Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 47 có đáp án: Một số dạng năng lượng

1/13/2022 3:02:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 47 có đáp án chính xác: Một số dạng năng lượng

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 47 có đáp án: Một số dạng năng lượng

Câu 1: Dạng năng lượng tích trữ trong cánh cung khi được kéo căng là

A. Hóa năng

B. Động năng

C. Thế năng đàn hồi

D. Quang năng

Đáp án cần chọn là: C vì dạng năng lượng tích trữ trong cánh cung khi được kéo căng là thế năng đàn hồi vì khi đó cung đang bị biến dạng.

Câu 2: Nếu chọn mặt đất làm mốc tính thế năng thì vật nào sau đây có thế năng hấp dẫn?

A. Mũi tên đang bay

B. Xe đang chạy trên đường

C. Quả bóng lăn trên mặt đất

D. Lò xo bị kéo giãn trên mặt đất

Đáp án cần chọn là: A vì:

Câu A: Mũi tên bay có độ cao so với mặt đất => có thế năng hấp dẫn.

Câu B: Xe chạy trên đường, độ cao so với mặt đất bằng 0 => không có thế năng hấp dẫn.

Câu C: Quả bóng chuyển động có động năng, không có thế năng hấp dẫn vì không có độ cao so với mặt đất.

Câu D: Lò xo bị kéo giãn có thế năng đàn hồi vì nó bị biến dạng, không có thế năng hấp dẫn vì không có độ cao so với mặt đất.

Câu 3: Năng lượng được phân loại theo các tiêu chí nào?

A. Năng lượng chuyển hóa toàn phần, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.

B. Nguồn gốc tạo năng lượng, nguồn gốc vật chất, sự tái tạo của năng lượng.

C. Năng lượng sơ cấp, năng lượng thứ cấp.

D. Nguồn gốc tạo ra năng lượng, nguồn gốc vật chất, mức độ ô nhiễm môi trường.

Đáp án cần chọn là: D vì năng lượng được phân loại theo các tiêu chí:

- Nguồn gốc tạo ra năng lượng

- Nguồn gốc vật chất

- Mức độ ô nhiễm môi trường.

Câu 4: Động năng của vật là

A. năng lượng do vật có nhiệt độ cao.

B. năng lượng do vật có độ cao.

C. năng lượng do vật bị biến dạng.

D. năng lượng do vật chuyển động.

Đáp án cần chọn là: D vì động năng của vật là năng lượng do vật chuyển động.

Câu 5: Chọn mốc tính thế năng ở mặt đất. Hãy chọn phương án chỉ rõ những trường hợp vật có thế năng.

a) Dây cung bị căng

b) Ô tô chạy trên đường nằm ngang với vận tốc không đổi

c) Máy bay đang bay ở độ cao ổn định

d) Một bình chứa nước nóng đặt trên mặt đất

e) Lò xo không bị nén và cũng không bị dãn.

f) Một hòn bi được treo trên một sợi dây.

A. a), c), f)

B. a), c), e)

C. a), c), d), f)

D. d), e), f).

Đáp án cần chọn là: A vì những trường hợp vật có thế năng là:

a) Dây cung bị căng có thế năng đàn hồi vì dây cung bị biến dạng.

c) Máy bay đang bay ở độ cao ổn định có thế năng hấp dẫn vì có độ cao so với mặt đất

f) Một hòn bi được treo trên một sợi dây có thế năng hấp dẫn vì có độ cao so với mặt đất và có cả thế năng đàn hồi vì sợi dây lúc này bị dãn ra so với hình dạng đầu.

Câu 6: Khi nước chảy từ trên cao xuống nó có dạng năng lượng nào?

A. Thế năng hấp dẫn

B. Động năng

C. Cả động năng và thế năng hấp dẫn

D. Năng lượng khác

Đáp án cần chọn là: C vì:

- Khí nước chảy => có động năng.

- Nước chảy từ một độ cao so với mặt đất => có thế năng hấp dẫn.

=> Khi nước chảy từ trên cao xuống nó có cả động năng và thế năng hấp dẫn.

Câu 7: Loại năng lượng nào làm máy phát điện ở nhà máy thủy điện tạo ra điện?

A. năng lượng thủy triều

B. năng lượng nước

C. năng lượng gió

D. năng lượng mặt trời

Đáp án cần chọn là: B vì năng lượng nước làm máy phát điện ở nhà máy thủy điện tạo ra điện.

Câu 8: Dạng năng lượng nào được dự trữ trong thức ăn, nhiên liệu, pin,…?

A. Hóa năng

B. Thế năng hấp dẫn

C. Thế năng đàn hồi

D. Nhiệt năng

Đáp án cần chọn là: A vì hóa năng là dạng năng lượng được dự trữ trong thức ăn, nhiên liệu, pin …

Câu 9: Dạng năng lượng nào tỏa ra từ bếp lửa, que diêm đang cháy,…?

A. Hóa năng

B. Nhiệt năng

C. Cơ năng

D. Động năng

Đáp án cần chọn là: B vì nhiệt năng là dạng năng lượng tỏa ra từ bếp lửa, que diêm đang cháy…

Câu 10: Dạng năng lượng nào được lan truyền từ một nguồn âm như dây đàn, mặt trống rung động…?

A. Động năng

B. Hóa năng

C. Nhiệt năng

D. Năng lượng âm

Đáp án cần chọn là: D vì năng lượng âm là dạng năng lượng được lan truyền từ một nguồn âm như dây đàn, mặt trống rung động…

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 48 có đáp án: Sự chuyển hóa năng lượng

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác