Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 48 có đáp án: Sự chuyển hóa năng lượng

1/13/2022 3:20:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 48 có đáp án chính xác: Sự chuyển hóa năng lượng

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 48 có đáp án: Sự chuyển hóa năng lượng

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng vê sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ sau?

A. Quạt điện: điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

B. Nồi cơm điện: điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng và quang năng.

C. Đèn LED: quang năng biến đổi thành nhiệt năng

D. Máy bơm nước: động năng biến đổi thành điện năng và nhiệt năng

Đáp án cần chọn là: B vì:

Câu A: Sai vì, Quạt điện: điện năng chuyển hóa thành động năng, nhiệt năng và quang năng.

Câu B: Đúng

Câu C: Sai, vì Đèn LED: điện năng được biến đổi thành quang năng, nhiệt năng.

Câu D: Sai, vì Máy bơm nước: điện năng biến đổi thành động năng và nhiệt năng

Câu 2: Bỏ một cục đá vào ly nước nóng, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nước nóng và cục đá truyền nhiệt qua lại lẫn nhau

B. Nhiệt độ của ly nước nóng sẽ tăng dần

C. Nhiệt truyền từ cục đá sang nước nóng

D. Nhiệt truyền từ nước nóng sang cục đá.

Đáp án cần chọn là: D vì nguyên lý truyền nhiệt: truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp => Khi bỏ một cục đá vào ly nước nóng thì nhiệt truyền từ nước nóng sang cục đá vì nhiệt độ của nước nóng lớn hơn nhiệt độ của cục đá, sự truyền nhiệt này sẽ dừng khi nhiệt độ của nước nóng và nhiệt độ của cục đá cân bằng nhau.

Câu 3: Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào biến đổi điện năng chủ yếu thành nhiệt năng?

A. Quạt điện

B. Máy bơm nước

C. Máy khoan

D. Bếp điện

Đáp án cần chọn là: D

Câu A: Điện năng biến đổi chủ yếu thành động năng (cơ năng).

Câu B: Điện năng biến đổi chủ yếu thành động năng (cơ năng).

Câu C:  Điện năng biến đổi chủ yếu thành động năng (cơ năng).

Câu D: Điện năng biến đổi chủ yếu thành nhiệt năng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng?

A. Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác

B. Năng lượng tự sinh ra hoặc tự mất đi và chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

C. Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi và truyền từ vật này sang vật khác.

D. Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

Đáp án cần chọn là: D vì định luật bảo toàn năng lượng: “Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác”.

Câu 5: Năng lượng trong pin Mặt Trời được chuyển hóa như thế nào?

A. Hóa năng thành điện năng

B. Cơ năng thành điện năng

C. Nhiệt năng thành điện năng

D. Quang năng thành điện năng

Đáp án cần chọn là: D vì năng lượng trong pin Mặt Trời được chuyển hóa từ việc hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời (quang năng) chuyển hóa thành điện năng cung cấp cho thiết bị điện cần sử dụng.

Câu 6: Dụng cụ nào sau đây biến đổi điện năng chủ yếu thành động năng?

A. Nồi cơm điện

B. Máy sấy tóc

C. Bếp điện

D. Bàn ủi điện

Đáp án cần chọn là: B vì:

Câu A: Biến đổi điện năng chủ yếu thành nhiệt năng

Câu B: Biến đổi điện năng chủ yếu thành động năng động năng của cánh quạt quay tạo ra gió

Câu C: Biến đổi điện năng chủ yếu thành nhiệt năng

Câu D: Biến đổi điện năng chủ yếu thành nhiệt năng

Câu 7: Trong quá trình chuyển hóa lẫn nhau của năng lượng từ dạng này sang dạng khác, tổng năng lượng tại bất kỳ thời điểm nào cũng:

A. Không thay đổi

B. Tăng dần

C. Giảm dần

D. Bằng không

Đáp án cần chọn là: A vì trong quá trình chuyển hóa lẫn nhau của năng lượng từ dạng này sang dạng khác, tổng năng lượng tại bất kỳ thời điểm nào cũng không thay đổi tuần theo đúng định luật bảo toàn năng lượng.

Câu 8: Trong quá trình thắp sáng một que diêm đã có sự chuyển hóa năng lượng nào?

A. Hóa năng chuyển hóa thành quang năng

B. Hóa năng chuyển hóa thành nhiệt năng

C. Hóa năng chuyển hóa thành nhiệt năng và quang năng

D. Hóa năng chuyển hóa thành nhiệt năng và cơ năng.

Đáp án cần chọn là: C vì trong quá trình thắp sáng một que diêm đã có sự chuyển hóa năng lượng: Hóa năng lưu trữ trong que diêm, khi cọ xát với vỏ bao diêm, được chuyển hóa thành nhiệt năng và quang năng.

Câu 9: Một người đàn ông đứng trên đỉnh núi thả rơi một viên đá xuống chân núi, lấy mốc thế năng ở chân núi. Trong quá trình rơi của viên đá đã có sự chuyển hóa năng lượng là:

A. Hóa năng chuyển hóa thành thế năng.

B. Thế năng chuyển hóa thành động năng.

C. Thế năng chuyển hóa thành động năng và nhiệt năng.

D. Thế năng chuyển hóa thành cơ năng.

Đáp án cần chọn là: C vì khi viên đá được thả rơi (tốc độ ban đầu bằng 0) => viên đá chỉ có thế năng. Trong quá trình rơi thế năng của viên đá giảm dần, động năng của viên đá tăng dần và một phần năng lượng được chuyển hóa thành nhiệt năng tỏa ra môi trường do cọ xát với không khí.

Câu 10: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:

“Hóa năng trong nhiên liệu (xăng, dầu) khi đốt cháy, chúng giải phóng … (1)… được chuyển hóa thành…(2)… và …(3)….”.

A. (1) năng lượng, (2) hóa năng, (3) nhiệt năng

B. (1) hóa năng, (2) năng lượng, (3) nhiệt năng

C. (1) năng lượng, (2) nhiệt năng, (3) quang năng

D. (1) quang năng, (2) nhiệt năng, (3) hóa năng,

Đáp án cần chọn là: C vì hóa năng trong nhiên liệu (xăng, dầu) khi đốt cháy, chúng giải phóng năng lượng được chuyển hóa thành nhiệt năng và quang năng.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 49 có đáp án: Năng lượng hao phí

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác