Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 8 có đáp án: Thực hành Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn (phần 1)

3/25/2022 3:18:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 8 có đáp án chính xác, Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn (phần 1)

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 8 có đáp án: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn (phần 1)

Câu 1: Khi lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần:

A. Lắp đặt mạch điện

B. Vẽ sơ đồ lắp đặt

C. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt tiến hành theo mấy bước?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần:

A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện

B. Lập bảng dự trù vật liệu

C. Lựa chọn dụng cụ

D. Đáp án khác

Đáp án cần chọn là: A. Vì sau khi vẽ sơ đồ lắp đặt mới tiến hành dự trù vật liệu, lựa chọn dụng cụ.

Câu 4: Sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm:

A. Đèn

B. Cầu chì

C. Công tắc hai cực

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn là:

A. Nối mạch điện vào nguồn điện và vận hành thử

B. Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Kiểm tra sản phẩm cần đạt các tiêu chuẩn:

A. Mạch điện đảm bảo thông mạch

B. Lắp đặt đúng sơ đồ

C. Mối nối đảm bảo an toàn điện, chắc, đẹp

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn tiến hành theo mấy bước?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án cần chọn là: B. Đó là vạch dấu, khoan lỗ, lắp thiết bị của bảng điện, nối dây mạch điện, kiểm tra.

Câu 8: Bước “Nối dây mạch điện” thuộc bước thứ mấy?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 1

Đáp án cần chọn là: A. Vì bước 1 là vạch dấu, bước 5 là kiểm tra, không có bước 6.

Câu 9: Công việc cần làm của bước “Lắp thiết bị điện của bảng điện” là:

A. Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện

B. Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Chọn phát biểu sai: Khoan lỗ là tiến hành:

A. Khoan lỗ bắt vít

B. Khoan lỗ luồn dây

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án cần chọn là: D

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 8 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn (phần 2)

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác