Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 46 có đáp án: Năng lượng và sự truyền năng lượng

1/13/2022 2:57:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 46 có đáp án: Năng lượng và sự truyền năng lượng

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 46 có đáp án: Năng lượng và sự truyền năng lượng

Câu 1: Mũi tên được bắn bay đi là nhờ năng lượng từ …

A. Cánh cung

B. Mũi tên

C. Gió

D. Cả 3 yếu tố trên

Đáp án cần chọn là: C vì mũi tên được bắn bay đi là nhờ năng lượng từ cánh cung do cánh cung đã tác dụng lực vào mũi tên.

Câu 2: Chọn phát biểu sai?

A. Mọi hoạt động hằng ngày của chúng ta đều cần đến năng lượng.

B. Chỉ có con người cần năng lượng để hoạt động còn thực vật thì không cần năng lượng.

C. Khi năng lượng càng nhiều thì thời gian tác dụng lực cso thể càng dài.

D. Khi năng lượng càng nhiều thì khả năng tác dụng lực có thể càng mạnh.

Đáp án cần chọn là: B vì: Câu A, C, D: đúng. Câu B sai, tất cả mọi hoạt động và biến đổi đều cần tới năng lượng

Câu 3: Trong quá trình đóng đinh, đinh lún sâu vào gỗ là nhờ năng lượng nào?

A. Năng lượng của búa.

B. Năng lượng của đinh.

C. Năng lượng của gỗ.

D. Năng lượng của tay người.

Đáp án cần chọn là: D vì trong quá trình đóng đinh, đinh lún sâu vào gỗ là nhờ năng lượng của tay người.

Câu 4: Đơn vị của năng lượng là

A. độ C (0C).

B. Niu – ton (N).

C. Jun (J).

D. kilogam (kg).

Đáp án cần chọn là: C vì đơn vị của năng lượng là Jun (J)

Câu 5: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau đây:

“Con người muốn hoạt động (đi lại, giữ ấm cơ thể …) cần phải có ….”.

A. Năng lượng.

B. Nhiệt năng.

C. Động năng.

D. Hóa năng.

Đáp án cần chọn là: A vì con người muốn hoạt động (đi lại, giữ ấm cơ thể …) cần phải có năng lượng.

Câu 6: Trong các tình huống sau đây, tình huống nào có lực tác dụng mạnh nhất?

A. Năng lượng của gió làm quay cánh quạt của tua - bin gió.

B. Năng lượng của gió làm quay cánh chong chóng.

C. Năng lượng của gió làm cánh cửa sổ mở tung ra.

D. Năng lượng của gió làm các công trình xây dựng bị phá hủy.

Đáp án cần chọn là: D vì tình huống thể hiện lực tác dụng mạnh nhất là năng lượng của gió đã tác dụng lực làm các công trình xây dựng bị phá hủy.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác nhưng không thể truyền từ nơi này đến nơi khác.

B. Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác, từ nơi này đến nơi khác.

C. Năng lượng không thể truyền từ vật này sang vật khác, từ nơi này đến ơi khác.

D. Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác nhưng không tác dụng lực lên vật.

Đáp án cần chọn là: B vì năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác, từ nơi này đến nơi khác thông qua tác dụng lực, truyền nhiệt.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Trong hoạt động đạp xe đạp ta đã

A. không cần dùng lực để làm xe chuyển động

B. tác dụng lực của chân vào bàn đạp làm xe đạp chuyển động

B. truyền năng lượng của cơ thể vào bàn đạp làm xe đạp chuyển động

D. Cả A và B

Đáp án cần chọn là: D vì trong hoạt động đạp xe đạp ta đã tác dụng lực của chân vào bàn đạp làm xe đạp chuyển động, tức là truyền năng lượng của cơ thể vào bàn đạp làm xe đạp chuyển động. Vì năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng của lực.

Câu 9: Khi một vật được thả rơi ở độ cao càng lớn thì

A. lực tác dụng xuống mặt đất không thay đổi

B. lực tác dụng xuống mặt đất càng nhỏ

C. lực tác dụng xuống mặt đất càng lớn

D. chưa đủ yếu tố để xác định được độ lớn lực tác dụng xuống mặt đất.

Đáp án cần chọn là: C vì khi một vật được thả rơi ở độ cao càng lớn thì lực tác dụng xuống mặt đất càng lớn vì khi đó vật có năng lượng lớn.

Câu 10: Nước trong ấm được đun sôi là nhờ

A. năng lượng từ bếp truyền cho ấm nước làm cho nhiệt độ của ấm nước tăng lên.

B. năng lượng từ không khí truyền cho ấm nước.

C. tác dụng lực của ấm đặt trên mặt bếp.

D. năng lượng từ bếp truyền cho môi trường bên ngoài nóng lên.

Đáp án cần chọn là: A vì nước trong ấm được đun sôi là nhờ năng lượng từ bếp truyền cho ấm nước làm cho nhiệt độ của ấm nước tăng lên.

Phần tiếp

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 47 có đáp án: Một số dạng năng lượng

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác