Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 34 có đáp án: Thực vật

1/13/2022 1:51:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 34 có đáp án chính xác: Thực vật

Câu 1: Thực vật được chia thành các ngành nào?

A. Nấm, Rêu, Tảo và Hạt kín                      

B. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín

C. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết

D. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm                

Đáp án cần chọn là: B vì giới thực vật được chia thành các ngành là: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần và Hạt kín.

Câu 2: Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là?

A. Cây nhãn, cây hoa ly, cây bào tấm, cây vạn tuế.

B. Cây dương xỉ, cây hoa hồng, cây ổi, cây rêu.

C. Cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm, cây lúa.

D. Cây thông, cây rêu, cây lúa, cây vạn tuế.

Đáp án cần chọn là: C vì cây dương xỉ, cây thông, cây rêu không thuộc ngành Hạt kín.

Câu 3: Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách:

A. Giảm bụi và khí độc, tăng hàm lượng CO2

B. Giảm bụi và khí độc, cân bằng hàm lượng CO2 và O2

C. Giảm bụi và sinh vật gây bệnh, tăng hàm lượng CO2

D. Giảm bụi và khí độc, giảm hàm lượng O2

Đáp án cần chọn là: B vì thực vật quang hợp có khả năng lọc bớt bụi và khí độc, giúp cân bằng hàm lượng CO2 và O2 trong không khí.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Theo phân loại của Whittaker đại diện nào sau đây không thuộc nhóm Thực vật?

A. (1)                    

B. (2)                   

C. (3)                   

D. (4)

Đáp án cần chọn là: B vì tảo lục đơn bào không được xếp vào nhóm Thực vật.

Câu 5: Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?

A. Cây bưởi         

B. Rêu tản           

C. Cây thông

D. Cây vạn tuế               

Đáp án cần chọn là: A vì cây bưởi được xếp vào nhóm thực vật hạt kín nên vì cơ thể có cả hoa, quả và hạt nằm trong quả.

Câu 6: Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?

A. Mặt dưới của lá                   

B. Thân cây                             

C. Rễ cây

D. Mặt trên của lá

Đáp án cần chọn là: A vì các túi bào tử thường tập trung ở mặt dưới của lá tạo thành các ổ túi bào tử.

Câu 7: Bộ phận nào dưới đây chỉ xuất hiện ở ngành Hạt trần mà không xuất hiện ở các ngành khác?

A. Hoa                 

B. Quả                 

C. Noãn               

D. Rễ

Đáp án cần chọn là: C vì noãn là bộ phận chứa hạt chỉ xuất hiện ở những cây Hạt trần.

Câu 8: Vì sao nói Hạt kín là ngành có ưu thế lớn nhất trong các ngành thực vật?

A. Vì chúng có hệ mạch                    

B. Vì chúng có hạt nằm trong quả

C. Vì chúng có rễ thật

D. Vì chúng sống trên cạn                 

Đáp án cần chọn là: B vì ngành Hạt kín là ngành có ưu thế lớn nhất trong các ngành động vật vì hạt của chúng được bảo vệ trong quả nên sẽ không chịu ảnh hưởng của môi trường bên ngoài và sẽ đảm bảo được độ nảy mầm cao hơn.

Câu 9: Ngành thực vật nào sau đây có mạch, có rễ thật và sinh sản bằng bào tử?

A. Rêu       

B. Dương xỉ         

C. Hạt kín

D. Hạt trần           

Đáp án cần chọn là: B vì dương xỉ là ngành thực vật đã có mạch, có rễ thật và sinh sản bằng bào tử.

Câu 10: Thực vật có vai trò gì đối với động vật?

A. Giữ đất, giữ nước                

B. Cung cấp thức ăn                

C. Ngăn biến đổi khí hậu

D. Cung cấp thức ăn, nơi ở

Đáp án cần chọn là: D vì thực vật vừa là nguồn cung cấp thức ăn, vừa là nơi trú ngụ, sinh sản của các loài động vật.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 36 có đáp án: Động vật

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác