Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 44 có đáp án: Lực ma sát

2/13/2022 2:33:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 44 có đáp án chính xác: Lực ma sát

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 44 có đáp án: Lực ma sát

Câu 1: Khi xe đang chuyển động, muốn dừng xe lại, người ta dùng phanh để

A. Tạo ra ma sát trượt giữa má phanh và vành bánh xe để cản trở chuyển động của xe.

B. Tạo ra ma sát nghỉ giữa má phanh và vành bánh xe để cản trở chuyển động của xe.

C. Tăng mức quán tính của xe làm xe dừng lại nhanh hơn.

D. Tạo ra ma sát lăn giữa má phanh và vành bánh xe để cản trở chuyển động của xe.

Đáp án cần chọn là: A vì khi xe đang chuyển động, muốn dừng xe lại, người ta dùng phanh để tạo ra ma sát trượt giữa má phanh và vành bánh xe để cản trở chuyển động của xe.

Câu 2: Trường hợp nào sau đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát?

A. Đế giày lâu ngày đi bị mòn

B. Xe đạp đi trên đường

C. Lò xo bị nén

D. Người công nhân đẩy thùng hàng mà nó không xê dịch chút nào

Đáp án cần chọn là: C

Câu A: Xuất hiện lực ma sát trượt

Câu B: Xuất hiện lực ma sát lăn

Câu C: Xuất hiện lực đàn hồi

Câu D: Xuất hiên lực ma sát nghỉ

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Chọn phát biểu đúng?

A. Lực ma sát là lực xuất hiện khi một vật lăn trên bề mặt một vật khác.

B. Lực ma sát là lực xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác.

C. Lực ma sát vừa có lợi vừa có hại.

D. Lực ma sát là lực không tiếp xúc.

Đáp án cần chọn là: C vì:

Câu A: Sai, vì lực ma sát lăn là lực xuất hiện khi một vật lăn trên bề mặt một vật khác.

Câu B: Sai, vì lực ma sát trượt là lực xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác.

Câu C: Đúng.

Câu D: Sai vì lực ma sát là lực tiếp xúc.

Câu 4: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào lực ma sát có ích?

A. Bảng trơn không viết được phấn lên bảng.

B. Xe đạp đi nhiều nên xích, líp bị mòn.

C. Giày dép sau thời gian sử dụng đế bị mòn.

D. Người thợ trượt thùng hàng trên mặt sàn rất vất vả.

Đáp án cần chọn là: A

Câu A: Cần lực ma sát để phấn dính trên bảng => lực ma sát có ích.

Câu B: Lực ma sát xuất hiện giữa bề mặt tiếp xúc của xích và líp lớn làm chúng bị mòn => có hại.

Câu C: Lực ma sát xuất hiện giữa bề mặt tiếp xúc của đế giày dép với mặt đường lớn nên làm cho đế giày dép bị mòn => có hại.

Câu D: Lực ma sát xuất hiện giữa bề mặt tiếp xúc của thùng hàng và mặt sàn lớn nên người thợ cần tác dụng lực mạnh để làm thùng hàng chuyển động => có hại.

Câu 5: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào lực ma sát có hại?

A. Em bé đang cầm chai nước trên tay.

B. Ốc vít bắt chặt vào với nhau.

C. Con người đi lại được trên mặt đất.

D. Lốp xe ôtô bị mòn sau một thời gian dài sử dụng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu A: Nhờ có lực ma sát giữa tay và chai nước mà em bé có thể cầm được chai nước.

Câu B: Nhờ có lực ma sát giữa ốc và vít nên chúng mới bám chặt vào nhau.

Câu C: Nhờ có lực ma sát giữa chân người với mặt đất đã giúp con người có thể di chuyển được

Câu D: Do lực ma sát xuất hiện giữa bề mặt tiếp xúc của lốp xe và mặt đường lớn nên sau một thời gian đi lại, lốp xe ôtô bị mòn.

Câu 6: Khi nào thì xuất hiện lực ma sát nghỉ?

A. Khi một vật đứng yên trên bề mặt một vật khác

B. Khi một vật chịu tác dụng của một lực nhưng vẫn đứng yên trên bề mặt của vật khác.

C. Khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác

D. Khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.

Đáp án cần chọn là: B vì lực ma sát nghỉ xuất hiện khi một vật chịu tác dụng của một lực nhưng vẫn đứng yên trên bề mặt của vật khác. Hay lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của lực khác.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực ma sát?

A. Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy.

B. Lực ma sát lăn cản trở chuyển động của vật này trượt trên vật khác.

C. Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt.

D. Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.

Đáp án cần chọn là: C vì:

- Lực ma sát lăn cản trở chuyển động của vật này lăn trên vật khác.

- Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.

- Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy.

Câu 8: Cách nào sau đây làm tăng được ma sát khi xe ô tô bị sa lầy?

A. Tăng ga

B. Xuống xe đẩy đuôi ôtô

C. Lấy các viên đá sỏi, gạch chẹn vào bánh xe

D. Cả A và B đều được

Đáp án cần chọn là: C vì:

Câu A: Không làm tăng được ma sát mà hố bùn lầy còn sâu và to hơn

Câu B: Nếu có sức khỏe thì đẩy được ô tô qua chỗ bùn lầy nhưng không làm tăng ma sát

Câu C: Làm tăng được ma sát, lực ma sát xuất hiện giữa lốp xe ô tô và bề mặt đá, sỏi, gạch mình vừa trải thêm.

Câu 9: Bạn Lan muốn đưa một vật nặng lên cao, bạn nghĩ ra 2 cách:

Cách 1: Lăn vật trên mặt phẳng nghiêng

Cách 2: Kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng.

Trong 2 cách trên cách nào lực ma sát lớn hơn làm bạn Lan tốn nhiều sức để đưa vật lên hơn?

A. Lăn vật

B. Kéo vật

C. Cả 2 cách như nhau

D. Không so sánh được

Đáp án cần chọn là: B vì:

- Cách kéo sẽ làm vật trượt trên bề mặt vật khác khi đó xuất hiện lực ma sát trượt.

- Cách lăn vật sẽ làm xuất hiện lực ma sát lăn giữa bề mặt vật và mặt phẳng nghiêng.

Mà độ lớn lực ma sát trượt lớn hơn rất nhiều độ lớn lực ma sát lăn nên cách kéo vật sẽ làm bạn Lan tốn nhiều sức hơn.

Câu 10: Chọn đáp án đúng. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi

A. Quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng

B. Ô tô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh

C. Xe đạp đang xuống dốc

D. Quả bóng bàn đặt trên mặt nằm ngang nhẵn bóng

Đáp án cần chọn là: A vì:

Câu A: Xuất hiện lực ma sát nghỉ.

Câu B: Xuất hiện lực ma sát trượt.

Câu C: Xuất hiện lực ma sát lăn.

Câu D: Không xuất hiện lực ma sát.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 45 có đáp án: Lực cản của nước

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác