Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 2 có đáp án: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (phần 1)

3/15/2022 3:30:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 2 có đáp án chính xác: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 2 có đáp án: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (phần 1)

Câu 1: Vật liệu điện được dùng trong lắp đặt mạng điện gồm:

A. Vật liệu cách điện

B. Dây cáp điện

C. Dây dẫn điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Vật liệu nào được dùng để truyền tải và phân phối điện năng đến đồ dùng điện:

A. Dây dẫn điện

B. Dây cáp điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện chia làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án cần chọn là: A. vì đó là dây trần và dây có vỏ bọc cách điện

Câu 4: Dựa vào số lõi, dây có vỏ bọc cách điện chia làm mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Đáp án cần chọn là: B. Đó là dây 1 lõi và dây nhiều lõi.

Câu 5: Dựa vào số sợi của lõi, dây dẫn điện chia làm những loại nào?

A. Dây lõi nhiều sợi

B. Dây lõi 1 sơi

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Theo em, mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn nào?

A. Dây bọc cách điện

B. Dây trần

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là:  B. Vì sử dụng dây trần rất nguy hiểm.

Câu 7: Cấu tạo dây cáp điện gồm mấy phần?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án cần chọn là: B. Đó là: lõi cáp, vỏ cách điện, vỏ bảo vệ

Câu 8: Đâu không phải là vật liệu cách điện?

A. Vỏ cầu chì

B. Puli sứ

C. Dây đồng

D. Vỏ đui đèn

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Yêu cầu của vật liệu cách điện là:

A. Chống ẩm tốt và độ bền cơ học cao

B. Cách điện cao

C. Chịu nhiệt tốt

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện cần chú ý những gì?

A. Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện

B. Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện dây dẫn

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án cần chọn là: C

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 2 có đáp án: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (phần 2)

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác