Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện (phần 1)

3/15/2022 3:43:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án chính xác: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện (phần 1)

Câu 1: Nội dung cần thực hiện trong bài là:

A. Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện

B. Tìm hiểu đồng hồ đo điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Tên đồng hồ đo điện là:

A. Ôm kế

B. Ampe kế

C. Vôn kế

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện thực hiện theo mấy bước?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Đáp án cần chọn là: A. Đó là đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ, nối mạch điện thực hành và đo điện năng tiêu thụ.

Câu 4: Các bước đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện là:

A. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

B. Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện

C. Nối mạch điện thực hành

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Có mấy nguyên tắc cần lưu ý khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án cần chọn là: B. Đó là điều chỉnh núm về 0, không chạm tay vào đầu kim hoặc phần tử cần đo, bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần.

Câu 6: Khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng phải bắt đầu từ thang đo:

A. Lớn nhất

B. Bất kì

C. Nhỏ nhất

D. Đáp án khác

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Chập hai đầu que đo, hiệu chỉnh về 0 thực hiện:

A. Thỉnh thoảng

B. Ở mỗi lần đo

C. 2 lần đo thực hiện 1 lần

D. Đáp án khác

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Đồng hồ vạn năng thực hiện chức năng của:

A. Ôm kế

B. Ampe kế

C. Vôn kế

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Nguyên tắc khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng là:

A. Bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần

B. Điều chỉnh núm chỉnh 0

C. Không chạm tay vào đầu kim đo hoặc phần tử đo

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Đồng hồ vạn năng đo:

A. Điện trở

B. Dòng điện

C. Điện áp

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 4 có đáp án: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện có đáp án (phần 2)

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác