Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 53 có đáp án: Mặt trăng

1/14/2022 4:13:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 53 có đáp án chính xác: Mặt trăng

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 53 có đáp án: Mặt trăng

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mặt Trăng là thiên thể tự phát sáng và tự quay quanh nó.

B. Mặt Trăng là thiên thể không tự phát sáng, có dạng hình cầu.

C. Mặt Trăng là thiên thể tự phát sáng, có dạng hình tròn.

D. Mặt Trăng là thiên thể tự phát sáng và quay quanh Trái Đất với chu kỳ quỹ đạo 27,32 ngày.

Đáp án cần chọn là: B vì:

Câu A: Sai vì Mặt Trăng là thiên thể không tự phát sáng.

Câu B: Đúng

Câu C: Sai vì   Mặt Trăng là thiên thể không tự phát sáng và có dạng hình cầu.

Câu D: Sai vì Mặt Trăng là thiên thể không tự phát sáng.

Câu 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:

“Hình dạng nhìn thấy của (1) ….  là phần bề mặt của Mặt Trăng hướng về (2) … được….. chiếu sáng”.

A. (1) Mặt Trăng, (2) Trái Đất, (3) Mặt Trời.

B. (1) Mặt Trăng, (2) Mặt Trăng, (3) Mặt Trời.

C. (1) Mặt Trăng, (2) Mặt Trời, (3) Mặt Trời.

D. (1) Mặt Trời, (2) Trái Đất, (3) Mặt Trăng.

Đáp án cần chọn là: A vì “Hình dạng nhìn thấy của (1) Mặt Trăng là phần bề mặt của Mặt Trăng hướng về (2) Trái Đất được (3) Mặt Trời chiếu sáng”.

Câu 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau: “Do Mặt Trăng chuyển động xung quanh Trái Đất nên Mặt Trăng là ……. của Trái Đất”.

A. Ngôi sao

B. Hành tinh

C. Vệ tinh

D. Tiểu hành tinh

Đáp án cần chọn là: C vì do Mặt Trăng chuyển động xung quanh Trái Đất nên Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất.

Câu 4: Ta nhìn thấy các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng vì

A. Mặt Trăng thay đổi độ sáng liên tục.

B. Mặt Trăng thay đổi hình dạng liên tục.

C. ở mặt đất, ta thấy các phần khác nhau của Mặt Trăng được chiếu sáng bởi Mặt Trời.

D. Trái Đất tự quay quanh trục của nó liên tục.

Đáp án cần chọn là: C vì ta nhìn thấy các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng vì ở mặt đất, ta thấy các phần khác nhau của Mặt Trăng được chiếu sáng bởi Mặt Trời.

Câu 5: Quan sát hình và cho biết, tên gọi tương ứng với pha của Mặt Trăng?

A. Trăng khuyết cuối tháng

B. Trăng khuyết đầu tháng

C. Trăng bán nguyệt cuối tháng

D. Trăng bán nguyệt đầu tháng

Đáp án cần chọn là: C vì quan sát hình ảnh ta thấy, Mặt Trăng sáng ở phía bên trái, diện tích bề mặt là một nửa Mặt Trăng và có khả năng giảm dần diện tích sáng => đó là Trăng bán nguyệt cuối tháng.

Câu 6: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ "..." trong câu sau:

Mặt Trăng là (1) ... tự nhiên của Trái Đất. Mặt Trăng không tự (2)... ánh sáng. Ánh sáng giúp người ở Trái Đất nhìn thấy Mặt Trăng là do Mặt Trăng (3)... ánh sáng mặt trời.

A. (1) vệ tinh, (2) phát ra, (3) tỏa ra

B. (1) hành tinh, (2) phát ra, (3) tỏa ra

C. (1) vệ tinh, (2) phát ra, (3) phản xạ

D. (1) tiểu hành tinh, (2) phát ra, (3) phản xạ

Đáp án cần chọn là: C vì mặt Trăng là (1) vệ tinh tự nhiên của Trái Đất. Mặt Trăng không tự (2) phát ra ánh sáng. Ánh sáng giúp người ở Trái Đất nhìn thấy Mặt Trăng là do Mặt Trăng (3) phản xạ ánh sáng mặt trời.

Câu 7: Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất mất bao nhiêu thời gian?

A. 24 giờ

B. 27,32 giờ

C. 27,32 ngày

D. 27,32 năm

Đáp án cần chọn là: C vì Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất mất 27, 32 ngày.

Câu 8: Ta nhìn thấy Mặt Trăng vì:

A. Mặt Trời chiếu sáng toàn bộ Trái Đất.

B. Mặt Trăng phản xạ ánh sáng Mặt Trời chiếu vào mắt ta

C. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào mắt ta

D. Cả 3 nguyên nhân trên

Đáp án cần chọn là: B vì ta nhìn thấy một vật là do ánh sáng từ vật đó chiếu tới mắt ta => Ta nhìn thấy Mặt Trăng vì Mặt Trăng phản xạ ánh sáng Mặt Trời chiếu vào mắt ta.

Câu 9: Giữa hai lần không Trăng liên tiếp cách nhau bao nhiêu tuần?

A. 3 tuần

B. 2 tuần

C. 4 tuần

D. 1 tuần

Đáp án cần chọn là: C vì giữa hai lần không Trăng liên tiếp cách nhau 4 tuần

Câu 10: Chúng ta nhìn thấy Trăng tròn khi:

A. Một nửa phần được chiếu sáng của Mặt Trăng hướng về Trái Đất.

B. Toàn bộ phần được chiếu sáng của Mặt Trăng hướng về Trái Đất.

C. Toàn bộ Mặt Trăng được Mặt Trời chiếu sáng.

D. Mặt Trăng ở khoảng giữa Trái Đất và Mặt Trời.

Đáp án cần chọn là: B

Câu A: Sai, nếu vậy sẽ nhìn thấy Trăng bán nguyệt

Câu B: Đúng

Câu C: Sai, Mặt Trăng có hình khối cầu nên Mặt Trời không thế chiếu sáng toàn bộ Mặt Trăng

Câu D: Sai, nếu vậy sẽ xảy ra hiện tượng nhật thực.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 54 có đáp án: Hệ mặt trời

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác