Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 có đáp án: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 1)

7/28/2022 10:55:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 có đáp án chính xác: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 1)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 có đáp án: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 1)

Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở nước Đức là gì?

A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng

B. Là nước nông nghiệp lạc hậu

C. Từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp

D. Đội ngũ công nhân tăng nhân

 

Đáp án đúng: C

Câu 2. Tình hình nông nghiệp của nước Đức có điểm nổi bật giống nước Anh và khác so với nước Pháp là:

A. Tích tụ ruộng đất thông qua quá trình “rào đất cướp ruộng”

B. Chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa

C. Nông nghiệp lạc hậu

D. Quý tộc địa chủ không quan tâm đầu tư phát triển sản xuất

 

Đáp án đúng: B

Câu 3. Phương thức kinh doanh mới trong nông nghiệp đã đưa đến sự xuất hiện

A. Tầng lớp người kinh doanh nông nghiệp

B. Giai cấp tư sản

C. Quý tộc tư sản hóa, gọi là Gioongke

D. Những đại địa chủ tập trung trong tay nhiều ruộng đất

 

Đáp án đúng: C

Câu 4. Trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế ở nước Đức đến giữa thế kỉ XIX là:

A. Đất nước thống nhất

B. Đất nước chia cắt thành nhiều vương quốc lớn nhỏ

C. Giai cấp thống trị không quan tâm đầu tư phát triển sản xuất

D. Một phần lãnh thổ bị nước ngoài chiếm đóng

 

Đáp án đúng: B

Câu 5. Hai vương quốc lớn nhất nước Đức là:

A. Áo – Phổ

B. Pháp – Phổ

C. Phổ - Bắc Đức    

D. Áo – Hung

 

Đáp án đúng: A

Câu 6 Nửa cuối thế kỉ XIX, yêu cầu cần thiết đặt ra cho nước Đức là gì?

A. Thoát khỏi ách thống trị của nước ngoài

B. Thống nhất đất nước

C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân          

D. Thành lập chính quyền của giai cấp tư sản

 

Đáp án đúng: B

Câu 7. Lực lượng lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức có điểm gì khác so với cách mạng Anh và Pháp

A. Do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo          

B. Do giai cấp tư sản lãnh đạo

C. Do quý tộc quân phiệt lãnh đạo

D. Do tư sản liên minh với quý tộc phong kiến lãnh đạo

 

Đáp án đúng: C

Câu 8. Việc thống nhất nước Đức được thực hiện theo cách thức nào?

A. Dùng vũ lực, thông qua các cuộc chiến tranh với các nước láng giềng

B. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân

C. Cải cách kinh tế - xã hội, thống nhất thị trường dân tộc

D. Thông qua nội chiến

 

Đáp án đúng: A

Câu 9. Liên bang Bắc Đức ra đời năm 1867, bao gồm

A. 18 quốc gia ở Bắc Đức và 4 thành phố tự do

B. 28 quốc gia ở Bắc Đức và 3 thành phố tự do

C. 8 quốc gia ở Bắc Đức và 4 thành phố tự do

D. 18 quốc gia ở Bắc Đức và 3 thành phố tự do

 

Đáp án đúng: D

Câu 10. Năm 1870, Phổ tiến hành cuộc chiến tranh với Pháp vì

A. Phổ muốn Pháp suy yếu về kinh tế 

B. Phổ muốn sáp nhập Pháp vào lãnh thổ của minh

C. Pháp cản trở quá trình thống nhất đất nước của Phổ

D. Pháp có những hành động khiêu khích, xâm lấn đất đai của Phổ

 

Đáp án đúng: C

Câu 11. Sau khi đế chế Đức được thành lập, Bixmác giữ chức vụ

A. Hoàng đế nước Đức thống nhất

B. Vua nước Đức thống nhất

C. Thủ tướng nước Đức thống nhất

D. Tổng thổng nước Đức thống nhất

 

Đáp án đúng: C

Câu 12. Ý không phải kết quả của việc thống nhất nước Đức là

A. Hiến pháp mới được thông qua

B. Đức chiến thắng Pháp, thu phục các bang miền Nam hoàn thành công việc thống nhất đất nước

C. Liên bang Bắc Đức ra đời

D. Lễ tuyên bố thành lập Đế chế Đức tổ chức tại Cung điện Vécxai (Pháp)

 

Đáp án cần chọn: D

Câu 13. Hiến pháp mới của Đức được ban hành, trong đó củng cố vai trò của

A. Giai cấp tư sản và quý tộc tư sản hóa

B. Quý tộc quân phiệt Đức         

C. Giai cấp tư sản Đức

D. Quý tộc quân phiệt Phổ

 

Đáp án đúng: D

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 có đáp án: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác