Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 7 có đáp án: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

11/16/2021 10:00:00 AM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 7 có đáp án chính xác nhất: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 7 có đáp án: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Câu 1: Nhóm phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ?

A. Đạm, kali, vôi

B. Phân xanh, phân chuồng, phân rác

C. Phân xanh, phân kali

D. Phân chuồng, kali

Nhóm phân hữu cơ: Phân xanh, phân chuồng, phân rác – SGK trang 16

Câu 2: Các loại phân sau đây là phân hóa học?

A. Phân bắc

B. Phân vi lượng

C. Phân chuồng

D. Phân bón chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm

Phân hóa học là: Phân vi lượng – SGK trang 16

Câu 3: Phân bón có tác dụng gì?

A. Tăng năng suất

B. Tăng chất lượng, tăng năng suất, tăng độ phì nhiêu cho đất

C. Tăng chất lượng, tăng các vụ gieo trồng trong năm

D. Đáp án khác

Phân bón có tác dụng: Tăng chất lượng, tăng năng suất, tăng độ phì nhiêu cho đất – Hình 6, SGK trang 17

Câu 4: Phân bón không có tác dụng nào sau đây?

A. Diệt trừ cỏ dại

B. Tăng năng suất cây trồng

C. Tăng chất lượng nông sản

D. Tăng độ phì nhiêu của đất

Phân bón có tác dụng:

+ Tăng năng suất cây trồng

+ Tăng chất lượng nông sản

+ Tăng độ phì nhiêu của đất – SGK trang 17

Câu 5: Chọn câu đúng nhất về phân loại phân bón:

A. Phân bón gồm 3 loại là: Phân xanh, đạm, vi lượng

B. Phân bón gồm 3 loại: Đạm, lân, kali

C. Phân bón gồm 3 loại: Phân chuồng, phân hóa học, phân xanh

D. Phân bón gồm 3 loại: Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh

Phân bón gồm 3 loại: Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh – SGK trang 17

Câu 6: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

A. Bón phân làm cho đất thoáng khí

B. Bón phân nhiều năng suất cao

C. Bón phân đạm hóa học chất lượng sản phẩm mới tốt

D. Bón phân hợp lí, cây trồng mới cho năng suất cao, phẩm chất tốt

Bón phân hợp lí, cây trồng mới cho năng suất cao, phẩm chất tốt – SGK trang 17

Câu 7: Câu nào sau đây không đúng?

A. Nhà máy sản xuất phân vi sinh không gây ảnh hưởng đến môi trường sống. Vì nguyên liệu chính để sản xuất phân hữu cơ vi sinh: than bùn, vỏ trấu, các phế thải sản xuất nông, thủy sản

B. Phân bón cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng vì vậy bón phân càng nhiều thì năng suất càng cao

C. Bón phân hợp lí là bón đúng liều lượng, đúng thời kì, đúng chủng loại, đúng tỉ lệ, phù hợp với đất và cây

D. Bên cạnh tác dụng tích cực, phân bón còn có mặt tiêu cực là có thể gây ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí và thực phẩm

Câu không đúng là: Phân bón cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng vì vậy bón phân càng nhiều thì năng suất càng cao. Vì phải bón phân hợp lí, bón đúng liều lượng, đúng thời kì, đúng chủng loại, đúng tỉ lệ, phù hợp với đất và cây – SGK trang 17

Câu 8: Phân bón là gì?

A. Phân bón là "thức ăn" do con người cung cấp cho cây trồng

B. Phân bón là "thức ăn" do con người bổ sung cho cây trồng

C. Phân bón là "phân bón" do con người cung cấp cho cây trồng

D. Phân bón là "phân bón" do con người bổ sung cho cây trồng

Phân bón là "thức ăn" do con người bổ sung cho cây trồng – SGK trang 15

Câu 9: Loại phân bón nào sau đây không phải là phân bón hữu cơ?

A. Than bùn

B. Than đá

C. Phân chuồng

D. Phân xanh

Loại phân bón hữu cơ là: Than bùn, phân chuồng, phân xanh… - SGK trang 16

Câu 10: Trong phân bón có chứa những chất dinh dưỡng nào?

A. Đạm (N)

B. Lân (P)

C. Kali(K)

D. Tất cả ý trên

Trong phân bón có chứa những chất: Đạm (N), lân (P), kali(K) – SGK trang 16

Bài tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 9 có đáp án: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác