Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 40 có đáp án: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1)

8/1/2022 11:09:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 40 có đáp án chính xác: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 40 có đáp án: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1)

Câu 1. Ý nào không đúng khi giới về V.I.Lênin những năm cuối thế kỉ XIX?

A. Giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động từ khi ở trường trung học

B. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo tiến bộ

C. Đã từng đứng đầu nhóm mácxít ở Mátxcơva

D. Thành lập Đảng Cộng sản xã hội dân chủ Nga

 

Đáp án cần chọn: C

Câu 2. Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pêtécbua thành một tổ chức chính trị lấy tên là:

A. Liên hiệp cách mạng Nga

B. Liên hiệp giải phóng công nhân

C. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân

D. Liên hiệp đấu tranh giải phóng công nhân Nga

 

Đáp án đúng: C

Câu 3. Đầu thế kỉ XX, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga phân hóa thành hai phái là:

A. Phái cách mạng và phái xét lại

B. Phái cách mạng và phái thỏa hiệp

C. Phái Bônsêvích và Mensêvích

D. Phái cách mạng và phái cơ hội

 

Đáp án đúng: C

Câu 4. Điểm khác nhau giữa hai phái đó là:

A. Tán thành hay phản đối đường lối cách mạng của Lênin

B. về đánh giá vai trò của giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó

C. nhận thức về vai trò của đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lãnh đạo

D. ủng hộ hay phản đối việc làm phải cách mạng lật đổ chế độ Nga hoàng

 

Đáp án đúng: A

Câu 5. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nước Nga đã

A. phát triển lên chủ nghĩa tư bản

B. chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

C. xuất hiện các công ti độc quyền

D. có hệ thống thuộc địa rộng lớn

 

Đáp án đúng: B

Câu 6. Nét nổi bật của tình hình chính trị nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là:

A. vẫn duy trì gần như nguyên vẹn nền quân chủ chuyên chế

B. thiết lập nền quân chủ lập hiến như ở nước Anh

C. thiết lập nền cộng hòa tư sản

D. đã thiết lập nền dân chủ đại nghị tư sản

 

Đáp án đúng: A

Câu 7. Những năm đầu thế kỉ XX, đời sống của giai cấp công nhân và nhân dân lãnh đạo ở Nga ngày càng cơ cực bởi nhiều nguyên nhân, ngoại trừ

A. sự bóc lột của tư sản trong và ngoài nước

B. nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật

c. ách áp bực bóc lột của chế độ phong kiến

D. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất

 

Đáp án đúng: D

Câu 8. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là:

A. Công nhân Xanh Pêtécbua biểu tình thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống

B. Phong trào bãi công, biểu tình của quần chúng cuối năm 1904

C. Quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu”

D. Nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905)

 

Đáp án đúng: C

Câu 9. “Ngày chủ nhật đẫm máu” trong cuộc cách mạng Nga (1905 – 1907) là:

A. 9 -1 -1905

B. 1 -9 -1905

C. 1 -12 -1907

D. 1 -5 -1905

 

Đáp án đúng: A

Câu 10. Sự kiện lịch sử được coi là đỉnh cao của cuộc cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là:

A. Khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin (5 – 1905)

B. Cuộc biểu tình ở Xanh Pêtécbua (9 -1 – 1905)

C. Cuộc tổng bãi công biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mátxcơva (12 – 1905)

D. Các Xô viết đại biểu công nhân được thành lập (cuối năm 1905)

 

Đáp án đúng: C

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 40 có đáp án: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác