Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 6 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện bảng điện (phần 2)

3/21/2022 4:56:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 6 có đáp án chính xác: Thực hành lắp mạch điện bảng điện (phần 2)

 

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 6 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện bảng điện (phần 2)

Câu 1. Thiết bị nào sau đây có trên bảng điện?

A. Thiết bị lấy điện

B. Thiết bị đóng cắt

C. Thiết bị bảo vệ

D.Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D vì trên bảng điện thường lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện.

Câu 2. Theo em, có mấy loại bảng điện?

A. 1                                                                        

B. 2

C. 4

D. 3                                                                         

Đáp án cần chọn là: B vì mạng điện trong nhà thường có hai loại bảng điện: bảng điện chính và bảng điện nhánh.

Câu 3. Theo em, có loại bảng điện nào?

A. Bảng điện nhánh

B. Bảng điện chính

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4. Nhiệm vụ của bảng điện chính là:

A. Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà

B. Cung cấp điện tới đồ dùng điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: A vì

+ Bảng điện chính: Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà

+ Bảng điện nhánh: Cung cấp điện tới đồ dùng điện

Câu 5. Nhiệm vụ của bảng điện nhánh là:

A. Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà

B. Cung cấp điện tới đồ dùng điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6. Trên bảng điện chính có:

A. Cầu dao

B. Hộp số quạt

C. Ổ cắm điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: A vì ổ cắm điện và hộp số quạt được lắp trên bảng điện nhánh.

Câu 7. Vẽ sơ đồ mạch điện bảng điện có:

A. Sơ đồ lắp đặt mạch điện

B. Sơ đồ nguyên lí

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: C vì khi vẽ sơ đồ mạch điện bảng điện cần vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt.

Câu 8. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện được tiến hành theo mấy bước?

A. 1                                                                         

B. 2

C. 3                                                                        

D. 4

Đáp án cần chọn là: D vì vẽ sơ đồ lắp đặt mạch bảng điện gồm 4 bước:

+ Bước 1: Vẽ đường dây nguồn

+ Bước 2: Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn

+ Bước 3: Xác định vị trí thiết bị trên bảng điện

+ Bước 4: Vẽ đường dây dẫn điện

Câu 9. Bước 1 của quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt mạch bảng điện là:

A. Vẽ đường dây nguồn

B. Xác định vị trí thiết bị trên bảng điện

C. Vẽ đường dây dẫn điện

D. Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10. Bước 2 của quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt mạch bảng điện là:

A. Vẽ đường dây nguồn

B. Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn

C. Vẽ đường dây dẫn điện

D. Xác định vị trí thiết bị trên bảng điện

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11. Bước 3 của quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt mạch bảng điện là:

A. Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn

B. Vẽ đường dây nguồn

C. Xác định vị trí thiết bị trên bảng điện

D. Vẽ đường dây dẫn điện

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12. Bước 4 của quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt mạch bảng điện là:

A. Xác định vị trí thiết bị trên bảng điện

B. Vẽ đường dây nguồn

C. Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn

D. Vẽ đường dây dẫn điện

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13. Yêu cầu của mạch bảng điện là:

A. Lắp đặt thiết bị và đi dây theo đúng sơ đồ

B. Các mối nối chắc chắn

C. Bố trí thiết bị gọn, đẹp.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D vì mạch bảng điện sau khi lắp đặt phải thỏa mãn các yêu cầu:

1. Lắp đặt thiết bị và đi dây theo đúng sơ đồ

2. Các mối nối chắc chắn

3. Bố trí thiết bị gọn, đẹp.

Câu 14. Quy trình lắp mạch bảng điện gồm mấy bước?

A. 2                                                                        

B. 4

C. 5                                                                        

D. 6

Đáp án cần chọn là: C vì quy trình lắp mạch bảng điện gồm 5 bước:

1. Vạch dấu

2. Khoan lỗ bảng điện

3. Nối dây thiết bị điện của bảng điện

4. Lắp thiết bị điện vào bảng điện

5. Kiểm tra

Câu 15. Bước 2 của quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ bảng điện

C. Lắp thiết bị điện vào bảng điện

D. Nối dây thiết bị điện của bảng điện

Đáp án cần chọn là: B

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 7 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (phần 1)

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác