Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 9 có đáp án: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào (phần 1)

5/10/2022 12:50:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 9 có đáp án chính xác nhất: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào phần 1

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 9 có đáp án: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào (phần 1)

Câu 1. Ý không phản ánh đúng đặc điểm nổi bật của điều kiện tự nhiên Campuchia là

A. Nằm trên một cao nguyên rộng lớn

B. Xung quanh là rừng và cao nguyên

C. Giữa là Biển Hồ với vùng phụ cận là những cánh đồng phì nhiêu

D. Địa hình giống như một lòng chảo khổng lồ

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2. Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là

A. Người Môn

B. Người Khơme

C. Người Thái

D. Người Chăm

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3. Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa

A. Việt

B. Ấn Độ

C. Thái

D. Trung Quốc

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4. Vương quốc Campuchia được hình thành từ

A. Thế kỉ V

B. Thế kỉ VI

C. Thế kỉ XIII

D. Thế kỉ IX

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5. Ý không phản ánh đúng nét nổi bật của Campuchia thời kì phát triển nhất (thế kỉ IX – XV) là

A. Đạt được nhiều thành tựu về văn hóa (xây dựng đền, tháp…)

B. Kinh tế phát triển mạnh, xã hội ổn định

C. Chuyển kinh đô về Phnôm Pênh

D. Không ngừng mở rộng quyền lực, lãnh thổ của vương quốc.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6. Thời kì phát triển nhất của Campuchia được gọi là

A. Thời kì Ăngco

B. Thời kì hoàng kim

C. Thời kì Phnôm Pênh

D. Thời kì vàng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7. Thế kỉ X – XII, ở khu vực Đông Nam Á, Campuchia được gọi là

A. Vương quốc hung mạnh nhất

B. Vương quốc phát triển nhất

C. Vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất

D. Vương quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của văn hóa Ấn Độ

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng tình hình Campuchia từ cuối thế kỉ XIII đến cuối thế kỉ XIX?

A. Phải đương đầu với các cuộc xâm chiếm của người Thái, chuyển kinh đô từ Ăngco về khu vực Phnôm Pênh ngày nay

B. Xây dựng hai quần thể Ăng co Vát và Ăng co Thom

C. Đất nước hầu như suy kiệt

D. Xảy ra những cuộc mưu sát và tranh giành nội bộ

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9. Nền văn hóa của người Khơme phát triển đạt nhiều thành tựu rực rỡ, ngoại trừ

A. Sớm sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ

B. Xây dựng những cung điện nguy nga, lộng lẫy

C. Sáng tạo nền văn học dân gian, văn học viết rất phong phú

D. Xây dựng kiến trúc đền, tháp nổi tiếng gắn chặt với tôn giáo

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10. Điều kiện tự nhiên chi phối sâu sắc đến sự hình thành và phát triển của Vương quốc Lào là gì?

A. Sông Mê Công

B. Dải đồng bằng hẹp nhưng màu mỡ

C. Dãy Trường Sơn

D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa

Đáp án cần chọn là: A

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác