Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 45 có đáp án: Lực cản của nước

2/13/2022 2:42:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 45 có đáp án chính xác: Lực cản của nước

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 45 có đáp án: Lực cản của nước

Câu 1: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của nước?

A. Quả dừa rơi từ trên cây xuống.

B. Bạn Lan đang tập bơi.

C. Chiếc máy bay đang bay trên bầu trời.

D. Bạn Hoa đi xe đạp tới trường.

Đáp án cần chọn là: B

Câu A: Quả dừa chịu lực cản không khí.

Câu B: Cơ thể bạn Lan chịu lực cản của nước.

Câu C: Chiếc máy bay chịu lực cản không khí.

Câu D: Cơ thể bạn Hoa chịu lực cản không khí.

Câu 2: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của không khí?

A. Chiếc thuyền đang chuyển động.

B. Con cá đang bơi.

C. Bạn Mai đang đi bộ trên bãi biển.

D. Mẹ em đang rửa rau.

Đáp án cần chọn là: C

Câu A: Thuyền chịu lực cản của nước.

Câu B: Con cá chịu lực cản của nước.

Câu C: Chân bạn Mai chịu lực cản không khí.

Câu D: Tay mẹ em chịu lực cản của nước.

Câu 3: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

A. Bạn Lan chạy nhanh sẽ chịu lực cản ít hơn bạn Hoa chạy chậm.

B. Đi xe máy chạy nhanh chịu lực cản ít hơn đi xe đạp chạy chậm.

C. Lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí.

D. Cả A và B đúng

Đáp án cần chọn là: C vì:

Câu A: Sai, đi càng nhanh thì càng chịu tác dụng lực cản càng lớn.

Câu B: Sai, đi càng nhanh thì càng chịu tác dụng lực cản càng lớn.

Câu C: Đúng.

Câu 4: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?

A. Người đang bơi trong nước chịu cả lực cản của không khí và của nước.

B. Người đi bộ trên mặt đất chịu lực cản của không khí.

C. Xe ô tô đang chạy chịu lực cản của không khí.

D. Máy bay đang bay chịu lực cản của không khí.

Đáp án cần chọn là: A. Câu B, C, D Đúng

Câu A: Sai, vì người đang bơi trong nước chịu lực cản của nước.

Câu 5: Thả rơi quả bóng từ độ cao 3m xuống mặt đất thì quả bóng chịu tác dụng của những lực nào?

A. Chỉ chịu lực hút của Trái Đất.

B. Chịu lực hút của Trái Đất và lực cản của không khí.

C. Chỉ chịu lực cản của không khí.

D. Chịu lực hút của Trái Đất và lực cản của nước.

Đáp án cần chọn là: B vì thả rơi quả bóng từ độ cao 3m xuống mặt đất thì quả bóng chịu tác dụng của những lực:

+ Lực hút của Trái Đất,

+ Lực cản của không khí.

Câu 6: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của không khí lớn nhất?

A. Thả tờ giấy phẳng xuống đất từ độ cao 2m.

B. Gập tờ giấy thành hình cái thuyền rồi thả xuống đất từ độ cao 2m.

C. Gập tờ giấy thành hình cái máy bay rồi thả xuống đất từ độ cao 2m.

D. Thả tờ giấy vo tròn xuống đất từ độ cao 2m.

Đáp án cần chọn là: A vì diện tích mặt tiếp xúc với không khí càng lớn thì chịu lực cản càng lớn. Ta thấy, ở phương án A, tờ giấy để phẳng thả rơi có diện tích tiếp xúc với không khí là lớn nhất nên sẽ chịu lực cản của không khí lớn nhất.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của không khí nhỏ nhất?

A. Người đạp xe khum lưng khi đi.

B. Người đạp xe giữ lưng thẳng khi đi.

C. Người đạp xe cúi gập người xuống khi đi.

D. Người đạp xe nghiêng người sang phải khi đi.

Đáp án cần chọn là: C vì diện tích mặt tiếp xúc với không khí càng nhỏ thì chịu lực cản càng nhỏ. Ta thấy, ở phương án C, người đạp xe cúi gập người xuống khi đi có diện tích tiếp xúc với không khí là nhỏ nhất nên sẽ chịu lực cản của không khí nhỏ nhất.

Câu 8: Tại sao đi lại trên mặt đất dễ dàng hơn khi đi lại dưới nước?

A. Vì khi đi dưới nước chịu cả lực cản của nước và không khí.

B. Vì lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí.

C. Vì không khí chuyển động còn nước thì đứng yên.

D. Vì khi ở dưới nước ta bị Trái Đất hút nhiều hơn.

Đáp án cần chọn là: B vì đi lại trên mặt đất dễ dàng hơn đi lại dưới nước vì lực cản của không khí nhỏ hơn lực cản của nước.

Câu 9: Chọn phát biểu đúng?

A. Độ lớn của lực cản càng lớn khi diện tích mặt cản càng lớn.

B. Độ lớn của lực cản càng lớn khi diện tích mặt cản càng nhỏ.

C. Vật đi càng nhanh thì lực cản của không khí càng nhỏ.

D. Tờ giấy để phẳng rơi nhanh hơn hòn đá.

Đáp án cần chọn là: A vì:

Câu B: Sai

Câu C: Sai, vật đi càng nhanh thì chịu lực cản càng lớn.

Câu D: Sai, trong không khí, tờ giấy để phẳng rơi chậm hơn hòn đá vì diện tích tiếp xúc với không khí của nó lớn hơn nên chịu lực cản của không khí lớn hơn.

Câu 10: Chọn phát biểu sai?

A. Các chất lỏng khác nhau tác dụng lực cản khác nhau lên cùng một vật.

B. Lực cản của nước muối lớn hơn lực cản của nước lọc.

C. Các chất lỏng khác nhau tác dụng lực cản như nhau lên cùng một vật.

D. Lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí.

Đáp án cần chọn là: C vì: Câu A, B, D đúng

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 46 có đáp án: Năng lượng và sự truyền năng lượng

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác