Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án: Thực hành: Nối dây điện (phần 1)

3/21/2022 4:42:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án chính xác: Thực hành: Nối dây điện (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án: Thực hành: Nối dây điện (phần 1)

Câu 1: Có mấy loại mối nối dây dẫn điện?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Đáp án cần chọn là: B. Đó là mối nối thẳng, phân nhánh và dùng phụ kiện.

Câu 2: Tên các loại mối nối dây dẫn điện là:

A. Mối nối dùng phụ kiện

B. Mối nối thẳng

C. Mối nối phân nhánh

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Khi thực hiện nối dây dẫn điện, cần thực hiện mấy yêu cầu về mối nối?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án cần chọn là: B. Đó là yêu cầu về tính dẫn điện, độ bền cơ học, độ an toàn điện, tính mĩ thuật.

Câu 4: Khi thực hiện nối dây dẫn điện, yêu cầu mối nối là:

A. Độ bền cơ học cao

B. Dẫn điện tốt

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối:

A. Dẫn điện tốt

B. Không cần tính thẩm mĩ

C. An toàn điện

D. Đáp án khác

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Quy trình chung nối dây dẫn điện gồm mấy bước?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án cần chọn là: C. Đó là bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi, nối dây, hàn mối nối, cách điện mối nối.

Câu 7: Tại sao phải hàn mối nối trước khi bọc cách điện?

A. Chổng gỉ

B. Tăng sức bền cơ học cho mối nối

C. Giúp dẫn điện tốt

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Hàn mối nối thực hiện theo mấy bước?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án cần chọn là: B. Đó là làm sạch mối nối, láng nhựa thông, hàn thiếc mối nối.

Câu 9: Nối dây dẫn lõi một sợi theo đường thẳng gồm mấy bước?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án cần chọn là: B.

Giải thích: Đó là uốn gập lõi, vặn xoắn, kiểm tra.

Câu 10: Nối dây dẫn lõi nhiều sợi theo đường thẳng gồm mấy bước?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án cần chọn là: C.

Giải thích: Đó là bóc vỏ và làm sạch lõi, lồng lõi, vặn xoắn, kiểm tra.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 5 có đáp án: Thực hành nối dây dẫn điện (phần 2)

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác