Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

3/15/2022 3:19:00 PM
Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 1 có đáp án: Giới thiệu nghề điện dân dụng (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 1 có đáp án: Giới thiệu nghề điện dân dụng (Phần 2)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 2 có đáp án: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 2 có đáp án: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (phần 2)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (phần 2)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 4 có đáp án: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện có đáp án (phần 2)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án: Thực hành: Nối dây điện (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 5 có đáp án: Thực hành nối dây dẫn điện (phần 2)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6 có đáp án: Thực hành: lắp mạch bảng điện (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 6 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện bảng điện (phần 2)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 7 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 7 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang có (phần 2)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 8 có đáp án: Thực hành Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 8 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn (phần 2)

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 9 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 10 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 11 có đáp án: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 11 có đáp án: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà (phần 2)

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 12 có đáp án: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà (phần 1)

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác