Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 43 có đáp án: Trọng lượng, lực hấp dẫn

1/13/2022 2:28:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 43 có đáp án chính xác nhất: Trọng lượng, lực hấp dẫn

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 43 có đáp án: Trọng lượng, lực hấp dẫn

Câu 1: Trọng lượng của một vật được tính theo công thức nào sau đây?

A. P = 10 m

B. P = 0,1 m

C. m = 10 P

D. P = m

Đáp án cần chọn là: A vì trọng lượng của một vật được tính theo công thức: P = 10 m

Trong đó:

+ P là độ lớn của lực hút Trái Đất (N)

+ m là khối lượng vật (kg)

Câu 2: Một quyển sách nằm yên trên mặt bàn, lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng vào quyển sách có độ lớn

A. Nhỏ hơn trọng lượng của quyển sách.

B. Lớn hơn trọng lượng của quyển sách.

C. Bằng trọng lượng của quyển sách.

D. Bằng 0.

Đáp án cần chọn là: C vì lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng vào quyển sách có độ lớn bằng trọng lượng của quyển sách.

Câu 3: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

A. Đơn vị của trọng lượng là niuton (N).

B. Mọi vật có khối lượng đều hút lẫn nhau.

C. Độ lớn của lực hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng của các vật.

D. Cả 3 phương án trên.

Đáp án cần chọn là: D vì Câu A, B, C đúng

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là phát biểu không đúng về đặc điểm của lực hấp dẫn?

A. Lực hút của Trái Đất có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

C. Trọng lượng tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

Đáp án cần chọn là: C vì: Câu A, B, D đúng. Câu C là Trọng lượng tỉ lệ thuận với khối lượng của vật

Câu 5: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xảy ra do trọng lực tác dụng lên vật?

A. Người công nhân đang đẩy thùng hàng.

B. Cành cây đung đưa trước gió.

C. Quả dừa rơi từ trên cây xuống.

D. Em bé đang đi xe đạp.

Đáp án cần chọn là: C vì:

Câu A: Thùng hàng di chuyển do lực của người tác dụng.

Câu B: Cành cây chuyển động do lực của gió tác dụng.

Câu C: Quả dừa rơi tự do do lực hút của Trái Đất.

Câu D: Xe đạp chuyển động do lực của chân em bé tác dụng lên bàn đạp.

Câu 6: Chỉ có thể nói về trọng lượng của vật nào sau đây?

A. Mặt Trăng

B. Trái Đất

C. Mặt Trời

D. Người đứng trên mặt đất

Đáp án cần chọn là: D vì người đứng trên mặt đất chịu lực hút của Trái Đất nên có trọng lượng.

Câu 7: Đơn vị của trọng lực là gì?

A. Niuton (N)

B. Lít (l)

C. Mét (m)

D. Kilogam (Kg)

Đáp án cần chọn là: A vì đơn vị của trọng lực là Niuton (N)

Kilogam (Kg): Đơn vị khối lượng

Lít (l):  Đơn vị thể tích

Mét (m): Đơn vị chiều dài

Câu 8: Trọng lực có phương và chiều như thế nào?

A. Phương nằm ngang, chiều từ Tây sang Đông.

B. Phương nằm ngang, chiều từ Đông sang Tây.

C. Phương thẳng đứng, chiều hướng về phía Trái Đất.

D. Phương thẳng đứng, chiều hướng ra xa Trái Đất.

Đáp án cần chọn là: C vì trọng lực có phương thẳng đứng, chiều hướng về phía Trái Đất.

Câu 9: Cho ba khối kim loại: đồng, sắt, nhôm đều có khối lượng là 1 kg. Khối kim loại nào có trọng lượng lớn nhất?

A. Sắt

B. Đồng

C. Nhôm

D. Ba khối kim loại có trọng lượng bằng nhau

Đáp án cần chọn là: D vì ba khối kim loại: đồng, sắt, nhôm đều có khối lượng là 1 kg nên trọng lượng của chúng đều bằng P = 10 .1 = 10 (N)

Câu 10: Lực nào sau đây không phải là trọng lực?

A. Lực tác dụng lên người để chúng ta có thể đi lại được.

B. Lực tác dụng lên vật đang rơi.

C. Lực của mặt bàn tác dụng lên vật đặt trên bàn

D. Lực kéo người xuống khi ta muốn nhảy lên cao.

Đáp án cần chọn là: C vì:

Câu A: Trọng lực

Câu B: Trọng lực

Câu C: Lực nâng của mặt bàn

Câu D: Trọng lực

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 44 có đáp án: Lực ma sát

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác