Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1 có đáp án: Giới thiệu nghề điện dân dụng (phần 1)

3/15/2022 3:21:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1 có đáp án chính xác: Giới thiệu nghề điện dân dụng (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1 có đáp án: Giới thiệu nghề điện dân dụng (phần 1)

Câu 1: Nghề điện dân dụng hoạt động trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ:

A. Đời sống

B. Lao động, sản xuất

C. Sinh hoạt

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn: D

Câu 2: Hãy cho biết đâu là đối tượng lao động của nghề điện dân dụng?

A. Thiết bị lấy điện

B. Thiết bị bảo vệ

C. Thiết bị đóng cắt

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn: D

Câu 3: Chọn phát biểu sai: đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:

A. Nguồn điện xoay chiều điện áp thấp dưới 380V

B. Nguồn điện một chiều

C. Nguồn điện xoay chiều điện áp cao trên 380V

D. Các loại đồ dùng điện

Đáp án cần chọn: C

Câu 4: Những công việc nào thường được tiến hàng trong nhà?

A. Lắp đặt

B. Sửa chữa đồ dùng điện

C. Bảo dưỡng

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn: D

Câu 5: Người lao động cần đảm bảo mấy yêu cầu của nghề điện dân dụng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án cần chọn: C vì đó là yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ và sức khỏe.

Câu 6: Yêu cầu về sức khỏe của người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Không mắc bệnh về tim mạch

B. Không yêu cầu về sức khỏe

C. Có thể mắc bệnh về thấp khớp

D. Không yêu cầu về huyết áp

Đáp án cần chọn: A vì yêu cầu không mắc bệnh về tim mạch, huyết áp, thấp khớp..

Câu 7: Đâu không phải yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động?

A. Kiến thức

B. Sắc đẹp

C. Sức khỏe

D. Thái độ

Đáp án cần chọn: B vì nghề điện chỉ cần có kiến thức, kĩ năng, thái độ và sức khỏe.

Câu 8: Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là:

A. Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện

B. Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt

C. Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn: D

Câu 9: Chọn phát biểu sai về triển vọng của nghề điện dân dụng?

A. Thợ điện luôn phải cập nhật, nâng cao kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp

B. Luôn cần phát triển để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

C. Nghề điện dân dụng không có điều kiện phát triển ở nông thôn và miền núi

D. Nghề điện dân dụng có nhiều điều kiện phát triển ở thành phố

Đáp án cần chọn: C vì nó có điều kiện phát triển cả thành phố và nông thôn, miền núi.

Câu 10: Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng:

A. Công việc nhẹ nhàng

B. Chỉ làm ngoài trời

C. Làm việc trên cao

D. Chỉ làm trong nhà

Đáp án cần chọn: C vì đó là công việc vất vả, có thể làm trong nhà hoặc ngoài trời.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 1 có đáp án: Giới thiệu nghề điện dân dụng (phần 2)

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác