Làm thế nào để xác định lượng phân bón cần bón cho cây trồng

8/5/2019 11:00:00 AM
Ở nước ta các loại đất trồng đều thiếu đạm nên có nhu cầu bón đạm như nhau chỉ trừ một số loại giàu đạm mới cần giảm bớt lượng đạm. Mức giảm đạm ở những đất giàu đạm giảm không nhiều chỉ 20kg/ha.

Để xác định lượng phân bón cần bón cho cây trồng việc đầu tiên bà con căn cứ vào chất đất.

Ở nước ta các loại đất trồng đều thiếu đạm nên có nhu cầu bón đạm như nhau chỉ trừ một số loại giàu đạm mới cần giảm bớt lượng đạm. Mức giảm đạm ở những đất giàu đạm giảm không nhiều chỉ 20kg/ha.

Bên cạnh đó đất trồng cũng đều thiếu lân, các nhà nghiên cứu đã dựa trên lân dễ tiêu trong đất chia làm  5 mức:

+ Trung bình

+ Nghèo

+ Rất nghèo

+Giàu

+ Rất giàu

 Lấy mức trung bình làm chuẩn mực giảm đi hay tăng thêm 15kg  P2O5/ha.

 Đối với lượng kali trong đất ở mức trung bình khá nhưng có những loại đất rất nghèo. Để xác định lượng kali bón cho cây trồng cũng làm như bón phân lân chia đất làm  5 loại mỗi loại tăng hay giảm 15kg K2O/ha.

Lượng phân bón cho cây như thế nào là đúng nhất

Theo nguyên tắc chung, việc bón phân bao giờ cũng phải đi trước quá trình trồng trọt. Lượng phân bón cần thiết cho mỗi giai đoạn phát triển của cây trồng có thể tính được trên nhu cầu dinh dưỡng trong  mô thực vật để các quá trình sinh hoát hoạt động tối ưu. Thực chất, hàm lượng các chất dinh dưỡng trong cây trồng  hơi lớn hơn mức giới hạn.

Bên cạnh đó, bà con phải nắm chắc hàm lượng lượng dưỡng chất của từng loại phân bón.

Ví dụ:

Đối với loại phân bón NPK nếu trên bao bì sản phẩm có ghi20-2-4 có nghĩa là 20% nitơ, 2% phốt pho và 4% kali. Để tính chính xác lượng nitơ cần dùng thì tính như sau, ví dụ cần bón 2 kg nitơ thì chia 2 cho 20% hoặc 20 (hàm lượng nitơ của phân), kết quả là 10, như vậy bón 10 kg NPK 20-2-4 là đủ 2 kg nitơ cần thiết.

Nói chung, cây trồng thường chứa lượng dinh dưỡng cực đại vào thời giam cuối của thời kỳ tăng trưởng, rất gần với điểm trưởng thành của cây, nhưng khi tính toán về cân bằng dinh dưỡng thì phải tính chung cho cả quá trình

Lượng chất dinh dưỡng cần thêm thông qua việc bón phân phụ thuộc vào:

+ Nhu cầu dinh dưỡng của cây để đạt năng suất như mong muốn

+Khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất

+Lượng chất dinh dưỡng bị cây lấy đi từ đất

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác