năng làm cánh quạt quay và nhiệt năng làm nóng quạt là năng lượng có ích.

D. Điện năng chuyển hóa thành động năng của cánh quạt là năng lượng hao phí.

Đáp án cần chọn là: A vì khi quạt điện hoạt động thì điện năng chuyển hóa thành động năng làm cánh quạt quay là năng lượng có ích và nhiệt năng làm nóng quạt là năng lượng hao phí.

Câu 2: Trong quá trình sử dụng tủ lạnh, năng lượng hao phí là:

A. năng lượng âm thanh khi tủ hoạt động

B. năng lượng nhiệt làm mát bên trong tủ

C. năng lượng nhiệt từ động cơ tỏa ra ngoài môi trường

D. Cả B và C

Đáp án cần chọn là: D

Trong quá trình sử dụng tủ lạnh, năng lượng hao phí là:

- năng lượng nhiệt từ động cơ tỏa ra ngoài môi trường

- năng lượng âm thanh khi tủ hoạt động

Câu 3: Hãy cho biết trong quá trình nước đun nước sôi thì năng lượng nào có ích?

A. Năng lượng nhiệt tỏa ra môi trường

B. Năng lượng điện

C. Năng lượng nhiệt làm nóng ấm

D. Năng lượng nhiệt làm nóng nước trong ấm

Đáp án cần chọn là: D vì trong quá trình nước đun nước sôi thì năng lượn có ích là năng lượng nhiệt làm nóng nước trong ấm, năng lượng hao phí là năng lượng nhiệt làm nóng ấm và tỏa ra môi trường.

Câu 4: Trong quá trình sử dụng năng lượng nào xuất hiện năng lượng hao phí?

A. Tất cả mọi hoạt động sử dụng năng lượng đều xuất hiện năng lượng hao phí.

B. Trong trường hợp sử dụng năng lượng nhiệt

C. Trong trường hợp sử dụng năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời.

D.  Trong trường hợp sử dụng năng lượng hóa học.

Đáp án cần chọn là: A vì khi sử dụng năng lượng vào một mục đích nào đó thì luôn có một phần năng lượng là hữu ích và phần còn lại là năng lượng hao phí.

Câu 5: Năng lượng hao phí xuất hiện dưới dạng

C. Năng lượng âm

A. Nhiệt năng

B. Quang năng

D. Cả 3 phương án trên

Đáp án cần chọn là: D vì năng lượng hao phí thường xuất hiện dưới dạng nhiệt năng nhưng đôi khi có cả năng lượng âm và năng lượng ánh sáng.

Câu 6: Trong quá trình bóng đèn sáng, năng lượng hao phí là?

A. Quang năng

B. Nhiệt năng làm nóng bóng đèn

C. Điện năng

D. Năng lượng âm

Đáp án cần chọn là: B vì trong quá trình bóng đèn sáng, năng lượng hao phí là nhiệt năng làm nóng bóng đèn, năng lượng có ích là quang năng.

Câu 7: Vì sao nên sử dụng bóng đèn LED?

A. hiệu quả thắp sáng cao

B. Thời gian sử dụng lâu

C. tiêu tụ năng lượng điện ít

D. Cả 3 phương án trên

Đáp án cần chọn là: D vì nên sử dụng bóng đèn LED vì:

- Thời gian sử dụng lâu

- Tiêu tụ năng lượng điện ít

- Hiệu quả thắp sáng cao

Câu 8: Năng lượng hao phí xuất hiện trong quá trình:

A. Chuyển hóa từ vật này sang vật khác

B. Chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác

C. Cả A và B

D. Chỉ A

Đáp án cần chọn là: C vì năng lượng hao phí xuất hiện trong quá trình chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác và từ vật này sang vật khác.

Câu 9: Trong quá trình quả bóng rơi, sự chuyển hóa năng lượng tuân theo định luật nào?

A. Định luật bảo toàn động năng

B. Định luật bảo toàn năng lượng

C. Định luật bảo toàn nhiệt năng

D. Định luật bảo toàn thế năng

Đáp án cần chọn là: B vì trong quá trình quả bóng rơi, sự chuyển hóa năng lượng tuân theo định luật bảo toàn năng lượng.

Câu 10: Vì sao trong quá trình chơi xích đu, ta thường xuyên phải đẩy vào xích đu mới lên được độ cao như ban đầu?

A. Vì năng lượng tự mất đi trong quá trình xích đu chuyển động.

B. Vì một phần năng lượng bàn đầu chuyển thành nhiệt năng trong quá trình xích đu chuyển động.

C. Vì năng lượng luôn tự mất đi và không tự sinh ra.

D. Vì lực tác dụng lên xích đu trong quá trình chuyển động bị biến mất.

Đáp án cần chọn là: B vì trong quá trình chơi xích đu, ta thường xuyên phải đẩy vào xích đu mới lên được độ cao như ban đầu vì một phần năng lượng bàn đầu chuyển thành nhiệt năng trong quá trình xích đu chuyển động.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 50 có đáp án: Năng lượng tái tạo

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác