Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 7 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (phần 1)

3/25/2022 3:11:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 7 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 7 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (phần 1)

Câu 1: Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần:

A. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

B. Vẽ sơ đồ lắp đặt

C. Lập bảng dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn: D

Câu 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt tiến hành theo mấy bước?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án cần chọn: A

Câu 3: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần:

A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang

B. Lập bảng dự trù vật liệu

C. Lựa chọn dụng cụ

D. Đáp án khác

Đáp án cần chọn: A. Vì sau khi vẽ sơ đồ mới tiến hành dự trù vật liệu và lựa chọn dụng cụ.

Câu 4: Sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm:

A. Đèn

B. Tắc te

C. Chấn lưu

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn: D

Câu 5: Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm mấy bước?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án cần chọn: C. Đó là vạch dấu, khoan lỗ, lắp thiết bị điện của bảng điện, nối dây bộ đèn, nối dây mạch điện, kiểm tra.

Câu 6: Bước nào sau đây thuộc quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?

A. Vạch dấu

B. Nối dây bộ đèn

C. Kiểm tra

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn: D

Câu 7: Chọn phát biểu sai: Bước nào sau đây thuộc quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?

A. Nối dây bộ đèn

B. Khoan lỗ

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Đáp án khác

Đáp án cần chọn: D. Vì cả 3 phát biểu trên đều đúng.

Câu 8: “Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang” thuộc bước thứ mấy?

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Đáp án cần chọn: B

Câu 9: Những việc cần làm của bước “Vạch dấu” là:

A. Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang

B. Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn: C

Câu 10: Kiểm tra sản phẩm cần đạt tiêu chuẩn nào?

A. Mạch điện đảm bảo thông mạch

B. Lắp đặt theo đúng sơ đồ

C. Chắc chắn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn: D

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 7 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang có (phần 2)

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác