Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6 có đáp án: Thực hành: lắp mạch bảng điện (phần 1)

3/21/2022 4:52:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6 có đáp án chính xác: Thực hành: lắp mạch bảng điện (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6 có đáp án: Thực hành: lắp mạch bảng điện (phần 1)

Câu 1: Trên bảng điện thường lắp những thiết bị nào?

A. Thiết bị lấy điện của mạng điện

B. Thiết bị đóng cắt

C. Thiết bị bảo vệ

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Mạng điện trong nhà thường có mấy loại bảng điện?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Mạng điện trong nhà có bảng điện:

A. Bảng điện nhánh

B. Bảng điện chính

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Trên bảng điện có những phần tử nào?

A. Công tắc

B. Cầu chì

C. Ổ cắm

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện tiến hành theo mấy bước?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án cần chọn là: B.

Giải thích: Đó là vẽ đường dây nguồn, xác định vị trí để bảng điện và bóng đèn, xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện, vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí.

Câu 6: Hãy cho biết “Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn” thuộc bước thứ mấy?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Theo em, phương pháp lắp đặt dây dẫn là:

A. Lắp đặt chìm

B. Lắp đặt nổi

C. Đáp án A hoặc B

D. Phương pháp khác

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Lắp đặt mạch bảng điện tiến hành theo mấy bước?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án cần chọn là: C.

Giải thích: Đó là vạch dấu, khoan lỗ bảng điện, nối dây thiết bị điện của bảng điện, lắp thiết bị điện vào bảng điện, kiểm tra.

Câu 9: Bước “Vạch dấu” thuộc bước thứ mấy trong quy trình lắp đặt mạch bảng điện?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án cần chọn là: A.

Giải thích vì vạch dấu là công việc đầu tiên cần làm.

Câu 10: Kiểm tra bảng điện theo yêu cầu nào?

A. Bố trí thiết bị gọn, đẹp

B. Lắp đặt thiết bị và đi dây theo đúng sơ đồ mạch điện

C. Các mối nối chắc chắn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 6 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện bảng điện (phần 2)

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác