Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện (phần 1)

3/15/2022 3:37:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án chính xác: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện (phần 1)

Câu 1: Tên một số đồng hồ đo điện là:

A. Ôm kế

B. Ampe kế

C. Vôn kế

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Tên một số đại lượng đo điện là:

A. Ôm

B. Ampe

C. Oát

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Hãy cho biết V là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?

A. Vôn kế

B. Oát kế

C. Công tơ điện

D. Đáp án khác

Đáp án cần chọn là: A. vì công tơ điện có kí hiệu kWh, oát kế có kí hiệu w

Câu 4: Hãy cho biết A là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?

A. Oát kế

B. Ampe kế

C. Ôm kế

D. Đáp án khác

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Đâu không phải là tên dụng cụ cơ khí?

A. Panme

B. Thước

C. Đồng hồ vạn năng

D. Búa

Đáp án cần chọn là: C. Vì đồng hồ vạn năng là đồng hồ đo điện.

Câu 6: Panme là dụng cụ cơ khí dùng để:

A. Đo đường kính dây điện

B. Đo chiều dài dây điện

C. Đo chính xác đường kính dây điện

D. Đo kích thước lỗ luồn dây điện

Đáp án cần chọn là: C. Vì thước mét đo chiều dài, thước kẹp đo đường kính dây, kích thước lỗ luồn dây.

Câu 7: Chọn phát biểu đúng:

A. Đồng hồ vạn năng dùng để đo điện trở

B. Đồng hồ vạn năng dùng để đo điện áp

C. Cả A và B đều đúng

D. Đồng hồ vạn năng chỉ đo điện áp, không đo điện trở

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Công dụng của kìm là:

A. Giữ dây dẫn khi nối

B. Cắt dây dẫn

C. Tuốt dây dẫn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Dụng cụ nào dùng để cắt kim loại, ống nhựa?

A. Kìm

B. Cưa

C. Búa

D. Khoan

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Cho vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:

A. 3,5V

B. 3V

C. 4,5V

D. 4V

Đáp án cần chọn là: C

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (phần 2)

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác