Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 38 có đáp án: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 2)

7/30/2022 3:37:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 38 có đáp án chính xác: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 2)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 38 có đáp án: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 2)

Câu 11. Trước áp lực tấn công của quân Phổ, giai cấp tư sản Pháp đã

A. Thành lập “Chính phủ phản quốc”

B. Thành lập “Chính phủ vệ quốc”

C. Đầu hàng và xin đình chiến, để cho quân Phổ tràn vào nước Pháp

D. Lãnh đạo nhân dân chống quân Phổ

 

Đáp án đúng: C

Câu 12. Ngày 18 – 3 – 1871, tại Pari diễn ra sự kiện gì?

A. Thành lập “Chính phủ vệ quốc”

B. Lực lượng Quốc dân quân chiếm thủ đô Pari, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản

C. Công xã Pari thành lập

D. Pari thất thủ trước quân Phổ

 

Đáp án đúng: B

Câu 13. Sau khi chiếm được Pari, để củng cố chính quyền mới, quân cách mạng đã thành lập

A. Chính phủ vệ quốc

B. Hội đồng quân sự

C. Chính phủ cách mạng

D. Công xã

 

Đáp án đúng: C

Câu 14. Cơ quan cao nhất của Nhà nước mới là:

A. Hội đồng Xô viết

B. Chính phủ lâm thời

C. Hội đồng Công xã

D. Ủy ban Công xã

 

Đáp án đúng: C

Câu 15. Cơ quan cao nhất của Nhà nước mới được bầu ra theo nguyên tắc

A. Bầu cử

B. Căn cứ vào cống hiến của từng cá nhân

C. Tiến cử

D. Phổ thông đầu phiếu

 

Đáp án đúng: D

Câu 16. Nhiệm vụ ban bố pháp luật của Nhà nước mới thuộc về

A. Hội đồng Công xã

B. Ủy ban Pháp luật

C. Ủy ban Lập pháp

D. Các Ủy ban

 

Đáp án đúng: A

Câu 17. Thi hành pháp luật là nhiệm vụ của

A. Hội đồng Công xã

B. 10 ủy ban

C. chính phủ

D. ủy ban thực thi pháp luật

 

Đáp án đúng: B

Câu 18. Nội dung nào không phải là chính sách của Công xã Pari?

A. Thành lập “Chính phủ vệ quốc”

B. Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của Nhà nước

C. Thực hiện nhiều chính sách tiến bộ

D. Ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của tư sản, thành lập lực lượng vũ trang nhân dân

 

Đáp án cần chọn: A

Câu 19. Tại sao nói : “Công xã Pari là Nhà nước kiểu mới”

A. Là Nhà nước của dân, do dân và vì dân

B. Nhà nước có những chính sách vì nhân dân

C. Nhà nước do nhân dân lập nên

D. Nhà nước chưa từng có trong lịch sử

 

Đáp án đúng: A

Câu 20. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại của Công xã Pari là

A. Giai cấp vô sản chưa đủ lớn mạnh để lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi

B. Công xã thiếu kiên quyết trấn áp kẻ thù, thiếu liên minh công nông, thiếu chính đảng có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng

C. Tư sản Pháp cấu kết với quân Phổ đàn áp khốc liệt

D. Chủ nghĩa tư bản đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ

 

Đáp án đúng: B

Câu 21. Hãy điền từ thích hợp để hoàn thiện đoạn dữ liệu sau : “Công xã Pari chỉ tồn tại 72 ngày, nhưng đã để lại “một kinh nghiệm lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn, một bước tiến nhất định của …………trên thế giới”

A. Cách mạng tư sản kiểu mới

B. Cách mạng tư sản

C. Cách mạng vô sản

D. Cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột

 

Đáp án đúng: C

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 38 ôn tập: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác