Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 52 có đáp án: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Thiên thể

1/14/2022 4:10:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 52 có đáp án chính xác: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Thiên thể

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 52 có đáp án: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Thiên thể

Câu 1: Bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa không được chiếu sáng là đêm, nguyên nhân là do

A. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

B. Trái Đất tự quay quanh trục.

C. trục Trái Đất nghiêng.

D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.

Đáp án cần chọn là: D vì bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa không được chiếu sáng là đêm, nguyên nhân là do Trái Đất có dạng hình khối cầu.

Câu 2: Trên bề mặt Trái Đất có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau với nhịp điệu 24 giờ là do

A. Trái Đất tự quay quanh trục.

B. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

C. Trái Đất có dạng hình khối cầu.

D. Trục Trái Đất nghiêng.

Đáp án cần chọn là: A vì trên bề mặt Trái Đất có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau với nhịp điệu 24 giờ là do Trái Đất tự quay quanh trục của nó mất 24 giờ.

Câu 3: Mặt Trời là một

A. Hành tinh

B. Vệ tinh

C. Ngôi sao

D. Sao băng

Đáp án cần chọn là: C vì Mặt Trời là một ngôi sao.

Câu 4: Hành tinh là

A. thiên thể tự phát sáng và chuyển động quanh sao.

B. thiên thể không tự phát sáng và chuyển động quanh sao.

C. một tập hợp các sao.

D. thiên thể không tự phát sáng và chuyển động tự do.

Đáp án cần chọn là: B vì hành tinh là thiên thể không tự phát sáng và chuyển động quanh sao.

Câu 5: Ở cùng một thời điểm người đứng ở các kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt Trời ở các độ cao khác nhau nên có giờ khác nhau. Nguyên nhân là

A. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời

B. Trái Đất tự quay quanh trục.

C. trục Trái Đất nghiêng.

D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.

Đáp án cần chọn là: D vì ở cùng một thời điểm người đứng ở các kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt Trời ở các độ cao khác nhau nên có giờ khác nhau. Nguyên nhân là Trái Đất có dạng hình khối cầu.

Câu 6: Do Trái Đất có dạng hình cầu nên có hiện tượng nào dưới đây?

A. luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng và một nửa không được chiếu sáng.

B. Trái Đất thực hiện nhiều chuyển động trong 1 năm và gây ra nhiều thiên tai.

C. trên Trái Đất bất kì khu vực nào cũng có 4 mùa điển hình với ngày đêm dài bằng nhau.

D. lúc nào trong ngày cũng nhận được Mặt Trời chiếu sáng suốt 24h.

Đáp án cần chọn là: A vì do Trái Đất có dạng hình cầu nên có hiện tượng luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng và một nửa không được chiếu sáng.

Câu 7: Sao chổi là

A. Ngôi sao

B. Vệ tinh

C. Hành tinh

D. Tiểu hành tinh

Đáp án cần chọn là: D vì sao chổi là tiểu hành tinh nhưng khác ở chỗ được cấu tạo chủ yếu bằng các khối khí đóng băng và bụi vũ trụ, không có dạng hình cầu mà có hình dáng giống cái chổi.

Câu 8: Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo hướng

A. Từ Tây sang Đông

B. Từ Nam sang Bắc

C. Từ Bắc sang Nam

D. Từ Đông sang Tây

Đáp án cần chọn là: A vì trái Đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ Tây sang Đông.

Câu 9: Trái Đất tự quanh quanh trục sinh ra hệ quả nào dưới đây?

A. Các mùa trong năm.

B. Sự luân phiên ngày, đêm.

C. Ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ.

D. Chuyển động biểu kiến hằng năm.

Đáp án cần chọn là B vì trái Đất tự quanh quanh trục sinh ra hệ quả sự luân phiên ngày, đêm.

Câu 10: Chuyển động nào sau đây là chuyển động thực?

A. Mặt Trời mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây

B. Trái Đất tự quay quanh trục của nó

C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời

D. Cả B và C

Đáp án cần chọn là A vì: Chuyển động thực là Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời và Trái Đất tự quay quanh trục của nó. Mặt Trời mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây là chuyển động nhìn thấy khi đứng từ Trái Đất.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 53 có đáp án: Mặt trăng

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

 

Các tin liên quan

Các tin khác