Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 39 có đáp án: Quốc tế thứ hai

8/1/2022 10:58:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 39 có đáp án chính xác: Quốc tế thứ hai

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 39 có đáp án: Quốc tế thứ hai

Câu 1. Cuối thế kỉ XIX, đội ngũ công nhân các nước tư bản có biến đổi ra sao?

A. Tăng nhanh về số lượng và chất lượng

B. Đội ngũ công nhân đã có ý thức giai cấp rõ ràng

C. Công nhân các nước đã thành lập được chính đảng của mình

D. Phong trào công nhân phát triển mạnh

 

Đáp án đúng: A

Câu 2. Cuối thế kỉ XIX, đời sống công nhân ngày càng khó khăn là do

A. Sự bóc lột nặng nề của giới chủ

B. Chính sách chạy đua vũ trang, hiếu chiến của chính phủ các nước tư bản

C. Khủng hoảng kinh tế   

D. Chủ nghĩa đế quốc gắn liền với việc tăng cường bóc lột công nhân, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa và giành giật thị trường

 

Đáp án đúng: D

Câu 3. Đỉnh cao của phong trào công nhân Mĩ là cuộc đấu tranh của công nhân

A. Bôxtơn

B. Sicagô

C. Niu Ooc

D. Philađenphia     

 

Đáp án đúng: B

Câu 4. Cuộc tổng bãi công của 40 vạn công nhân nước nào đã buộc giới chủ phải nhượng bộ và thực hiện chế độ ngày làm 8 giờ?

A. Mĩ     

B. Pháp     

C. Đức

D. Anh

 

Đáp án đúng: A

Câu 5. Cuộc tổng bãi công của công nhân Sicagô (Mĩ) diễn ra vào ngày

A. 1 – 5 – 1886

B. 1 – 5 – 1887

C. 1 – 5 – 1888

D. 1 – 5 – 1889

 

Đáp án đúng: A

Câu 6. Ngày 1 – 5 hằng năm trở thành ngày Quốc tế lãnh đạo để

A. Biểu dương sức mạnh của phong trào công nhân

B. Đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân thế giới

C. Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

D. Đoàn kết công nhân thế giới

 

Đáp án đúng: B

Câu 7. Cuối thế kỉ XIX, do kết quả của việc truyền bá học thuyết Mác ở nhiều nước tư bản đã dẫn đến sự thành lập

A. Các đảng, nhóm có khuynh hướng tiến bộ của giai cấp công nhân

B. Các Đảng Cộng sản

C. Các nhóm có khuynh hướng mácxít

D. Các chính đảng của giai cấp công nhân

 

Đáp án đúng: A

Câu 8. Cuối thế kỉ XIX, trước sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế đã đặt ra yêu cấu thành lập

A. Quốc tế Cộng sản

B. Tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân

C. Tổ chức thống nhất hành động của công nhân quốc tế

D. Cơ quan lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế

 

Đáp án đúng: B

Câu 9. Quốc tế thứ hai tồn tại trong khoảng thời gian

A. Từ năm 1889 đến năm 1914

B. Từ năm 1889 đến năm 1918

C. Từ năm 1889 đến năm 1919

D. Từ năm 1889 đến năm 1895

 

Đáp án đúng: A

Câu 10. Nét nỗi bật của phong trào công nhân Mĩ hồi cuối thế ki XIX là gì?

A. Đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang.

B. Gắn liền những cuộc đình công và bãi công sôi nổi khắp cả nước.

C. Gắn liền những cuộc bãi công với bãi thị.

D. Gắn liền những cuộc bãi công với tổng bãi công

 

Đáp án đúng: B

Câu 11. Ngày 1 - 5 được lấy làm ngày Quốc tế lao động để đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp vô sản thế giới. Đó là nghị quyết của:

A. Quốc tế thứ II.

B. Quốc tế thứ III.

C. phong trào công nhân Mĩ.

D. nghị quyết của nhóm Giải phóng lao động Nga.

 

Đáp án đúng: A

Câu 12. Một trong những quyết nghị của Đại hội Quốc tế thứ hai là:

A. phải tiến tới thành lập Quốc tế thứ ba.

B. phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản mỗi nước, để cao vai trò đấu tranh chính trị, tăng cường phong trào quần chúng.

C. phải ủng hộ phong trào đấu tranh của công nhân nhiêu hơn nữa.

D. Đoàn kết vô sản tất cả các nước lại.

 

Đáp án đúng: B

Câu 13. Một trong những nét tiêu biểu của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX là:

A. đã đi tiên phong trong đầu tranh giai cấp và dân tộc.

B. đã chuyển từ đầu tranh tự phát sang đầu tranh tự giác.

C. bắt đầu tiếp thu chủ nghĩa Mác, dẫn đến thành lập các đảng công nhân và các tổ chức quần chúng ở nhiều nước.

D. đã đấu tranh kết hợp giữa mục tiêu kinh tế với chính trị.

 

Đáp án đúng: C                       

Câu 14. Từ thập niên 70 của thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ ở:

A. Anh, Pháp, Mĩ.

B. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu

C. châu Âu và Bắc Mĩ.

D. châu Âu và khu vực Mĩ La-tinh.             

 

Đáp án đúng: C

Câu 15. Phong trào công nhân đòi cải thiện đời sống, đòi quyền tự do dân chủ ngày càng lan rộng, đặc biệt là ở:

 

A. các nước tư bản tiên tiến như Anh, Pháp, Đức, Mĩ.

B. châu Âu, Bắc Mĩ và khu vực Mĩ La- tinh,

C. Anh, Pháp, Đức, Nhật, Mĩ.

D. Đức, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch.

 

Đáp án đúng: A

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 39 ôn tập: Quốc tế thứ hai

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác