Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 có đáp án: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 2)

7/28/2022 10:58:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 có đáp án chính xác: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 2)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 có đáp án: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 2)

Câu 14. Sự kiện thành lập đế chế Đức có điểm gì đặc biệt?

A. Bixmác (một quý tộc Phổ) lên ngôi hoàng đế

B. Vua Phổ trở thành Thủ tướng nước Đức

C. Được tổ chức tại cung điện Vécxai (Pháp)

D. Có sự tham dự của tất cả các hoàng đế các nước láng giềng

 

Đáp án đúng: C

Câu 15. Việc thống nhất nước Đức mang tính chất

A. Một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc

B. Một cuộc cách mạng

C. Một cuộc cách mạng tư sản

D. Một cuộc nội chiến

 

Đáp án đúng: C

Câu 16. Sau cuộc chiến tranh giành độc lập, lãnh thổ nước Mĩ có đặc điểm gì?

A. Bao gồm các bang rộng lớn ven biển Thái Bình Dương

B. Bao gồm 13 bang ven biển Đại Tây Dương thuộc Bắc Mĩ

C. Bao gồm 13 bang ven biển Đại Tây Dương và nhanh chóng mở rộng sang phía Tây

D. Bao gồm 30 bang trải rộng từ đông sang tây

 

Đáp án đúng: C

Câu 17. Lãnh thổ Mĩ kéo dài tới bờ biển Thái Bình Dương khi nào?

A. Giữa thế kỉ XIX

B. Đầu thế kỉ XIX

C. Nửa cuối thế kỉ XVIII

D. Cuối thế kỉ XIX

 

Đáp án đúng: A

Câu 18. Đến cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế Mĩ có điểm gì nổi bật?

A. Kinh tế công thương nghiệp TBCN phát triển mạnh mẽ

B. Miền Bắc và miền Nam phát triển theo hai con đường khác nhau

C. Mỗi miền Bắc, Tây, Nam phát triển theo những con đường khác nhau

D. Là nền nông nghiệp sản xuất lớn

 

Đáp án đúng: A

Câu 19. Ý nào sau đây không phản ánh đúng nét nổi bật của kinh tế các bang miền Bắc nước Mĩ?

A. Kinh tế của trại chủ nhỏ và nông dân tự do chiếm ưu thế

B. Công nghiệp TBCN phát triển

C. Một phần phát triển kinh tế đồn điền, sử dụng sức lao động của nô lệ

D. ứng dụng những tiến bộ về khoa học – kĩ thuật

 

Đáp án cần chọn: C

Câu 20. Nét nổi bật của kinh tế các bang miền Nam nước Mĩ là:

A. Kinh tế của trại chủ và nông dân tự do chiếm ưu thế

B. ứng dụng những tiến bộ về khoa học – kĩ thuật

C. Phát triển kinh tế công thương nghiệp TBCN

D. phát triển kinh tế đồn điền

 

Đáp án đúng: D

Câu 21. Nguyên nhân nào khiến kinh tế ở miền Nam không phát triển được?

A. Diện tích đất đai nhỏ hẹp, vúng miền Tây đã thuộc quyền khai phá của các chủ trại

B. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi

C. Chủ nô không chịu áp dụng khoa học kĩ thuật, chỉ chú ý tăng cường bóc lột sức lao động nô lệ

D. Chỉ chú trọng phát triển nông nghiệp

 

Đáp án đúng: C

Câu 22. Điều gì cản trở nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển?

A. Miền Tây phát triển nóng nền kinh tế trại chủ

B. Nền kinh tế Mĩ phát triển nóng, cung vượt quá cầu

C. Lãnh thổ đất nước được mở rộng quá nhanh

D. Sự tồn tại của chế độ nô lê

 

Đáp án đúng: D

Câu 23. Trong bối cảnh đó, vấn đề xã hội nổi bật ở nước Mĩ là gì?

A. Nô lệ ở miền Nam nổi dậy chống chủ nô

B. Mâu thuẫn giữa tư sản và trại chủ ở miền Bắc với chủ nô ở miền Nam ngày càng gay gắt

C. Mâu thuẫn xã hội gay gắt

D. Công nhân, nông dân, nô lệ, kể chủ trại nổi dậy chống chủ nô

 

Đáp án đúng: B

Câu 24. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc nội chiến ở Mĩ là gì?

A. Mâu thuẫn giữa kinh tế công thương nghiệp và kinh tế đồn điền

B. Mâu thuẫn giữa nô lệ và chủ nô

C. Mâu thuẫn giữa tư sản ở miền Bắc và chủ nô ở miền Nam

D. Kết quả bầu cử Tổng thống Mĩ năm 1860

 

Đáp án đúng: D

Câu 25. Năm 1861, ở Mĩ diễn ra sự kiện lịch sử gì?

A. Nội chiến bắt đầu

B. Lincôn kí sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư

C. Lincôn kí sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ

D. Lincôn trúng cử Tổng thống

 

Đáp án đúng: A

Câu 26. Hãy sắp xếp các dữ kiện lịch sử sau theo trình tự thời gian về cuộc Nội chiến ở Mĩ:

1. Sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được ban hành

2. Quân đội liên bang tấn công thủ phủ Hiệp bang và giành thắng lợi, kết thúc cuộc nội chiến

 3. Nội chiến bùng nổ

 4. Lincôn trúng cử Tổng thống Mĩ.

A. 2, 3, 1, 4

B. 1, 2, 3, 4

C. 4, 3, 1, 2

D. 1, 4, 2, 3

 

Đáp án đúng: C

Câu 27. Cuộc nội chiến ở Mĩ được gọi là:

A. Chiến tranh li khai

B. Cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai

C. Công cuộc thống nhất đất nước

D. Cuộc đầu tranh giải phóng nô lệ

 

Đáp án đúng: B

Câu 28. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc nội chiến ở Mĩ?

A. Thống nhất đất nước sau nhiều năm bị chia cắt

B. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ ở miền Nam

C. Tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ vươn lên mạnh mẽ cuối thế kỉ XIX

D. Xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam

 

Đáp án cần chọn: A

Câu 19. Yếu tố nào thôi thúc nhiều quý tộc địa chủ ở Đức chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa?

A. Nông nghiệp và công nghiệp phát triển.

B. Thị trường được mở rộng.

C. Công nghiệp và các thành thị phát triển nhanh chóng.

D. Giai cấp tư sản phát triển mạnh.

 

Đáp án đúng: C

Câu 20. Trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức là:

A. đất nước vẫn trong tình trạng bị chia rẽ thành nhiều vương quốc lớn nhỏ.

B. đất nước vẫn còn bị quý tộc địa chủ thống trị.

C. giai cấp tư sản chưa mạnh.

D. đất nước bị ngoại xâm đe dọa

 

Đáp án đúng: A

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 ôn tập: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác