Bằng cách nào phân bón lá hấp thụ được cho lá cây

7/8/2019 9:38:00 AM
Lá là bộ phận quan trọng của cây trồng chúng làm nhiệm vụ quang hợp và hấp thụ dinh dưỡng qua lá. Vậy lá cây hấp thụ phân bón như thế nào?

Lá cây cấu tạo gồm 1 lớp biểu bì bên trên giúp lá không thoát nước 1 cách thụ động, làm cho lá cứng cáp hơn để chống lại sâu bệnh.Vách ngoài của những tế bào lá được bao phủ bởi lớp cutin và một lớp sáp có đặc tính chống thấm nước rất mạnh nhưng đây cũng là mặt hạn chế đối với phân bón lá.

Cấu tạo của lớp sáp này bằng 1 loại lipid không thấm nước khi lá khô. Khi tiến hành phun phân bón lá vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát để lớp sáp mềm mới thấm nước. Đây là bức tường lớn nhất để hấp thu dinh dưỡng qua lá.

Ngoài con đường đi qua khe hở của lớp sáp mềm, phân bón lá có thể thẩm thấu vào tế bào biểu bì lá còn có con đường khác chất tan có thể đi vào tế bào biểu bì lá là đi qua khí khổng trên bề mặt lá.số lượng khá lớn, có thể chiếm tới 1% diện tích lá.  Số lượng lỗ khí khổng của từng loại cây trồng khác nhau sẽ không giống nhau. Có những loài cây chỉ có khoảng 100 khí khổng/1mm2 lá, nhưngcó loài vài ngàn khí khổng/1 mm2 .

Ví dụ: ở Ngô là 120/mm2 (mặt trên là có 52 lỗ khí khổng ;mặt dưới có 68lỗ khí khổng), lúa 47mm2 (mặt trên lá lúa có 33 lỗ khí khổng mặt dưới có 14 lỗ khí khổng), cà chua có 142 (mặt trên lá cà chua có 12lỗ khí khổng, mặt dưới có 160 lỗ khí khổng, ở một số cây thân gỗ số lượng lỗ khí khổng rất lớn từ 300-400 chúng đều được bố trí ở mặt dưới của lá.

Vai trò của khí khổng giúp cây trồng thoát hơi nước tốt để ổn định nhiệt độ của cây. Đồng thời khi khí khổng mở khí CO2 đi vào giúp cho cây quang hợp. Chất tan khi phun qua lá sẽ đi qua khí khổng tuy nhiên khí khổng rất