Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 42 có đáp án: Biến dạng của lò xo

1/13/2022 2:17:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 42 có đáp án chính xác: Biến dạng của lò xo

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 42 có đáp án: Biến dạng của lò xo

Câu 1: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây?

A. Khi lò xo bị kéo dãn thì chiều dài lúc sau ngắn hơn chiều dài ban đầu.

B. Lò xo luôn lấy lại được hình dạng ban đầu khi thôi tác dụng lực.

C. Lực đàn hồi của lò xo có chiều ngược với chiều biến dạng của lò xo.

D. Độ biến dạng của lò xo là độ dãn của lò xo.

Đáp án cần chọn là: C vì:

Câu A: Sai, khi lò xo bị kéo dãn thì chiều dài lúc sau dài hơn chiều dài ban đầu.

Câu B: Sai, vì nếu lò xo bị biến dạng vượt quá giới hạn đàn hồi thì khi thôi tác dụng lực, lò xo sẽ không trở về hình dạng ban đầu.

Câu C: Đúng.

Câu D: Độ biến dạng của lò xo có thể là độ dãn của lò xo, có thể là độ nén của lò xo.

Câu 2: Lò xo thường được làm bằng những chất nào?

A. Thép

B. Nhôm

C. Chì

D. Cả 3 loại trên

Đáp án cần chọn là: A vì lò xo thường được làm bằng những chất thép, đồng thau do hai chất này đàn hồi tốt.

Nhôm, chì, … đàn hồi kém nên không được dùng để làm lò xo.

Câu 3: Vật nào dưới đây có tính chất đàn hồi?

A. quyển sách

B. Sợi dây cao su

C. Hòn bi

D. Cái bàn

Đáp án cần chọn là: B vì vật có tính chất đàn hồi là khi thôi tác dụng lực vào vật thì hình dạng vật trở lại được hình dạng ban đầu.

Câu A: Không có tính chất đàn hồi

Câu B: Có tính chất đàn hồi

Câu C: Có tính chất đàn hồi

Câu D: Có tính chất đàn hồi

Câu 4: Biến dạng của vật nào dưới đây là biến dạng đàn hồi?

A. Quả bóng đá bay đập vào tường nảy lại.

B. Tờ giấy bị kéo cắt đôi.

C. Cục phấn rơi từ trên cao xuống vỡ thành nhiều mảnh.

D. Cái lò xo bị kéo dãn không về được hình dạng ban đầu.

Đáp án cần chọn là: A vì biến dạng đàn hồi là khi thôi tác dụng lực vào vật, vật trở về lại hình dạng ban đầu.

Câu A: Biến dạng đàn hồi.

Câu B: Biến dạng không đàn hồi.

Câu C: Biến dạng không đàn hồi.

Câu D: Biến dạng không đàn hồi.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng về lực đàn hồi?

A. Lực đàn hồi ngược hướng với lực làm nó bị biến dạng.

B. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng.

C. Lực đàn hồi luôn là lực kéo.

D. Lực đàn hồi tỉ lệ với độ biến dạng.

Đáp án cần chọn là: C vì: Câu A, B, D đúng

Câu 6: Giả sử một chiếc lò xo có chiều dài ban đầu là  , khi chịu tác dụng của một lực, chiều dài lò xo là  . Độ biến dạng của lò xo khi đó là:

A. 

B. 

C. 

D. 

Đáp án cần chọn là: D vì độ biến dạng của lò xo khi đó là 

Câu 7: Câu nào sau đây là đúng?

A. Lực đàn hồi có thể là lực kéo hoặc lực nén.

B. Lực căng của dây chính là lực đàn hổi.

C. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng đàn hồi.

D. Cả 3 phương án trên.

Đáp án cần chọn là: D vì: Câu A, B, C đúng

Câu 8: Treo hai lò xo giống hệt nhau theo phương thẳng đứng gắn vật m1 và m2 (m2 > m1) lần lượt vào mỗi lò xo thì

A. Lò xo treo vật m1 dãn nhiều hơn lò xo treo vật m2.

B. Lò xo treo vật m2 dãn nhiều hơn lò xo treo vật m1.

C. Lò xo treo vật m2 dãn ít hơn lò xo treo vật m1.

D. Lò xo treo vật m1 dãn bằng lò xo treo vật m2.

Đáp án cần chọn là: B vì độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng vật treo. Lò xo treo vật m2 dãn nhiều hơn lò xo treo vật m1.

Câu 9: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm. Khi lò xo có chiều dài là 24 cm thì lò xo đã bị biến dạng là bao nhiêu?

A. 3 cm

B. 2 cm

C. 4 cm

D. 1 cm

Đáp án cần chọn là: C vì độ biến dạng của lò xo khi bị dãn bằng chiều dài lúc dãn trừ đi chiều dài ban đầu. Độ biến dạng = 24 cm - 20 cm = 4 cm

Câu 10: Đơn vị của độ biến dạng của lò xo là?

A. Đơn vị đo của thể tích.

B. Đơn vị đo của độ dài.

C. Đơn vị đo của lực.

D. Đơn vị đo của khối lượng.

Đáp án cần chọn là: B vì đơn vị của độ biến dạng của lò xo là đơn vị đo của độ dài.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 43 có đáp án: Trọng lượng, lực hấp dẫn

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác