Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 ôn tập: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

7/28/2022 11:03:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 ôn tập có đáp án: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 ôn tập: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Câu 1: Đến giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế Đức có đặc điểm gì

A. Kinh tế tư bản phát triển nhanh, trở thành một nước công nghiệp

B. Kinh tế phong kiến vẫn còn phổ biến trên cả nước

C. Kinh tế tư bản chỉ phát triển trong nông nghiệp

D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển chậm chạp

 

Đáp án đúng là A: Giữa thế kỷ XIX, kinh tế tư bản Đức phát triển nhanh chóng, Đức trở thành nước công nghiệp: đội ngũ công nhân tăng từ 5 lên 18 vạn (1849 – 1859); Béc-lin trở thành trung tâm sáng tạo máy móc.

Câu 2: Phương thức kinh doanh mới trong nông nghiệp đã đưa đến sự xuất hiện của tầng lớp nào?

A. Tầng lớp kinh doanh nông nghiệp

B. Giai cấp tư sản

C. Quý tộc tư sản hóa - Gioongke

D. Tầng lớp đại địa chủ

 

Đáp án đúng là C vì phương thức kinh doanh theo đường lối tư bản chủ nghĩa đã xâm nhập vào sản xuất nông nghiệp: sử dụng máy móc, thuê mướn công nhân, đẩy mạnh khai thác... tạo nên tầng lớp quý tộc tư sản gọi chung là Gioong-ke.

Câu 3: Trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế ở nước Đức đến giữa thế kỉ XIX là

A. Đất nước thống nhất thành một mối

B. Thị trường dân tộc không thống nhất

C. Giai cấp thống trị không đầu tư phát triển sản xuất

D. Một phần lãnh thổ bị nước ngoài chiếm đóng

 

Đáp án đúng là B vì đến giữa thế kỉ XIX, nước Đức vẫn trong tình trạng bị chia cắt cới 38 vương quốc lớn nhỏ. Sự không thống nhất của thị trường dân tộc là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế Đức

Câu 4: Quá trình thống nhất nước Đức được thực hiện theo cách thức nào?

A. Thông qua các cuộc chiến tranh với các nước láng giềng

B. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân

C. Cải cách kinh tế - xã hội, thống nhất thị trường dân tộc

D. Thông qua giải quyết các cuộc nội chiến trong nước

 

Đáp án đúng là A: Quá trình thống nhất nước Đức được thực hiện thông qua các cuộc chiến tranh với các nước láng giềng như Đan Mạch, Áo, Pháp.

Câu 5: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức là gì?

A. Lật đổ được nền quân chủ ở Đức

B. Thống nhất thị trường dân tộc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

C. Có ảnh hưởng đến khuynh hướng quân phiệt của nước Đức sau này

D. Góp phần hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu

 

Đáp án đúng là B: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức là thống nhất thị trường quốc gia dân tộc, đáp ứng được yêu cầu lịch sử, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Đức

Câu 6: Cách thức tiến hành cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức có ảnh hưởng gì đến phương hướng phát triển của nước Đức sau này

A. Ảnh hưởng đến xu hướng quân phiệt của nước Đức

B. Tạo cho nước Đức một nguồn lực lớn để phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa

C. Nước Đức phát triển theo hướng hòa bình, dân chủ

D. Vấn đề Pháp - Đức là đối tượng quan trọng trong chính sách đối ngoại

 

Đáp án đúng là A vì quá trình thống nhất đất nước ở Đức được thực hiện bằng con đường chiến tranh vương triều - "Từ trên xuống", thông qua quí tộc Phổ - đại diện là Bi-xmác. Với chính sách phản động đã xác lập chủ nghĩa quân phiệt ở Đức, biến Đức thành một đồn lũy phản động, hiếu chiến gây ra các cuộc chiến tranh thế giới sau này.

Câu 7: Điểm giống nhau cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Anh và cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức là gì? 

A. Quần chúng nhân dân là động lực chủ yếu

B. Xác lập nền cộng hòa

C. Đều do giai cấp tư sản lãnh đạo

D. Đều là những cuộc cách mạng tư sản không triệt để

 

Đáp án đúng là D: Điểm giống nhau cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Anh và cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức là đều là những cuộc cách mạng tư sản không triệt để. Cả hai cuộc cách mạng đều là sự liên minh giữa quý tộc tư sản hóa và giai cấp tư sản nên nền quân chủ ở Anh và Đức đều không bị xóa bỏ. Đặc biệt là ở Đức, nền quân chủ không những không bị suy yếu mà còn được củng cố vững chắc hơn

Câu 8: Ý nào minh chứng chính xác cho luận điểm quá trình thống nhất nước Đức thực chất là quá trình Phổ hóa nước Đức? 

A. Do tầng lớp quý tộc Phổ tiến hành nhằm xác lập nền thống trị của Phổ ra toàn nước Đức

B. Do thành phố Berlin của Phổ được chọn làm thủ đô của nước Đức thống nhất

C. Do Vua Đức là người Phổ

D. Do nhân dân Phổ là động lực chủ yếu của cuộc đấu tranh

 

Đáp án đúng là A vì trong quá trình thống nhất nước Đức, Phổ là nước đóng lại trò trung tâm, tiến hành các cuộc chiến tranh với các nước láng giềng. Kết quả của quá trình đó là sự xác lập nền thống trị của quý tộc Phổ lên toàn bộ nước Đức thống nhất. Do đó, quá trình thống nhất nước Đức thực chất là quá trình Phổ hóa nước Đức

Câu 9: “Những vấn đề lớn của thời đại sẽ được giải quyết không phải bằng diễn văn hoặc bằng số phiếu bầu của đa số, mà bằng sắt và máu”

Câu nói trên là của nhân vật lịch sử nào? 

A. Vinhem II

B. Bi-xmác

C. Ô-li-vơ Crôm-oen

D. Garibanđi

 

Đáp án đúng là B vì năm 1862, tại Quốc hội Phổ, Bi-xmác đã tuyên bố “Những vấn đề lớn của thời đại sẽ được giải quyết không phải bằng diễn văn hoặc bằng số phiếu bầu của đa số, mà bằng sắt và máu”. Bi-xmác là người trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức và trở thành Thủ tướng của nước Đức thống nhất sau này. Quan điểm lãnh đạo đất nước của Bi-xmác có ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng quân phiệt, hiếu chiến của nước Đức ở giai đoạn sau.

Câu 10: Đến giữa thế kỉ XIX, lãnh thổ Mĩ có đặc điểm gì nổi bật?

A. Bao gồm các bang rộng lớn ven biển Thái Bình Dương

B. Bao gồm 13 bang ven biển Đại Tây Dương và nhanh chóng mở rộng sang phía Tây

C. Bao gồm 13 bang ven biển Đại Tây Dương thuộc Bắc Mĩ

D. Bao gồm 30 bang trải rộng từ đông sang tây

 

Đáp án đúng là D: Từ 13 bang ban đầu, đến giữa thế kỉ XIX, lãnh thổ nước Mĩ đã trải rộng tới bờ Thái Bình Dương với 30 bang.

Câu 11: Kinh tế các bang miền Nam nước Mĩ giữa thế kỉ XIX mang đặc trưng gì nổi bật?

A. Kinh tế của trại chủ và nông dân tự do chiếm ưu thế

B. Ứng dụng những tiến bộ về khoa học – kĩ thuật

C. Phát triển kinh tế công thương nghiệp Tư bản chủ nghĩa.

D. Kinh tế đồn điền sử dụng sức lao động của nô lệ

 

Đáp án đúng là D: Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền dựa trên bóc lột sức lao động nô lệ.

Câu 12: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc nội chiến ở Mĩ là gì?

A. Mâu thuẫn giữa kinh tế công thương nghiệp và kinh tế đồn điền

B. Mâu thuẫn giữa nô lệ và chủ nô

C. Mâu thuẫn giữa tư sản ở miền Bắc và chủ nô ở miền Nam

D. Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mĩ năm 1860

 

Đáp án đúng là D vì sự kiện Lin-côn ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đại diện cho giai cấp tư sản và trại chủ miền Bắc trúng cử Tổng thống đe dọa quyền lợi các chủ nô ở miền Nam (vì Đảng Cộng hòa chủ trương bác bỏ chế độ nô lệ). Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc nội chiến ở Mĩ

Câu 13: Ngày 1-1-1863, ở Hoa Kì đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?

A. Sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư lập trang trại được ban hành

B. Lin-côn trúng cử tổng thống

C. Sắc lệnh xóa bỏ chế độ nô lệ được ban hành

D. Chính phủ Liên bang giành thắng lợi trong cuộc nội chiến

 

Đáp án đúng là C: Ngày 01/1/1863, Tổng thống Lin-côn đã ra sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ. Điều này đã thu hút hàng vạn nô lệ và người dân gia nhập quân đội Liên bang đấu tranh chống lại giới chủ nô miền Nam. Sức mạnh của quân đội Liên bang

Câu 14: Ý nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế của các bang miền Bắc nước Mĩ trước nội chiến?

A. Kinh tế của trại chủ nhỏ và nông dân tự do chiếm ưu thế

B. Nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa phát triển

C. Một phần phát triển kinh tế đồn điền, sử dụng sức lao động của nô lệ

D. Ứng dụng những tiến bộ về khoa học – kĩ thuật

 

Đáp án cần chọn là C vì giữa thế kỷ XIX, miền Bắc nước Mĩ phát triển nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa với hai giai cấp chính trong xã hội là tư sản và công nhân. Ruộng đất tập trung trong tay địa chủ và nông dân tự do.

Kinh tế trại chủ và nông dân tự do chiếm ưu thế dựa trên sự phát triển chăn nuôi và sản xuất lúa mì để phục vụ thị trường công nghiêp.

Câu 15: Yếu tố nào đã cản trở sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ giữa thế kỉ XIX?

A. Miền Tây phát triển nền kinh tế trại chủ

B. Nền kinh tế phát triển nhanh, cung vượt quá cầu

C. Lãnh thổ đất nước mở rộng quá nhanh

D. Sự tồn tại của chế độ nô lệ ở miền Nam

 

Đáp án đúng là D vì sự phát triển kinh tế đồn điền dựa trên sức lao động nô lệ ở miền Nam làm cho giới chủ nô giàu lên nhanh chóng. Tuy nhiên, chế độ nô lệ lại cản trở nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển do vấn đề nhân công. Mâu thuẫn này cũng chính là nguyên nhân sâu xa bủng nổ cuộc nội chiến.

Câu 16: Cuộc nội chiến ở Mĩ (1861-1865) không có ý nghĩa nào sau đây?

A. Chấm dứt tình trạng chia cắt đất nước

B. Duy trì được chế độ liên bang

C. Tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ vươn lên mạnh mẽ cuối thế kỉ XIX

D. Xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam

 

Đáp án cần chọn là A: Cuộc nội chiến ở Mĩ (1861-1865) đã xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam, giải phóng sức sản xuất; duy trì được chế độ Liên bang trên cả nước.

=> Tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau nội chiến.

Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu giúp chính phủ Liên bang có thể giành thắng lợi trước chủ nô miền Nam là

A. Có vũ khí tối tân, hiện đại.

B. Nhận được sự ủng hộ của nô lệ và người dân

C. Giới chủ nô không có đường lối đấu tranh đúng đắn

D. Nhận được sự giúp đỡ của quốc tế

 

Đáp án đúng là B vì trong giai đoạn đầu của cuộc nội chiến, ưu thế thuộc về chủ nô miền Nam. Tuy nhiên, sau sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư để phát triển trang trại (1862) và sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ, hàng vạn nô lệ được giải phóng đã tham gia vào quân đội của chính phủ Liên bang. Điều này đã tạo ra sự thay đổi lớn về tương quan lực lượng và là nguyên nhân quyết định sự thắng lợi của chính phủ Liên bang trước chủ nô miền Nam => Chính phủ liên bang có thể giành thắng lợi trước chủ nô miền Nam.

 

Câu 18: Bản chất của cuộc nội chiến ở Mĩ năm 1861-1865 là:

A. Chiến tranh li khai

B. Cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai

C. Công cuộc thống nhất đất nước

D. Cuộc đầu tranh giải phóng nô lệ

 

Đáp án đúng là B vì cuộc nội chiến ở Mĩ năm 1861-1865 thực chất là cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai của Mĩ vì nó đã xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam, giải phóng lực lượng sản xuất, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ở Mĩ phát triển mạnh trong giai đoạn sau

Câu 19: Lịch Sử hình thành và phát triển của nước Mĩ cho đến hiện nay vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề gì? 

A. Vấn đề nô lệ

B. Bình đẳng với phụ nữ

C. Vấn đề phân biệt chủng tộc

D. Vấn đề duy trì chế độ liên bang

 

Đáp án đúng là C vì mặc dù đã tuyên bố xóa bỏ chế độ nô lê nhưng những người lao động da den vẫn không được giải phóng hoàn toàn. Không có ruộng đất, họ phải đi làm thuê hoặc đi ở. Cho đến nay, vấn đề phân biệt chủng tộc đối với người da den vẫn là một vấn đề nhức nhối, chưa thể giải quyết ở nước Mĩ

Câu 20: Sự thành lập nước Đức thống nhất (1871) có điểm gì đặc biệt? 

A. Có sự ủng hộ của tất cả các nước láng giềng

B. Vua Phổ trở thành hoàng đế Đứ

C. Được tiến hành ở Cung điện Véc-xai của Pháp

D. Có sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.

 

Đáp án đúng là C vì lễ đăng quang Hoàng đế nước Đức thống nhất được tiến hành tại phòng gương của cung điện Véc-xai (Pháp) ngày 18-1-1871. Điều này là một nỗi nhục lớn đối với người Pháp. Do đó mối quan hệ Pháp- Đức sau đó luôn trong tình trạng căng thẳng và là đầu mối của mọi vấn đề ở châu Âu

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 34 - 35 có đáp án: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác