Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (phần 2)

3/15/2022 3:40:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 3 có đáp án chính xác: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (phần 2)

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 3 có đáp án: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (phần 2)

Câu 1. Có mấy loại dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện?

A. 1                                                                        

B. 2

C. 3                                                                        

D. 4

Đáp án cần chọn là: B vì có 2 loại dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện: đồng hồ đo điện, dụng cụ cơ khí.

Câu 2. Hãy cho biết, V là kí hiệu trên đồng hồ đo điện nào?

A. Vôn kế

B. Ampe kế

C. Oát kế

D. Công tơ điện

Đáp án cần chọn là: A. Kí hiệu của đồng hồ đo điện:

+ Vôn kế: A

+ Ampe kế: A

+ Oát kế: W

+ Công tơ điện: kWh

Câu 3. Hãy cho biết, A là kí hiệu trên đồng hồ đo điện nào?

A. Vôn kế

B. Ampe kế

C. Công tơ điện

D. Oát kế

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4. Hãy cho biết, W là kí hiệu trên đồng hồ đo điện nào?

A. Ampe kế

B. Vôn kế

C. Oát kế

D. Công tơ điện

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5. Hãy cho biết, kWh là kí hiệu trên đồng hồ đo điện nào?

A. Oát kế

B. Vôn kế

C. Ampe kế

D. Công tơ điện

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6. Công dụng của vôn kế là:

A. Đo điện áp

B. Đo dòng điện

C. Đo công suất

D. Đo điện năng tiêu thụ

Đáp án cần chọn là:A

Câu 7. Công dụng của Ampe kế là:

A. Đo điện áp

B. Đo dòng điện

C. Đo công suất

D. Đo điện năng tiêu thụ

Đáp án cần chọn là: B vì Công dụng của một số đồng hồ đo điện:

+ Vôn kế: Đo điện áp

+ Ampe kế: Đo dòng điện

+ Oát kế: Đo công suất

+ Công tơ điện: Đo điện năng tiêu thụ

Câu 8. Công dụng của Oát kế là:

A. Đo dòng điện

B. Đo điện áp

C. Đo công suất

D. Đo điện năng tiêu thụ

Đáp án cần chọn là:C

Câu 9. Công dụng của công tơ điện là:

A. Đo điện áp

B. Đo dòng điện

C. Đo công suất

D. Đo điện năng tiêu thụ

Đáp án cần chọn là:D

Câu 10. Công dụng của cưa là:

A. Cắt ống nhựa và kim loại

B. Cắt dây dẫn

C. Khoan lỗ trên bê tông

D. Đo chính xác đường kính dây điện

Đáp án cần chọn là:A vì công dụng của một số dụng cụ cơ khí là:

+ Cưa: Cắt ống nhựa và kim loại

+ Kìm: Cắt dây dẫn

+ Khoan: Khoan lỗ trên bê tông

+ Panme: Đo chính xác đường kính dây điện

Câu 11. Công dụng của kìm là:

A. Cắt ống nhựa và kim loại

B. Cắt dây dẫn

C. Khoan lỗ trên bê tông

D. Đo chính xác đường kính dây điện

Đáp án cần chọn là:B

Câu 12. Công dụng của khoan là:

A. Cắt ống nhựa và kim loại

B. Cắt dây dẫn

C. Khoan lỗ trên bê tông

D. Đo chính xác đường kính dây điện

Đáp án cần chọn là:C

Câu 13. Công dụng của panme là:

A. Cắt ống nhựa và kim loại

B. Cắt dây dẫn

C. Khoan lỗ trên bê tông

D. Đo chính xác đường kính dây điện

Đáp án cần chọn là:D

Câu 14. Hãy cho biết, đâu là thước kẹp?

 

Đáp án cần chọn là:A vì

+ Hình A: thước kẹp

+ Hình B: panme

+ Hình C: búa

+ Hình D: kìm

Câu 15. Hãy cho biết, đâu là panme?

Đáp án cần chọn là:B

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện (phần 1)

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác