Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 50 có đáp án: Năng lượng tái tạo

1/13/2022 3:49:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 50 có đáp án chính xác nhất: Năng lượng tái tạo

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 50 có đáp án: Năng lượng tái tạo

Câu 1: Nguồn năng lượng nào được sử dụng để tạo ra điện năng mà không sử dụng bất kỳ bộ phận nào?

A. Năng lượng hạt nhân

B. Địa nhiệt

C. Thủy điện

D. Năng lượng mặt trời

Đáp án cần chọn là: D vì nguồn năng lượng nào được sử dụng để tạo ra điện năng mà không sử dụng bất kỳ bộ phận năng lượng mặt trời.

Câu 2: Thế nào là nguồn năng lượng tái tạo?

A. Nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên và có thể cạn kiệt

B. Nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên, liên tục được bổ sung thông qua các quá trình tự nhiên.

C. Nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng không có sẵn trong thiên nhiên và có thể cạn kiệt.

D. Nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng con người tự tạo ra và cung cấp liên tục thông qua các quá trình chuyển hóa.

Đáp án cần chọn là: B vì nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên, liên tục được bổ sung thông qua các quá trình tự nhiên và có thể được coi là vô hạn.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng về nguồn năng lượng không tái tạo?

A. Nguồn năng lượng không tái tạo là nguồn năng lượng có trong thiên nhiên, có thể cạn kiệt vì phải mất hàng triệu đến hàng trăm triệu năm để hình thành.

B. Nguồn năng lượng không tái tạo là nguồn năng lượng con người tự tạo ra và cung cấp liên tục thông qua các quá trình chuyển hóa.

C. Nguồn năng lượng không tái tạo là nguồn năng lượng không có sẵn trong thiên nhiên và có thể cạn kiệt.

D. Nguồn năng lượng không tái tạo là nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên, liên tục được bổ sung thông qua các quá trình tự nhiên.

Đáp án cần chọn là: A vì nguồn năng lượng không tái tạo là nguồn năng lượng có trong thiên nhiên, có thể cạn kiệt vì phải mất hàng triệu đến hàng trăm triệu năm để hình thành.

Câu 4: Dạng năng lượng nào không phải năng lượng tái tạo?

A. Năng lượng khí đốt.

B. Năng lượng gió.

C. Năng lượng thủy triều.

D. Năng lượng mặt trời.

Đáp án cần chọn là: A vì:

Câu A: Năng lượng không tái tạo

Câu B: Năng lượng tái tạo

Câu C: Năng lượng tái tạo

Câu D: Năng lượng tái tạo

Câu 5: Đồ dùng nào sau đây sử dụng nguồn năng lượng tái tạo?

A. Máy nước nóng năng lượng Mặt Trời

B. Pin Mặt Trời

C. Chong chóng

D. Cả 3 phương án trên

Đáp án cần chọn là: D vì đồ dùng sử dụng nguồn năng lượng tái tạo:

- Máy nước nóng năng lượng Mặt Trời sử dụng năng lượng Mặt Trời

- Chong chóng sử dụng năng lượng gió

- Pin Mặt Trời sử dụng năng lượng Mặt Trời

Câu 6: Đồ dùng nào sau đây sử dụng nguồn năng lượng không tái tạo?

A. Lò sưởi bằng than

B. Xe máy

C. Bếp gas

D. Cả 3 phương án trên

Đáp án cần chọn là: D vì đồ dùng sử dụng nguồn năng lượng không tái tạo:

- Xe máy sử dụng nhiên liệu xăng là năng lượng không tái tạo.

- Bếp gas sử dụng nhiên liệu khí gas là năng lượng không tái tạo.

- Lò sưởi sử dụng nhiên liệu than là năng lượng không tái tạo.

Câu 7: Những nguồn năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo:

A. Mặt Trời, khí tự nhiên.

B. Than, xăng

C. Mặt Trời, gió.

D. Dầu mỏ, khí tự nhiên.

Đáp án cần chọn là: C vì:

Câu A: Khí tự nhiên là năng lượng không tái tạo

Câu B:  đều là năng lượng không tái tạo

Câu C: đều là năng lượng tái tạo

Câu D: đều là năng lượng không tái tạo

Câu 8: Nguồn năng lượng nào dưới đây là nguồn năng lượng không tái tạo?

A. Gió.

B. Mặt Trời.

C. Nước.

D. Dầu.

Đáp án cần chọn là: D vì nguồn năng lượng không tái tạo là dầu.

Câu 9: Trong những dạng năng lượng sau đây, dạng nào không phải là dạng năng lượng tái tạo?

A. Năng lượng địa nhiệt

B. Năng lượng từ than đá

C. Năng lượng từ gió

D. Năng lượng sinh khối

Đáp án cần chọn là: B vì:

Câu A: Năng lượng tái tạo

Câu B: Năng lượng không tái tạo

Câu C: Năng lượng tái tạo

Câu D: Năng lượng tái tạo

Câu 10: Cho các nguồn năng lượng: khí tự nhiên, địa nhiệt, năng lượng Mặt Trời, sóng, thủy điện, dầu mỏ, xăng, than đá. Có bao nhiêu trong số các nguồn năng lượng này là nguồn năng lượng tái tạo?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án cần chọn là: B vì các nguồn năng lượng tái tạo là:

- Địa nhiệt

- Năng lượng Mặt Trời,

- Sóng

- Thủy điện

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 51 có đáp án: Tiết kiệm năng lượng

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác